Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Zavlažovat efektivně

Vzhledem k suchu je nyní aktuální budovat závlahové systémy, případně nová vodní díla. Rozsáhlá zavlažovací síť (potrubní sítě, čerpací stanice a přiváděcí kanály), vybudovaná v Česku v 70.letech minulého století, zůstala zcela nevyužita a zchátrala do nepoužitelného stavu. Některá zařízení však fungují a pomáhají zemědělcům zavlažovat půdu v těchto suchých letech. Je ovšem potřeba je modernizovat a připravit a nevyrovnaný ráz počasí, který klimatologové předpovídají.

Příklad z praxe

Příkladem je řešení společnosti ABB pro čerpací zavlažovací stanici společnosti Vinofrukt v Pasohlávkách nedaleko Brna. Stanice je navržena pro zavlažování plochy 1 200 ha. Jedná se především o půdu pro pěstování zeleniny, sady, vinice a také pastviny. Výkon čerpací stanice je max. 1,3 MW a čerpaný objem vody může dosáhnout až 1 200 l/s. Řešení dodané ABB a realizované firmou Hydro-X zahrnovalo čtyři reluktanční motory o výkonu 75 kW a frekvenční měniče ACQ580. Očekáváná úspora je až 250 tis. Kč ročně. Pořizovací cena rekonstrukce byla 1,8 mil Kč.

Ředitel Vinofrukt a majitel a provozovatel čerpací stanice Pavel Herko je spokojen: „Zvýšená automatizace nám přinesla snížení hlučnosti, odpadního tepla, zvýšení efektivity, snížení mzdových nákladů, spotřeby elektřiny, a hlavně snížení pracnosti.

Obr. 1. Synchronní reluktanční motor ABB s měničem frekvence

Pro efektivní zavlažovací zařízení, jakým je stanice v Pasohlávkách, jsou důležité moderní efektivní synchronní reluktanční elektromotory, snižující celkové ztráty až o 40 %. Jejich provoz je řízen měničem frekvence, který reguluje nejen otáčky, ale i odběr proudu. Čerpadla a další mechanické součásti musí být připraveny na větší objemy přečerpané vody a nepřetržitý provoz, ale zároveň vzájemně zastupitelné a také variabilní, pokud jde o celkový objem čerpání. Elektroinstalace a zařízení je nutno dimenzovat tak, aby byly schopny spolehlivě a dlouhodobě obsloužit mechanickou část a samozřejmě co nejvíce šetřit energii.

(ev)