Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Recenze: 70 let podivné vědy

MAŘÍK, Vladimír, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Ivan M. HAVEL. 70 let podivné vědy: rozhovory s našimi kybernetiky. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2019. ISBN 978-80-01-06667-6. 

Spisovatel Karel Čapek napsal v roce 1920 divadelní hru R.U.R. Právě jemu vděčíme za to, že svět byl obohacen o slovo robot, které v krátkém čase doslova obletělo celý svět. Letos si připomínáme, že od této události uplynulo 100 let.

Přelomovým okamžikem v historii automatizace byl vznik kybernetiky. Česká technika – nakladatelství ČVUT Praha vydalo v roce 2019 publikaci 70 let podivné vědy s podtitulem Rozhovory s našimi kybernetiky. Je připomenutím, že v roce 2018 již uplynulo 70 let od okamžiku, kdy vyšla kniha Kybernetika aneb řízení a přenos informací v živém organismu a ve stroji od prof. Norberta Wie­nera [WIENER, Norbert. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Paris, (Hermann & Cie) & Camb. Mass. (MIT Press) ISBN 978--0-262-73009-9; 1948, 2nd revised ed. 1961]. Ta zásadním způsobem ovlivnila pohled na obecné zákonitosti řízení a na způsob řešení složitých problémů našeho světa. Přispěla ke vzniku mnoha rozličných nových oborů.

Příspěvky autorů referují o působení a rozvoji kybernetiky (v minulosti i v současnosti), o jejím poznávání a o využívání v praxi. Těch se redakčnímu týmu ve složení Vladimír Mařík, Olga Štěpánková a Ivan M. Havel podařilo shromáždit celkem 23. Jde o příspěvky autorů, které se ke kybernetice činorodě hlásí. Jejich texty svými skicami proložil přední odborník na kognitivní robotiku Ivan M. Havel. Stati dokumentují, jakými cestami se ubíral vývoj kybernetiky ve světě a zejména u nás. Ukazují, že jsme sledovali aktuální trendy jejího vývoje dokonce i v dobách, kdy byla představiteli komunistické ideologie v sovětském bloku prohlášena za „buržoazní pavědu“.

V současné době předpona kyber- často slouží jen jako prostředek, aby jev nebo činnost byly pokládány za moderní atribut současného „super-světa“. Některé metody a přístupy kybernetiky nejsou triviální, obecně známé. Mnoho lidí v současné uspěchané době není ochotno (často ani nemá příležitost) věnovat potřebný čas tomu, aby se s nimi seznámilo. Snadno pak lze pochopit, proč se může některým lidem jevit kybernetika jako „podivná věda“. Redaktoři publikace předložili autorům seznam devíti motivačních otázek využitelných při sestavování jejich příspěvku. Poslední otázkou bylo: „Jaký další vývoj kybernetiky předpokládáte?“ Většina autorů se shodla na skutečnosti, že vývoj a rozvoj kybernetiky nejsou ukončeny. Myšlenky, které ve své knize popsal její zakladatel, mají velký potenciál a budou předmětem dalšího vědeckého bádání a využití v praxi.

Autoři působí v klasických oborech technické kybernetiky (např. průmyslové automatizaci a robotizaci, informatice, mikroelektronice), v oborech umělé inteligence, strojového vidění, expertních systémů, neuronových sítí, ale i v oborech netradičních pro uplatnění kybernetického přístupu, např. v biologii, historii, medicíně, fyziologii a neurologii. Různorodost příspěvků dokumentuje současnou šíři kybernetiky – co vše dnes kybernetika ovlivňuje a kam její užití proniká. Mezi autory příspěvků jsou např. prof. Kevin Warvick z britské univerzity v Readingu, prof. Vladimír Mařík, zakladatel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, prof. Vladimír Kučera, emeritní předseda mezinárodní společnosti pro automatické řízení IFAC, doc. Ivan M. Havel, pracující v oboru umělé inteligence a robotiky, prof. Jozef Kelemen, který hostoval jako vědecký pracovník v Laboratoři umělé inteligence na MIT v USA, nebo prof. Petr Sinčák, spoluzakladatel Slovenské společnosti pro umělou inteligenci. Příspěvek Veroniky Dulíkové a Radka Maříka popisuje úspěšné využití kybernetiky v egyptologii – dokumentuje, že kybernetika oslovuje mladé vědce, kteří jsou schopni úspěšně rozvíjet její principy a vědecké postupy v původně nepředpokládaných oblastech. Od roku 2013, kdy vyšla kniha J. Romportla Kapitolky z historie kybernetiky [ROMPORTL, Jan. Kapitoly z historie kybernetiky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80-261-0184-0.], se na našem knižním trhu opět objevila publikace s tematikou kybernetiky. Za normální situace je možné ji zakoupit v prodejně publikací ČVUT v Praze-Dejvicích (v přízemí Národní technické knihovny v ulici Technická 6; nyní je prodejna vzhledem k opatřením proti čínskému koronaviru uzavřena) nebo objednat na portálu: http://eobchod.cvut.cz.

[Zpráva doc. B. Lacka, VUT Brno, FSI – ústav automatizace a informatiky.]

(šm)