Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

13. seminář Měřicí technika pro kontrolu jakosti

číslo 1/2004

13. seminář Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Česká metrologická společnost (ČMS) pořádá ve dnech 24. a 25. února 2004 v Plzni již 13. mezinárodní seminář Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Cílem je informovat o moderních měřicích přístrojích a metodách používaných ve strojírenství, elektrotechnice, metalurgii a obecně v průmyslu při kontrole kvality výrobků a výrobních procesů. Význační odborníci přednesou přednášky např. o změnách metrologických norem a předpisů v souvislosti se vstupem ČR do EU, o komentářích k ČSN EN ISO 9001 a k navazujícím normám nebo o nových normách pro rozměrové tolerance, popř. úchylky a drsnost povrchu.

Spolu se seminářem se pod heslem Touch The Future uskuteční rozsáhlá výstavka přístrojů a zařízení pro měření geometrických i negeometrických veličin a zařízení pro jejich kalibraci, zařízení pro zkoušky materiálu, systémů pro řízení technologických procesů, informačních systémů pro metrologii a řízení jakosti apod.

Akce je určena především pro pracovníky útvarů řízení jakosti, technické kontroly a metrologie, zkušební techniky, technology, konstruktéry měřicích přípravků a vývojové pracovníky a učitele středních i vysokých škol. Bližší informace poskytne sekretariát ČMS (paní Ivana Vidimová), Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 254, e-mail: cms-zk@csvts.cz. Úplná nabídka odborných akcí ČMS je na http://www.csvts.cz/cms.

(ed)

Inzerce zpět