Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

12. ročník veletrhu Vodovody – kanalizace nově v Brně

číslo 12/2005

12. ročník veletrhu Vodovody – kanalizace nově v Brně

Akciová společnost Veletrhy Brno vyhrála výběrové řízení na organizátora výstavy Vodovody – kanalizace, které vyhlásilo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Nadcházející ročník se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 23. až 25. května 2006.

Výstava Vodovody – kanalizace se bude v Brně konat minimálně ve třech letech společně s veletrhem Envibrno, který tak opouští komplex Stavebních veletrhů Brno. Vzniká samostatný komplex veletrhů zaměřený na vodohospodářství a celou oblast techniky pro ochranu životního prostředí – Ekologické veletrhy Brno. Jde o výjimečnou specializovanou akci, která nemá v ČR konkurenci, a většina důležitých „hráčů“ v oboru se proto sejde právě zde.

Tématem výstavy Vodovody – kanalizace zůstane vodohospodářství, veletrh Envibrno se zaměří na ostatní složky životního prostředí – na ochranu ovzduší, ochranu půdního fondu a krajiny, snižování úrovně hluku nebo odstraňování starých ekologických zátěží.

Majitelem veletrhu Vodovody – kanalizace nadále zůstává sdružení SOVAK, které je dobrovolným nevládním a nevýdělečným zájmovým sdružením v oboru veřejných vodovodů a kanalizací (www.sovak.cz).

Ekologické veletrhy Brno se uskuteční pod záštitou ministerstva životního prostředí a dalších odborných institucí.

Součástí doprovodného programu bude projekt Envikongres, třídenní špičková konference zaměřená na problematiku integrované ochrany a prevence znečištění IPPC.
[Tisková zpráva a. s. Veletrhy Brno.]

(ed)