Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Devatenáctý mezinárodní kongres o recyklaci automobilů IARC 2019

Chcete-li vyřadit automobil z evidence, potřebujete mít potvrzení o jeho ekologické likvidaci. Můžete se obrátit na specializované autovrakoviště nebo na prodejce automobilů, kteří často likvidaci vozidel po ukončení jejich životnosti také zajišťují.

Zatímco dříve se automobily likvidovaly zejména šrédrováním, tedy rozdrcením a následně tříděním takto vzniklého odpadu, dnes se mnohem častěji využívá demontáž vozidel. Povinně je třeba recyklovat minimálně 85 % hmotnosti vozu.

Mezinárodní kongres IARC, který se bude konat 20. až 22. března 2019 ve Vídni (https://www.icm.ch/iarc-2019), se bude zabývat trendy a novinkami v oblasti recyklace vozidel. V tuto chvíli je registrováno již přes 200 návštěvníků z 25 zemí.

S rozvojem operativního leasingu, carsharingu a taxislužeb s autonomními vozidly budou uživatelé stále více kupovat ne automobily, ale mobilitu jako službu. To umožní nejen efektivnější využití vozidel (a také silnic a parkovacích míst), ale také větší uplatnění principů oběhového hospodářství v automobilovém průmyslu. Je vice než pravděpodobné, že to bude silný trend, ovšem zatím jsme teprve na začátku. Recyklaci je třeba přizpůsobit již konstrukci automobilů, aby byla možná jejich snadná demontáž na automatizovaných linkách a popř. opětovné využití dílů, jejich životnost ještě neuplynula.

Zajímavá změna přichází také s rozvojem elektromobility: elektromobily se obecně recyklují mnohem snáze než vozy se spalovacími motory. Také to přispívá k tomu, ž jejich dopad na životní prostředí je ve srovnání s klasickými automobily menší.

(Bk)