Aktuální vydání

celé číslo

07

2019

Řízení dopravy a budov

celé číslo

Mezinárodní konference s výstavou Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Již 28. mezinárodní konference s výstavou Měřicí technika pro kontrolu jakosti, kterou pořádá Česká metrologická společnost, se uskuteční 5. a 6. března 2019 v kongresovém centru Primavera v Plzni.

Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí, kontrolní a zkušební techniky, včetně přístrojového vybavení, softwaru a počítačové podpory metrologie. Jde o měření při kontrole kvality výroby a výrobního procesu, při kontrole a zkouškách vyráběných součástí i strojů a při kalibraci měřidel. Program konference je sestaven tak, aby její účastníci získali v nejkratší době co nejvíce potřebných informací, měli možnost konzultovat metrologické otázky s vystavovateli a výrobci měřicí techniky a vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky konference.

Konference a navazující výstava jsou určeny metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům měřidel, pracovníkům investičních útvarů, technické obsluhy výroby a vedoucím pracovníkům výrobních jednotek. Potřebné informace pro svou práci získají i pracovníci ČMI, autorizovaných metrologických středisek, akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.

Konference je zaměřena do oblasti průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilového průmyslu, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, opravárenství a navazujících oborů.

Na 27. ročníku konference a výstavy se prezentovalo 39 organizací, které zastupovaly téměř 100 firem z 22 zemí.

Pro zájemce jsou na závěr druhého dne konference připraveny exkurze do jednoho z těchto pracovišť:

ČMI, pobočka Plzeň (akreditovaná kalibrační laboratoř pro obory hmotnost, tlak, objem a průtok),

Energize Group, s. r. o. (akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci měřidel elektrických veličin, frekvence, tlaku a teploty),

VZÚ Plzeň, s. r. o. (buď zkušební laboratoře akreditované ke zkouškám v oblasti chemického, metalografického a mechanického zkoušení materiálů, nebo akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci měřidel pro měření geometrických veličin a drsnosti povrchu).

Přihlášky zasílejte do 15. 2. na cms-zk@csvts.cz

(ed)