Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Codesys pomůže řídicí technice společnosti Delta lépe pronikat na evropský trh

Na veletrhu SPS IPC Drives oznámil světový dodavatel průmyslové automatizace, Delta, že bude ve svých systémech na řízení pohybu používat programovací software Codesys. Společnost Delta proto navázala partnerství s 3S-Smart Software Solution GmbH, členem skupiny Codesys Group a tvůrcem průmyslového softwaru Codesys dle IEC 61131-3. Delta s ústředím v Tchaj-wanu si od partnerství slibuje, že řídicí jednotky programovatelné softwarem Codesys budou lépe vyhovovat zákazníkům v Evropě i v celé oblasti EMEA (Evropě, Středním východě a Africe).

Obr. 1. Stánek společnosti Delta na veletrhu  SPS IPC Drives 2018

Andy Liu, generální ředitel Business Group pro průmyslovou automatizaci společnosti Delta, řekl: "Naši zákazníci požadovali kód Codesys a my jsme rádi, že jim ho poskytneme. V Evropě využívá tuto vynikající softwarovou platformu mnoho špičkových hráčů v automatizaci. Kromě toho můžeme nyní zpřístupnit Codesys také své velké zákaznické základně v Asii. Doufáme také, že toto partnerství nakonec otevře nové dveře na asijském trhu evropským výrobcům průmyslových zařízení. "

Delta již začlenila programování v Codesys do svých průmyslových počítačů řady MH2, které mají nyní snadno ovladatelné operátorské rozhraní s pokročilými funkcemi pro synchronní řízení pohybu až ve 64 osách pomocí servopohonů řady ASDA-A2-E, kompaktních pohonů řady MS300 a dálkových I/O modulů řady R1-EC zapojené do sítě EtherCAT.

Obr. 2. Programovací software Codesys využívají průmyslové počítače řady MH2 společnosti Delta

(ev)