Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

25. konference o technické diagnostice – Diago 2006

číslo 12/2005

25. konference o technické diagnostice – Diago 2006

V pořadí 25. mezinárodní vědecká konference na téma technické diagnostiky se pod názvem Diago® 2006 – Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení uskuteční v Hotelu Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou, ve dnech 31. ledna až 1. února 2006. Pořadateli konference jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU Ostrava) a Asociace technických diagnostiků ČR, Zlín.

Konference je zaměřena na měřicí metody, přístroje a systémy používané k objektivnímu zjišťování technického stavu strojů a strojních zařízení za účelem jejich údržby, na řešení systémů údržby, na provozní zkušenosti z údržby strojů a zařízení a na řešení problémů spjatých s provozní údržbou.

Podrobné informace o konferenci, možnostech přihlášení (včetně přihlášky), přednesení a publikování příspěvku ve sborníku i účasti firmy atd. lze nalézt na webových stránkách Asociace technických diagnostiků ČR na adrese http://www.atdcr.cz nebo u organizátorů konference, které jako kontaktní osoba reprezentuje Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra 340, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, tel./fax: +420 597 324 600, mobil: +420 603 782 998, e-mail: ladislav.hrabec@vsb.cz

(ed)