Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

14. česko-německý workshop o zpracování řeči

číslo 11/2004

14. česko-německý workshop o zpracování řeči

Ústav radiotechniky a elektroniky (ÚRE) Akademie věd ČR a fonetický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze každoročně pořádají ve spolupráci s Institutem aplikované fyziky a Institutem fonetiky Univerzity Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a Institutem akustiky a řečové komunikace Technické univerzity v Drážďanech česko-německé workshopy o zpracování řeči. Letošní, v pořadí již čtrnáctá akce se konala v Praze ve dnech 13. až 15. září 2004. Na setkání přišli vědci a doktorandi z deseti převážně vysokoškolských pracovišť. Z českých technických vysokých škol se zúčastnila všechna pracoviště, na kterých se odborníci aktivně věnují zpracování řeči, tj. Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, Fakulta mechatroniky a mezioborových studií TU v Liberci, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni. Zmíněná akce je příkladnou ukázkou mezinárodní spolupráce a také dokladem fungující součinnosti mezi Akademií věd ČR a vysokými školami.

Hlavní pozornost setkání byla zaměřena na metody analýzy, modelování a syntézu řeči, na fonetiku a modelování hlasového ústrojí a prozodie řeči, na převod textu na řeč, na konverzi hlasu a na rozpoznávání řeči. Zajímavé byly také přednášky o různých aplikacích rozpoznávání a syntézy řeči, např. v libereckém městském informačním systému Infocity, v lékařství, k automatickému přepisu rozhlasových zpráv nebo k audiovizuálnímu rozpoznávání řeči.

Rozšířené abstrakty všech příspěvků přednesených na 14. česko-německém workshopu o zpracování řeči budou publikovány ve sborníku Speech Processing, který vydá koncem roku ÚRE AV ČR.

Tradice a vysoká úroveň těchto česko-německých pracovních setkání o zpracování řeči vedly k dohodě mezi ÚRE AV ČR a německými partnery o spojení příštího workshopu s tradiční celoněmeckou konferencí o elektronickém zpracování řeči. Konference s názvem 16th Conference of Electronical Speech Processing & 15th Czech-German Workshop Speech Processing se bude konat v Praze 26. až 28. září 2005 na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Lichtenštejnském paláci.

Ing. Robert Vích, DrSc.,
ÚRE AV ČR

Inzerce zpět