Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Správa a monitorování průmyslových sítí podle požadavků průmyslu 4.0

Pro spolehlivé sledování rozsáhlých sítí ve všech průmyslových odvětvch uvádí společnost Siemens systém Sinec NMS (Network Management System). Tímto nástrojem lze konfigurovat síťovou infrastrukturu podle definovaných pravidel a centrálně spravovat firmware na základě topologie dané sítě.

Sinec NMS díky svým funkcím umožní podnikům udržet krok se stupňujícími se požadavky na průmyslové komunikační sítě, především se zvyšující se komplexností průmyslových sítí, velkého objemu dat nebo složitostí síťové struktury. Pomocí platformy Sinec NMS lze centrálně konfigurovat, spravovat a monitorovat sítě s 50 až 12 500 zařízeními, a to 24 hodin denně. Zjednodušuje tak plánování údržby a zároveň umožňuje účinně předcházet možným selháním, nebo na ně rychle reagovat. Sinec NMS dokáže zvýšit dostupnost celé průmyslové sítě a propojit ji s nadřazenými systémy (northbound interface).

Sinec NMS zajišťuje transparentnost průmyslové sítě. Nové komponenty mohou být do sítě snadno integrovány a stávající komponenty konfigurovány a servisovány. Síťové komponenty jsou konfigurovány na základě pravidel a zásad, které jsou definovány vždy pro určitý typ komponent, jako jsou switche, routery, PLC, periferie apod. Změny nastavení jednotlivých komponent jsou pak distribuovány přes průmyslovou výrobní síť a zároveň implementovány do nastavení jednotlivých síťových zařízení. Uživatelé také mohou jednoduše měnit hesla pro přístup k jednotlivým zařízením.

Distribuovaný přístup zvyšuje flexibilitu platformy Sinec NMS, která se tak dokáže přizpůsobit požadavkům všech typů sítí. Platforma Sinec NMS je rozdělena do dvou úrovní monitorování a parametrizování, díky tomu lze spravovat a monitorovat rozsáhlé průmyslové sítě. Při monitorování se přehledně zobrazuje celkový stav a zapojení průmyslové sítě.

(ev)