Aktuální vydání

celé číslo

07

2019

Řízení dopravy a budov

celé číslo

Optimalizace provozů, řízení pohybu a vývojové projekty: Bosch Rexroth na SPS IPC Drives 2018

Ve stánku společnosti Bosch Rexroth na první pohled zaujala živá ukázka linky na výrobu různých variant senzorů IoT. Propojené pracovní stanice spolu vzájemně komunikovaly. Výrobní série může mít i jen jediný kus. Linka je spojena ITsystémy vyšší úrovně přes cloud pomocí rozhraní OPC UA.

Obr.1. Výrobní linka ve stánku Bosch Rexroth na SPS IPC Drives 2018

Optimalizace provozů

Návštěvníci se seznámili také s několika nástroji pro optimalizaci provozů. Nástroj IoT Insights pro sběr a analýzu dat o jednotlivých strojích v provozu umožňuje operátorům optimalizovat chod strojů. Pro servis a údržbu představil slouží aplikace Digital Service Assistant.

Chytrá softwarová řešení a služby společnosti Bosch Rexroth jsou zahrnuta do systému Nexeed. Pro výrobní provozy je určen Nexeed Production Performance Manager, který sbírá data a po zpracování je vizualizuje a předává zaměstnancům. Pro optimalizaci logistiky slouží Nexeed Intralogistics Execution: Jeho interoperabilní moduly řeší tři logistické problémy: digitalizaci vozového parku, optimalizaci skladování materiálu a návrh přepravních tras.

 Řízení pohybu

Pro řízení pohybu až ve 192 synchronizovaných osách byla představena nová vestavná řídicí jednotka XM42. Díky škálovatelnému hardwaru a softwaru může být použita pro jednoduché i složité úlohy, takže jediná vestavná jednotka stačí na pro řízení soustav, které dříve vyžadovaly několik řídicích jednotek. Dalším exponátem je CNC systém MTX , který vzhledem ke zvýšenému výpočetnímu výkonu řídicího hardwaru kratší doby cyklu a dosahuje lepší kvalitu obrábění.

Integraci strojů do internetu věcí umožní vývojový software pro PLC s názvem ILC. Může pracovat s dvaceti různými protokoly. Data a informace poskytuje za základě zavedených standardů, jako je OPC UA a MQTT. Není potřeba programovat další rozhraní. Funkce Sequential Motion Control výrazně usnadňuje programování a uvádění do provozu.

Obr. 2 . Pohony s ozubenými řemeny


Návštěvníci stánku si mohli prohlédnout také poslední generaci pohonů s ozubenými řemeny, které dosahují výkonnosti, rychlosti a dynamiky, které byly dříve dosažitelné jen s lineárními pohony

Vývojové projekty

Společnost Bosch Rexroth představila ve svém stánku také dva vývojové projekty. Na stolním fotbalu ovládaném průmyslovou řídicí a pohonnou techniku je demonstrováno využití umělé inteligence. Systém se ve hře sám zdokonaluje a rychle se učí. Poznatky z tohoto projektu budou využity při vývoji automatizačních systémů příští generace.

Obr. 3. Užití umělé inteligence při ovládání hráčů stolního fotbalu 

Pro továrny budoucnosti je potřeba vyřešit přepravu polotovarů, které se nebudou pohybovat po definovaných trasách na dopravnících, ale volně mezi pracovními stanicemi. Bosch Rexroth v koncepční studii představuje magneticky vedené nosiče výrobků s šesti stupni volnosti, které mohou dosáhnout libovolné pozice nezávisle jeden na druhém.

(ev)