Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo
TSN – Time Sensitive Networking (2. část)

Řízení provozu v případě nepřesných přenosových časových rámcůV takových oblastech použití, jako je např. procesní automatizace, se často používají řídicí procesy, které vyžadují přenos dat podmíněný událostmi. To nastává např. tehdy, když je třeba předat informaci o změně stavu nebo o tom, že měřená ...

Inspiromat pro výuku a Tecomat: Díl třetí: sekvenční logické úlohy, intuitivní postup

Od textu věnovaného řešení kombinačních logických úloh nyní seriál přechází k řešení logických úloh sekvenčního a časového charakteru. Pro kombinační logické funkce platí, že hodnota jejich výstupu je jednoznačně určena okamžitou kombinací hodnot jejich vstupů. Naproti tomu výstup sekvenční logické funkce závisejí ...

Pohled do neuronových sítí

Technika umělé inteligence (Artificial Intelligence – AI, Künstliche Intelligenz – KI) rychle proniká do dalších a dalších oborů lidské činnosti. Algoritmy umělé inteligence jsou založeny především na využití umělých neuronových sítí, které obdobně s činností lidského mozku navzájem propojují neurony jako matematicky definované rozhodovací jednotky

Smíšený provoz automatizovaných a neautomatizovaných motorových vozidel

Automatizované systémy řízení se nezavedou automaticky – pracovníci střediska DLR s partnery vyvíjejí nástroje k řízení budoucího silničního provozu.  Jestliže se v budoucnu budou v silničním provozu setkávat automatizovaná (autonomní) a neautomatizovaná (s řidičem) vozidla, vzniknou zcela nové situace pro všechny účastníky dop

Jak změní trendy digitalizace automobilový průmysl?

Automobilový průmysl se dostal do bodu zvratu. Přichází éra intenzivních změn, celé odvětví prochází evolucí. To, co bylo tradičně chápáno jako „automobilový průmysl“, bude v následujících letech označováno širším termínem „průmysl mobility“ – lépe vystihujícím nastupující generaci produktů a služeb umožňujících přepravu osob a zboží. Tyto produkty

Spojovací svorky řady WAGO 221 Compact pro výrobce strojů a zařízení

Spojovací svorky WAGO 221 Compact jsou známé především z instalací v budovách a umožňují rychlé, jednoduché a spolehlivé spojení: stačí zvednout páčku, zasunout odizolovaný vodič až na zadní doraz a páčku vrátit dolů. Přednosti těchto svorek nyní objevují i konstruktéři strojů a strojních zařízení. Svorky WAGO 221 využívají spolehlivé a univerzální pružinov

Jediná koncepce napájení řídicích obvodů pro celý svět

Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit, jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz v různých regionech na celém světě.Společnosti, které své stroje exportují na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu musejí používat různé výrobky, různé koncepce zapojení, případně i rů

Mico Pro zajistí spolehlivosti napájecích systémů

Mico Pro je inovačním systémem společnosti Murrelektronik na sledování proudu o napětí 24 V DC. Jeho modulární provedení umožňuje budovat systémy, které perfektně vyhovují různým případům použití. Mico Pro má výhodný poměr mezi náklady a přínosy a šetří místo v řídicí skříni. Vypínací charakteristiky patentované společností Murrelektronik zajišťují maximální využ

MVK Fusion – jeden modul pro nejrozmanitější použití

Modul Profinet/PROFIsafe slučuje tři základní funkce instalační techniky: •             připojení digitálních standardních senzorů a akční členů, •             připojení digitálních í bezpečnostních senzorů a akčních členů, •   &nbs

Moduly Cube67 pro rychlejší údržbu strojů a snazší uvádění do provozu

Maschinefabrik Berthold Hermle AG je jedním z tahounů v oboru kovovýroby. Stroje z Baden-Württemberska používá celý svět. Jejich tvůrci se pro vytvoření elektrické instalace spoléhají na modulární sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik. Cube67 a jeho funkce Machine Option Management (MOM) je pro Hermle velkou výhodou. Díky možnosti použít různé konfigurace stroje