Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo
COMOS pomáhá zvyšovat kvalitu a produktivitu projektování energetických zařízení

Ve firmě Doosan Škoda Power pomohlo multiprofesní inženýrské prostředí COMOS od firmy Siemens zvýšit produktivitu inženýrské práce na projektech energetických zařízení dodávaných zákazníkům po celém světě až o 30 %. O tom, proč se firma rozhodla právě pro COMOS a co jí nový systém přinesl, jsme hovořili s vedoucím engineeringu Jaromírem Čihákem. P

Portálová 3D tiskárna betonu od firmy Podzimek, největší v Evropě

Na základě spolupráce mezi firmami Podzimek & synové a Strojírny Podzimek, ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT a Fakulty stavební ČVUT vznikla unikátní portálová 3D tiskárna pro tisk nosných konstrukcí z betonu. Tiskárna, umístěná v sídle firmy Strojírny Podzimek v Třešti, je nyní ve zkušebním provozu. Cílem vývoj

Automaticky řízené vozíky třídí balíčky Zásilkovny

Zásilkovna, patřící do skupiny Packeta, otevřela v Rudné u Prahy nové logistické depo. V areálu Prologis Park Prague má Zásilkovna k dispozici prostory o rozloze 12 600 m2. Hala je opatřena třiceti speciálními vraty, kam zajíždějí vozidla pro nakládku a vykládku zásilek.   Obr. 1. Vozík AGV Packman na robotickém molu v logisti

Digitalizace pro efektivní a udržitelný provoz vodohospodářských zařízení

V České republice žijeme ve vodním blahobytu. Otevřeme kohoutek a z něj teče pitná voda. Špinavou vodu vylejeme do odpadu a jsme přesvědčeni, že odteče do kanalizace a poté do čistírny odpadních vod. Považujeme to za samozřejmé. Jenže změna klimatu a rostoucí znečištění životního prostředí představují velký celosvětový problém, který se n

Spotové ceny elektřiny: příležitost, nebo hrozba?

Trh s elektřinou se prudce mění – a nikoliv ve prospěch spotřebitelů, ať domácností, nebo průmyslových firem. Jak se na trhu orientovat a jak i v současné situaci ušetřit?   Spotové ceny V současné době se hodně mluví o spotových neboli dynamických cenách elektřiny. Co to vlastně je? Spotové ceny se obecně na burzách používaj

Vyhledávání dat nebylo nikdy snazší

Výběr správných dat, která obsahují informace o produktu, bývá v projektantské praxi časově náročný proces. Nový EPLAN Data Portal s inovovaným uživatelským rozhraním a vylepšenými vyhledávacími algoritmy však výběr zjednodušuje a zrychluje více než kdykoliv dříve. Díky rozšířeným parametrům pro vyhledávání uživatel rychle najde přesně ty komp

Automatický výčepní systém se samomazným pohybovým šroubem

Aby bylo vychlazené pivo rychle k dispozici i návštěvníkům hromadných festivalových akcí, vyvinula společnost One Two Beer automatický systém výdeje piva. Ústředním prvkem systému je mobilní výdejní hlava pohybující se přímo v kelímku, která ho naplní za pět sekund bez zbytečné pěny. Hlava je postavena na samomazném, hygienickém a nerezovém pohybovém šroubu

Konfigurátor Mico Pro

Volně nastavitelný systém Mico Pro monitoruje zátěžové a řídicí proudy a včas rozpozná kritické momenty. Signalizuje mezní zatížení a včas vypíná vadné kanály. Modulární koncepce tohoto systému umožňuje navrhnout si pro konkrétní případ vhodnou stanici z jednoho nebo více výkonových modulů a úzkých výstupních modulů tak, aby byl poměr nákladů a přínosů co nejpříz

Přemosťovací systém Mico

Přemosťovací systém Mico je sada můstků pro snadné vzájemné kombinování jisticích proudových modulů Mico. Christopher Redl ze společnosti Murrelektronik ve videu názorně ukazuje, jak se s můstky pracuje. Pro co nejlepší dostupnost stroje jsou totiž napájecí systémy často navrhovány redundantně: se dvěma napájecími zdroji. Aktivní redundantní modul MB Redundance B

Switche pro zapojení strojů do optimalizované síťové architektury

Stroje a zařízení jsou stále těsněji propojeny. Pouze výkonná a spolehlivá síťová technika je zárukou úspěšné digitalizace. Ústřední úlohu v sítích přebírají switche. Jako inteligentní součásti infrastruktury čtou příchozí data a předávají je na port s příslušným přijímačem. Switche mohou mít ve stroji rozmanité úkoly. Fungují jako spojovací prvek mezi řízením prostře