Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

6. výroční konference EMVA v Berlíně

Ve dnech 11. a 12. dubna 2008 se v Berlíně konala šestá výroční konference Evropské asociace strojového vidění EMVA (European Machine Vision Association). Mezinárodní konference s obchodně-technickým zaměřením se zúčastnil v dosavadní její historii rekordní počet odborníků: více než 170 z dvaceti zemí, převážně evropských. Mezi přítomnými špičkovými odborníky, manažery, analytiky, projektanty i uživateli z oboru strojového vidění nechyběli ani mimoevropští účastníci z Kanady, Izraele, Japonska, Singapuru, Turecka a USA. Na pořadu jednání tradičně bylo mnoho zajímavých přednášek výborné úrovně a prezentací předních světových odborníků ve čtyřech tematických okruzích věnovaných rozvoji strojového vidění v Německu, současným technickým a obchodní trendům v odvětví a výhledům techniky pro strojové vidění na trzích ve světě. Z první ruky byly poskytnuty aktuální, poprvé uveřejněné informace o vývoji na trzích v Německu, Itálii a Izraeli.
 
Znovu se potvrdilo, že konference nejenom nabízí účastníkům možnost lépe porozumět komplexní problematice trhu a jeho trendům, ale stává se i významnou základnou pro výměnu zkušeností s použitím metod strojového vidění v praxi, což je také jedním z jejích primárních cílů. Příští výroční konference, spojená s volbou nového výkonného výboru EMVA, se uskuteční v roce 2009 v irském Dublinu.
 
Evropská asociace strojového vidění EMVA, založená v roce 2003 jako volné sdružení evropských výrobců systémů a komponent pro digitální zpracování obrazů a národních organizací pro strojové vidění, je největší profesní organizací svého druhu na světě. V současné době má celkem 106 členů z devatenácti zemí a okruh jejích spolupracovníků i z řad uznávaných odborníků a univerzit se stále rozšiřuje. Od svého založení EMVA operativně zajišťuje mnoho důležitých aktivit, od normotvorné činnosti, přes analýzy trhu, sledování vývojových trendů a odborné poradenství až po pořádání společensky významných výročních konferencí. Další informace jsou na http://www.emva.org
Kab.