Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Nadproudová ochrana integrovaná do systému EtherCAT I/O

Terminály systému EtherCAT I/O EL922x od firmy Beckhoff mají přímo integrovanou elektronickou nadproudovou ochranu chránící systémové komponenty 24 V DC. Ve srovnání s aktuálně dostupnými ochrannými prvky lze tak snížit náklady a požadavky na prostor v rozvaděčích, aniž by musel být použit běžný samostatný systém ochran.

Řada terminálů EL922x pro nadproudovou ochranu má z hlediska kanálů EtherCAT devatenáct variant. K dispozici jsou jedno- a dvoukanálové verze pro různá zatížení do 10 A. Kromě toho se tato řada dělí na:

terminály EL9221 a EL9222 s běžnými funkcemi, jako je sledování jmenovitého proudu, které lze parametrizovat nejen pomocí softwaru TwinCAT System Manager, ale také pomocí tlačítka na modulu,

terminály EL9227-XXXX s rozšířenými funkcemi, které lze parametrizovat v softwaru TwinCAT System Manager – jde např. o výběr charakteristické křivky, nastavení předběžné výstražné prahové hodnoty, signalizaci podpětí, hlášení o výpadku napájení, protokolování událostí nebo heslem chráněnou softwarovou plombu.

Integrovaná nadproudová ochrana přináší uživatelům mnoho praktických výhod. Snižuje požadavky na elektrickou instalaci, protože napájení přilehlých I/O terminálů je realizováno automaticky zasunutím terminálu. Kromě toho dochází ke snížení požadavků na prostor v rozvaděči a tím i k úsporám nákladů, neboť nejsou potřeba další propojovací prvky, další digitální I/O nebo napájecí komponenty. Kromě toho je prostřednictvím sběrnice EtherCAT dostupné velké množství provozních dat, z nichž lze získat informace o využití zařízení, proudu zátěže, vstupním a výstupním proudu, podpětí nebo přepětí atd. To umožňuje monitorování systému, minimalizaci odstávek, zjednodušuje řešení problémů a poskytuje ucelený přehled o historii zařízení.

Na veletrhu Hannover Messe najdete stánek firmy Beckhoff v hale 9, číslo F06.

Beckhoff Česká republika s. r. o., tel.: +420 511 189 250, e-mail: info.cz@beckhoff.com, www.beckhoff.cz/el922x