Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

47. MSV v Brně – výstava evropského průmyslu

číslo 8-9/2005

47. MSV v Brně – výstava evropského průmyslu

47. mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) se uskuteční spolu se 3. mezinárodním veletrhem dopravy a logistiky (Transport a Logistika) na brněnském výstavišti od 3. do 7. října 2005.

O oba veletrhy je velký zájem, takže počet vystavujících firem překoná poslední ročníky. V šestnácti pavilonech, vyprodaných do posledního místa, v nové montované hale U i na nekrytých výstavních plochách budou návštěvníky čekat expozice asi 2 250 firem ze 33 států celého světa (obr. 1).

Obr. 1.

Tab. 1. Předběžná statistika 47. MSV (včetně členění po oborech) a 3. veletrhu Transport a logistika (srpen 2005)

Důvodem k přesunutí MSV z tradičního zářijového na nový termín na začátku října byla potřeba vyhnout se kolizi na evropské úrovni s veletrhem obráběcích strojů EMO, pořádaném v Hannoveru od 14. do 21. září.

Přibývá účastníků ze zahraničí

Celkový počet vystavovatelů vzrostl především zásluhou zahraničních firem. Jestliže vloni to byla každá třetí, letos jich bude již 800 a jejich podíl tak dosáhne 36 %. Nárůst účasti ze zahraničí pořadatelé přičítají rozšíření EU a zájmu o nové trhy. Ukazuje se, že příliv nových firem v roce 2004 nebyl jednorázovou záležitostí, neboť většina loňských „nováčků“ potvrdila svou účast i letos a vedle nich se hlásí mnoho dalších zájemců.

Tahouni ročníku: plasty, obráběcí a tvářecí technika, doprava a logistika

Podrobnější představu o skladbě vystavovatelů i o očekávaném zájmu návštěvníků podle oborů nabízí tab. 1.

Tab. 1. Předběžná statistika 47. MSV (včetně členění po oborech) a 3. veletrhu Transport a logistika (srpen 2005)

Veletrh/obor

Počet vystavujících firem1)

Očekávaný počet návštěvníků2)

47. MSV jako celek

2 030

105 000

47. MSV po oborech:
1.Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika
2. Materiály a komponenty pro strojírenství
3. Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace


50
310
230


27 400
47 400
40 000

4. Plasty, gumárenství a chemie - hlavní téma MSV 2005
5. Obrábění, tváření a povrchové úpravy
6. Energetika a silnoproudá elektrotechnika

240
510
150

17 900
85 700
28 400

7. Elektronika, automatizace a měřicí technika
8. Ekotechnika
9. Výzkum, služby, instituce

290
60
120

53 700
10 500
8 400

3. veletrh Transport a logistika celkem

220+

12 000+

1) zařazených podle oboru firmou uvedeného jako hlavní
2) odhad; u oborů jsou počty zájemců odhadnuty z poměrného počtu návštěvníků, kteří ve statistikách minulých ročníků uvedli daný obor jako oblast svého zvláštního zájmu na veletrhu

Co se týče dynamiky v jednotlivých oborech, nejvíce vzrostl počet vystavovatelů v letos zvýrazněném oborovém celku plasty, gumárenství a chemie, a to především v odvětví vstřikovacích lisů. Určitě příjemně překvapí nabídka v oboru obráběcích a tvářecích strojů, kde nebude chybět žádný z tradičních účastníků a navíc se představí přes padesát nových firem. Také 3. veletrh Transport a Logistika překoná předchozí ročník v počtu vystavovatelů, včetně zahraničních, jichž bude mezi očekávanými více než 220 firmami asi 60 z osmnácti zemí. Veletrh je tak největší prezentací komplexních řešení v oblasti logistiky a dopravních služeb ve střední Evropě.

Soutěže při MSV: tradiční i netradiční

Tradičně se bude letos v Brně při 47. MSV a 3. veletrhu Transport a Logistika soutěžit o prestižní Zlaté medaile MSV. Soutěž organizuje Kongresové centrum Brno, a. s. (http://www.kcbrno.cz). Přihlášené exponáty bude hodnotit komise složená z předních odborníků ve strojírenství pod vedením prof. Ing. Josefa Vačkáře, CSc., děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Konečná uzávěrka příjmu přihlášek je 23. září 2005. Výsledky soutěže budou vyhlášeny druhý den veletrhu navečer.

Naproti tomu novinkou je soutěž o titul Nejlepší programátor CNC strojů, odborně zaštítěná společností Profika s. r. o. a organizovaná redakcí časopisu Technický týdeník. Soutěž probíhá v období od 12. května do 31. září 2005 a vítězné programy budou při MSV prezentovány v pavilonu V přímo na strojích.

Výsledky obou již uvedených soutěží budou společně vyhlášeny v Rotundě pavilonu A dne 4. října 2005 na slavnostním večeru se začátkem v 18.30 h.

Dobrou tradici zakládá celoroční soutěž AURA – Efektivní veletržní účast, která se v roce 2005 uskutečňuje podruhé. Hodnotí se v ní především, nakolik se vystavující společnosti podařilo sladit vzhled, vybavení a zaměření expozice s marketingovými cíli její účasti na veletrhu. V roce 2004 byly mezi oceněnými např. firmy Amit, spol. s r. o., Festo, spol. s r. o. a Schneider Bohemia spol. s r. o. Letos nová kategorie stánků s plochou do 50 m2 dává šanci na úspěch i firmám s těmi nejmenšími stánky.

Konferenční doprovodný program

Po všech pět dní konání obou veletrhů bude na výstavišti probíhat také obsáhlý program doprovodných konferencí, seminářů a pracovních setkání. Výběr z něj je uveden na následující straně.

Z pohledu redakce časopisu Automa stojí v užším výběru za pozornost zejména X. mezinárodní logistická konference (dvoudenní, od 3. října), konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků a seminář Systémy řízení podle ISO 9000 a požadavky EU (4. října), třídenní 7. celostátní setkání elektrotechniků (od 5. října), seminář Praktické zkušenosti s aplikací norem ISO 9001:2000 a ISO 14001 (5. října) a konference Elektrické rozvody a elektronická komunikace v budovách a průmyslových rozvodech a Komunikace M2M spolu se semináři Trendy v logistice a dopravě a Rizika přípravy procesů obnovy a náhrady dožívajících výroben elektřiny (6. října).

Úplný seznam s veškerými podrobnostmi o jednotlivých akcích a kontakty na jejich gestory je na webových stránkách MSV (viz níže).

Kam pro informace

Aktuální informace o 47. MSV a 3. veletrhu Transport a Logistika, včetně např. seznamu vystavovatelů, přihlášky do soutěže o Zlaté medaile, podrobného programu doprovodných konferencí a seminářů atd., lze nalézt na http://www.bvv.cz/msv. Během veletrhu bude přímo na výstavišti návštěvníkům opět k dispozici síť informačních kiosků, nabízejících mj. přístup do osvědčeného informačního systému ELIS.

(ed)