Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Dny teplárenství a energetiky 2018

Odborníci na energetiku, zejména na výrobu tepla, se v dubnu sešli na tradiční konferenci Dny teplárenství a energetiky. Na dvoudenní akci dorazilo do hotelu Aldis celkem 1 012 návštěvníků (z ČR, SR a Finska). Na souběžné výstavce se prezentovalo 101 firem a mediálních partnerů.

V programu 55 přednášek si své téma vybral každý. Velký zájem vyvolaly např. přednášky o reformě emisního obchodování. Teplárenství v nejisté době byl název panelové diskuse na závěr přednáškového bloku o péči o zákazníky v teplárenství. Diskutovalo se také dopadech připojování a odpojování zákazníků od centrálního rozvodu tepla, o vztahu obcí a měst k teplárnám, vlivu marketingu na udržení apod.

Velký zájem byl o přednášky o nových pravidlech pro emise stanovených Evropskou komisí pro velká spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu nad 50 MW v dokumentu BREF LCP. Přednášející nastiňovaly cesty vedoucí k tomu, aby teplárny byly schopny do srpna 2021 splnit nové emisní stropy (pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, rtuť a poletavý prach), případně aby dosáhly výjimky z těchto pravidel.

Posluchači se seznámili také s tím, jak efektivně spravovat provozní dokumentaci, nebo jak se vyhnout rizikům požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozů. Blok přednášek o využití akumulace energie v teplárenství ukázal vývoj v oblasti baterií a jejich využití v teplárenství.

Druhý den konference se přednášelo a debatovalo o odpadech a jejich energetickém využití. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, s jakými problémy se potýkají spalovny v Praze, Brně, Plzni a jinde. V bloku věnovanému ekonomice provozu a rozvoji teplárenských soustav se posluchači se seznámili s pohledem ERÚ na teplárenství a regulaci cen tepla, s budoucí podporou obnovitelných zdrojů energie či s tím, co přinesla novelizace zákona o hospodaření s energií. Představeny byly také konkrétní projekty a reference z oblasti řízení teplárenských soustav.

(ev)