Aktuální vydání

celé číslo

03

2019

Veletrh Amper 2019 v Brně

celé číslo

Blíží se studentská konference Excel@FIT 2019

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 se uskuteční na Fakultě informačních technologií VUT v Brně již pátý ročník studentské konference inovací, technologií a vědy v informatice. Studenti budou moci prezentovat výsledky vlastního výzkumu a získat cennou zpětnou vazbu od akademických pracovníků, průmyslových partnerů a svých kolegů.

Konference pořádaná Fakultou informačních technologií (FIT) VUT si klade za cíl dát studentům prostor prezentovat své nápady a výsledky i nad rámec studijní prací na fakultě. Studentům a firmám je v rámci konference nabídnut prostor pro vzájemné seznámení a firmy mají příležitost předvést informační technologie využívané v jejich praxi nebo také technologie, které jsou zatím ve fázi vývoje.

Práce přijaté na konferenci Excel@FIT 2019 budou posuzovány odborným panelem, odbornou veřejností a odborníky z řad sponzorských z firem. Autoři prací tak mohou získat ocenění v kategoriích „Ocenění odborným panelem“, „Ocenění odbornou veřejností“ a „Ocenění sponzory“.

V rámci ocenění odborným panelem bude vybráno až dvacet prací, které budou vynikat v některých z následujících oblastí: výzkumný přínos, technické řešení, inovace nebo obchodní potenciál. Autoři vybraných prací obdrží diplom a finanční prémii. V průběhu volné přehlídky všech prací budou mít návštěvníci možnost hlasováním zvolit pět nejlepších prací, které získají ocenění odbornou veřejností. Autoři vítězných prací obdrží diplom a finanční prémii. Generální a hlavní sponzoři konference (kterými mohou být pouze partnerské firmy VUT v Brně) budou mít možnost vybrat a odměnit jednu až dvě z prezentovaných prací, které získají ocenění sponzory.

Celkem bude vybráno dvanáct prací k ústní prezentaci. Všechny přijaté práce budou prezentovány na přehlídce prací plakátem a případně demonstrátorem a dále budou zařazeny do sborníku konference. Obecná témata studentských prací zařazených do konference jsou experimentální ověření nebo demonstrace konceptu, vylepšení existující metody nebo její implementace, včetně odstranění omezení, implementace existující metody, řešení vytvořená s cílem následné komercializace, řešení vytvořená pro komunitu, řešení vytvořená podle externě zadaných požadavků a dále práce obecného výzkumného charakteru.

Během dopoledne zazní v hlavním sále konference odborné referáty autorů, kteří byli vybráni programovým výborem Excel@FIT, a proběhne panelová diskuze na vybrané téma. V odpoledních hodinách se uskuteční volná přehlídka všech soutěžních prací formou plakátů a prototypů a prezentační instalace hostů. Na závěr budou hlavním sále konference vyhlášeny nejlepší práce a budou předány ceny. Konference začíná před 9. hodinou a konec je naplánován na 16. hodinu. V rámci programu bude vyhrazen časový prostor na networking a prezentaci sponzorských společností – jedním z hlavních přínosů události je navázání kontaktů mezi studenty a firmami.

Vítáni jsou studenti, bývalí studenti, široká veřejnost, lidé z praxe – tedy všichni, kdo se zajímají o informační technologie a o dění na FIT. Konference se koná pod záštitou Fakulty informačních technologií VUT v Brně a Elektrotechnické asociace České republiky. Bližší informace o programu, video z předchozích ročníků a kontakty na organizátory konference lze získat na adrese http://excel.fit.vutbr.cz/.

(jh)