Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

5. rámcový program výzkumu a vývoje

Automa 1/2000

[Tisková informace TC AV ČR]

5. rámcový program výzkumu a vývoje

Česká republika byla 20. května 1999 plně připojena k 5. rámcovému programu výzkumu a vývoje EU (5. RP). Na základě tohoto přidružení se mohou výzkumné týmy a pracoviště ucházet o finanční podporu svých výzkumných aktivit z fondů 5. RP. Zatím byla především vytvořena informační infrastruktura pro podporu účasti v 5. RP, ale již byly podány i první projekty. Nejvíce jich je v programech Improving Human Potential (17 účastníků z ČR) a Growth (20 účastníků z ČR). Je projednávána zvláštní dohoda o začlenění České republiky do programu EURATOM.

Česká republika přispěla v roce 1999 do fondu 5. RP částkou 316 miliónů korun. Výsledky projektů ještě nejsou zcela uzavřeny, ale lze předpokládat, že návratnost bude podstatně překročena. Podle zprávy Výboru pro výzkum, vědu a technologie EU se Česká republika zařadila mezi země s nadprůměrnými relativními výsledky.

V rámci programu Improving Human Potential byly na rok 2000 vyhlášeny dvě zajímavé ceny. Descartova cena bude udělována za výjimečné vědecké a technologické úspěchy evropských týmů spolupracujících vědců nejméně ze dvou institucí. Soutěž je otevřena všem vědním oborům a vítězové budou oceněni finančním příspěvkem na další vědeckou činnost. Uzávěrka je 17. března 2000.

Druhou cenou je Archimédova cena. Ta je určena pro studenty vysokých škol. Na rozdíl od Descartovy ceny specifikuje pro rok 2000 tři vědní oblasti:

  • artificial inteligence, automata and other applications,
  • concepts and tools for long distance collaboration and teaching,
  • technological development and management of risk-implications for governance.

Každý vítěz Archimédovy ceny obdrží v průměru 50 000 euro (tj. asi 1,8 miliónu korun). Tyto prostředky jsou určeny na další vzdělávání a rozvoj vědecké kariéry výherce. Celkový rozpočet ceny je 0,45 miliónu euro.

Uzávěrka přihlášek je 20. června 2000.

Bližší informace, informační brožury a pokyny mohou zájemci získat na internetové adrese http://www.cordis.lu/improving/src/hp_awa.htm nebo na adrese národního kontaktního bodu pro tento projekt:

Ing. Eva Hillerová
FEMIRC-CZ
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
tel. 02/20 39 03 41
fax 02/33 32 16 07
e-mail hiller@tc.cas.cz