Aktuální vydání

celé číslo

07

2019

Řízení dopravy a budov

celé číslo

Kabely LAPP na sopce Hekla

Od poslední erupce v roce 2000 se zdá, že má sopka Hekla přestávku. Je to dobrá zpráva pro turisty, kteří houfně vystupovali až k okraji kráteru ve výšce 1 491 metrů nad mořem. Ale geofyziky to znervózňuje. „Hekla může vybuchnout každou minutu,” upozorňuje Martin Möllhoff, německý geofyzik, který vede technické oddělení v Institutu pro pokročilé studie v irském Dublinu. Zde se pomocí seismometrů sledují četné sopky po celém světě včetně Hekly. Jestliže tyto sondy detekují menší chvění země, je vydána červená výstraha. To proto, že poslední erupce byly detekovány v seismických měřicích křivkách jen asi 30 až 80 minut předem. Proto si všichni návštěvníci Hekly musí do svých chytrých telefonů stáhnout aplikaci, která přijímá výstražná SMS sdělení.

Obr. 1. Instalace sesmograf; na sopce Hekla

Möllhoffův tým právě instaluje na vrcholu Hekly šest seismometrů. Každý z těchto kovových válců obsahuje hmotu z teplotně stabilní kovové slitiny. Ta se pomocí elektrické smyčky zpětné vazby udržuje v podstatě bez pohybu. Chvění v zemi způsobuje rozechvění pouzdra, zatímco hmota tento pohyb nenásleduje z důvodu své setrvačnosti. Poloha hmoty vůči pouzdru se měří a smyčka zpětné vazby vykonává, podle modelu, magnetickou nebo elektrostatickou protisílu. Napětí, potřebné k vytvoření této síly, je měřená hodnota, která se digitálně zaznamenává. To umožňuje detekovat pohyby i jen několika nanometrů.

Protože Hekla poskytuje tak krátkou dobu výstrahy, není možné ukládat hodnoty v seismometru, ale je nutné přenášet je okamžitě. K tomu se obvykle používají mobilní 3G modemy, ale zde to není možné, protože modem potřebuje k napájení až pět wattů. Na Islandu však vychází slunce vychází v zimě jen na pár hodin, takže solární články poskytnou dostatek energie. Proto se Möllhoffův tým rozhodl použít k přenosu dat kabel značky LAPP. Tento kabel přenáší data a také energii potřebnou k chodu seismometrů, která je vytvářena třemi samostatnými malými větrnými turbínami. Každá větrná turbína je doplněna solárním článkem ke kompenzaci období slabého větru v létě. Cílem bylo však udržet celkovou spotřebu energie co nejnižší. Další podrobnosti jsou na https://lappczech.lappgroup.com/aktuality/kabely-ke-krateru.html.