Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

14. konference společnosti Enformatika

číslo 12/2006

14. konference společnosti Enformatika

V časopise Automa č. 4/2006 na str. 61 jsme informovali o mezinárodní konferenci International Conference on Computer Science, Bioengineering Technology and Knowledge Mining, uspořádané v Praze koncem února mezinárodní společností Enformatika. Tato společnost organizuje každý rok poměrně dost (šest až osm) odborných mezinárodních konferencí, asi polovinu v Evropě a ostatní v zámoří. Konference jsou zaměřeny na informatiku a komunikační techniku. Praha je pro mnoho lidí i turisticky atraktivním místem, a tak není divu, že po jedenácté konferenci, o níž jsme v dubnovém čísle referovali, uspořádala tatáž společnost v hotelu Duo ve dnech 25. až 27. srpna 2006 konferenci další, nazvanou ve zkratce 14. International conference on Computational and Information Science a v detailu International Conference on Inteligent Systems, Machine Inteligence and Knowledge Mining.

Na tuto konferenci bylo přijato 86 příspěvků, avšak přednesena z nich byla jen asi čtvrtina. Důvod spočíval v tom, že většina přihlášených byla z „problémových„ zemí, a ti nevzali v úvahu, že získat vstupní víza do naší země bude určitou dobu trvat. Zažádali o ně pozdě a do doby konání konference je nedostali. Pro ilustraci uvádíme, že ze zmíněných 86 příspěvků jich bylo 40 ze zemí s hlubokými islámskými tradicemi, tedy ze severní Afriky a z oblasti, které říkáme Přední východ (jen z Íránu bylo přijato dvacet příspěvků, a neodezněl ani jeden). Evropské země byly zastoupeny osmnácti příspěvky (z toho čtyři byly pozvané hodinové přednášky českých odborníků) a z ostatních zemí se aktivně účastnily Mexiko, Brazílie, Turecko a Ázerbajdžán, šest zemí z oblasti jihovýchodní Asie až po Indonésii, dále Japonsko, Čína a velmi aktivně také Jižní Korea.

Slovo Enformatika, které figuruje v názvu pořádající společnosti, je tureckého původu. Konference pořádané touto společností, která, ač světová, má centrum v Istanbulu, jsou významným přínosem pro poznání vědeckého pokroku v informatice a jejím využití v zemích, jež – snad až na Japonsko a asijské „tygry„ – nebývají ve středu zájmu a na velkých světových setkáních jsou příspěvky jejich odborníků obvykle překryty přednáškami účastníků z atraktivnějších zemí.

Z konference byl vydán sborník o 440 stranách, obsahující všechny přijaté příspěvky, a počítá se s tím, že mnoho příspěvků skutečně přednesených bude v rozšířené formě publikováno v některých z osmi časopisů, které společnost Enformatika vydává. Na příští rok je pro Prahu plánována 22. konference, která se uskuteční 27. až 29. července. Měla by být zaměřena zejména na počítačovou simulaci, inteligentní energetiku, přepravu a zpracování signálů. Jiné konference budou ve Vídni a v Krakově. Více se lze dozvědět na webových stránkách http://www.enformatika.org

Evžen Kindler