Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo
Koncept a realizace chytrých měst

Chytrá města ovlivní naši kolektivní budoucnost více, než tušíme nebo si představujeme. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v roce 2050 bude 70 % obyvatel planety žít ve městech a v té době nás bude 9,7 miliardy. Náš život prochází vzrušující křižovatkou do budoucnosti, která bude hluboce ovlivněna charakterem infrastruktury měst, jež tep

Roboty, drony a umělá inteligence v zemědělství

Roboty, strojové vidění a umělá inteligence sice mají v moderním zemědělství stále větší podíl, ale v současné době je celkový počet robotů v zemědělství v porovnání s celkovým trhem se zemědělskou technikou malý. První kroky transformace zemědělství jsou však již patrné – sice malé, ale jisté. Roboty a umělá inteligence sehrají rozh

Studie trhu autonomních robotů ve skladování

Technika autonomních robotů prošla v posledních několika letech rychlým rozvojem. V budoucnu může hrát rozhodující roli při transformaci mnoha klíčových odvětví, jako jsou automobilový a letecký průmysl, sklady a logistika. S příchodem koncepce průmyslu 4.0 a s rychlým nárůstem počtu robotizovaných výrobních linek přijímá většina prů

Optovláknové senzorické systémy

Článek pojednává o optických senzorických systémech, které využívají optická vlákna k měření různých veličin. V úvodu článku jsou popsány obecné vlastnosti těchto senzorů a jejich rozdělení. V dalších dvou kapitolách jsou popsány dvě hlavní skupiny senzorů, a to distribuované senzory a bodové senzory. Zvláštní pozornost je věnována b

Smíšený provoz automatizovaných a neautomatizovaných motorových vozidel

Automatizované systémy řízení se nezavedou automaticky – pracovníci střediska DLR s partnery vyvíjejí nástroje k řízení budoucího silničního provozu.  Jestliže se v budoucnu budou v silničním provozu setkávat automatizovaná (autonomní) a neautomatizovaná (s řidičem) vozidla, vzniknou zcela nové situace pro všechny účastníky dop

Snadný výběr přístrojů na stránkách endress.com

Stále více měřicích přístrojů od společnosti Endress+Hauser je objednáváno on-line. Za prvních pět měsíců roku 2020 se objem příchozích objednávek přes stránky endress.com téměř zdvojnásobil. Společnost E+H chce usnadnit a urychlit vyhledávání a objednávání produktů, a proto zavedla novou strukturu produktů FLEX, optimalizovala elektronické obchodování a sloučila glob

Spolehlivé měření při obchodování s kapalným zemním plynem

V rotterdamském přístavu je v provozu první laboratoř pro kalibraci průtokoměrů zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě, LNG Research & Calibration Laboratory. Vyvinul ji nizozemský metrologický institut VSL ve spolupráci s mezinárodními partnery. Společnost Endress+Hauser společně se svými partnery vybavila tuto laboratoř průtokoměry a příst

Edge computing s firmou WAGO

Zařízení edge mohou převzít úlohu sběru dat, která tak nemusí zatěžovat řídicí jednotky, u nichž je vyžadována velmi malá latence a vysoký časový determinismus. Přijatá data je možné v zařízení edge zpracovat, využít je k lokálnímu zobrazení nebo je odeslat do cloudu.Společnost WAGO nyní představuje dvě nová zařízení vhodná pro edge computing: Edge

Společnost Eplan získala cenu Automation Award 2020

Ocenění Automation Award udílela letos mediální skupina Konradin Publishing Group na zakončení virtuálního veletrhu automatizace SPS Connect 26. listopadu 2020. V kategorii digitalizace získal tuto cenu cloudový software Eplan eView navržený pro sdílení, připomínkování a schvalování projektů.Obr. 1.  Cenu Automation Award v kategorii digitalizace získává let

Simatic PCS neo – plně webový systém pro řízení procesní výroby

Článek čtenářům představuje řídicí systém Simatic PCS neo – nový plně webový systém určený pro řízení procesní výroby. Shrnuje jeho vlastnosti a přednosti a uvádí první příklad jeho využití v praxi ve firmě Evonik. Současný trend individualizace produktů zasahuje i tradiční obory procesní výroby. Roste rozmanitost sortimentu a zkracují se vývojové cykly – ať jde