Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Přehled novinek

Elektroprojekční software pro automatizaci

V souvislosti s automatizací vyvstává také potřeba dokumentace, ať už k elektroprojektu pro ovládání výrobních zařízení, nebo výrobě produktů. Zde jsou stručné informace o dvou CAD programech určených pro tento účel. PC|SCHEMATIC Program PC|SCHEMATIC Automation (zkráceně PCSCHEMATIC) není v ČR žádným nováčkem. Přestože je možné ho používat i pro projekty elektroinstalace, zde bude stručně představen jako program vhodný zejména pro elektroprojektování v oblasti automatizace.Obr. 1. Prostředí programu PC|SCHEMATIC Jde o projektově orientovaný databázový program – používá databázi s potřebnými daty konkrétních přístrojů a umožňuje pracovat na projektu s neomezeným počtem stránek, které zahrnují všechny potřebné informace. Vybráním prvku z databáze program automaticky nabídne potřebné schematické symboly, očísluje jejich vývody, pošle odpovídající mechanický symbol do výkresu rozváděče a data přístroje do výpisů materiálu podle nastavení. Projekt zahrnuje všechny výkresy nutné pro daný účel (schémata, rozváděče, ovládacích panely atd.) spolu s automaticky generovanými výpisy (materiálu, PLC, kabelů a svorek, spojů atd.) a pomocnými výkresy (montážní schéma, výkres kabelů a svorek atd.). Změna provedená ve schématu nebo ve výkresu rozváděče se automaticky promítne do všech navazujících stránek projektu. Stránky projektu zahrnují i titulní stránku, technickou zprávu a jakékoliv další informace, ať už v podobě vložených obrázků, textových dokumentů, tabulek v Excelu, či výkresů DWG nebo DXF atd. Program umožňuje export projektu do inteligentního PDF, napsání vlastních aplikací nebo skriptů. Zahrnuje překladač textů cizích jazyků, funkce pro práci s PLC apod. Program PC|SCHEMATIC Service je určen pro montáž a osazení rozváděčů a panelů, stejně jako pro údržbu a opravy elektrických zařízení. Pracuje s projekty vytvořenými v programu PC|SCHEMATIC, ale bez možnosti je modifikovat.  Solid Edge Electrical Tento software od společnosti Siemens je určen pro navrhování kabelových svazků a zkreslení jejich kompletní dokumentace. Nachází využití v automobilním, leteckém a vojenském průmyslu, stejně jako při výrobě domácích elektrospotřebičů (bílé zboží), ovládacích pultů, různých elektrických zařízení atd. Solid Edge sám o sobě je znám především jako 3D systém MCAD. Připojením modulů Solid Edge Wiring, Solid Edge Harness a Solid Edge Routing vzniká Solid Edge Electrical.Obr. 2. Část výkresu svazku vodičů v Solid Edge Electrical Solid Edge Wiring umožňuje nakreslit elektrické zapojení zaměřené na následné vytvoření 2D výkresu svazku vodičů či kabelů v Solid Edge Harness. Solid Edge Routing potom dovolí připojení k 3D Solid Edge, ve kterém je nakreslen prostorový model mechanické části výrobku a kde lze poté vytvořit i 3D model svazku vodičů/kabelů. Jednotlivé části Solid Edge Electrical zahrnují množství nástrojů, díky nimž jsou kreslení schématu i návrh kabelového svazku jednoduché, automatizované a správné. Kreslení elektrického zapojení je rychlé, zatímco kontrola zapojení ujistí projektanta o správném zakreslení daného obvodu. Zabudovaný simulátor kontroluje možnosti zkratu, velikost proudu v jednotlivých vodičích, úbytky napětí na vodičích atd. Knihovna potřebných komponent zahrnuje nejenom elektrické prvky, ale i mechanické části, které se svazkem vodičů či kabelů souvisejí (průchodky, těsnění, upevňovací materiál atd.). Uživatel si může vytvořit knihovní prvky podle své potřeby. Výstupem je výkres schematického zapojení, 2D výkres rozvinutého tvaru svazku vodičů, výpisy materiálu, vodičů, konektorů. Zobrazení svazku ve 3D je výstupem z programu Solid Edge. Změny provedené v návrhu se dynamicky promítají do výstupů, které jsou tak udržovány aktuální. Více informací zájemci naleznou na webových stránkách www.cadware.cz/elektrotechnika/. Ing. Milan Klauz, CADware s. r. o.

MVK Fusion – jeden modul pro maximální rozmanitost

MVK Fusion – jeden modul pro maximální rozmanitost   MVK Fusion je komunikační modul Profinet/PROFIsafe, který umožňuje zapojení těchto přístrojů: •            standardních digitálních senzorů a akčních členů, •            bezpečnostních digitálních senzorů a akčních členů, •            přístrojů s rozhraním IO-Link Tato inovativní kombinace vede k pokročilými koncepcím automatizačních řešení. Užití modulu MVK Fusion se zjednodušuje konfiguraci a instalaci. Celou konfiguraci lze provést v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení. Vývojář softwaru a konstruktér elektro se nemusí učit specifické nástroje výrobce a studovat jeho příručky. Při užití modulu MVK Fusion stačí méně sběrnicových modulů na každou modulární jednotku, v nejlepším případě pouze jeden. To přináší zajímavé možnosti zapojení v mnoha automatizačních řešeních.   Jeden modul pro maximální rozmanitost Zvláštností sběrnicového modulu MVK Fusion je jeho rozmanitost. Je určen pro standardní digitální senzory a akční členy, bezpečnostní digitální senzory a akční členy a také zařízení s rozhraním IO-Link. MVK Fusion má tato zásuvná místa: •            dvě standardní digitální zásuvná místa, která je možné nakonfigurovat libovolně jako vstup nebo výstup podle toho, jak to vyžaduje daná aplikace, •            čtyři bezpečnostní zásuvná místa, která zajišťují, aby bylo možné bez zvýšených nákladů do instalační koncepce zahrnuty téměř všechny digitální bezpečnostní požadavky, •            dvě zásuvná místa IO-Link nabízejí velmi širokou škálu funkcí, protože integrují do sběrnicového systému i složité senzory a akční členy; kromě toho jsou také vhodné pro nákladově efektivní rozšíření digitálních standardních signálů prostřednictvím hubů IO-Link. MVK Fusion je navržen tak, aby usnadňoval instalaci, šetřil prostor a snižoval počet potřebných modulů.   Maximální flexibilita pro bezpečnostní aplikace Modul MVK Fusion umožňuje zahrnout do instalace i bezpečnostní úlohy. Pomocí tří bezpečných dvoukanálových vstupních portů lze shromažďovat signály typických bezpečnostních senzorů, jako jsou nouzové vypínače, světelné závory, obouruční ovládání, bezpečnostní dveře atd. Lze dosáhnout funkční bezpečnosti až do úrovně PLe. Bezpečný výstupní port se dvěma bezpečnými výstupy může být konfigurován podle potřeb dané aplikace (spínání PP, PM nebo PPM) a umožňuje proto integraci nejrůznějších typů akčních členů až po dvojité ventily a ventilové ostrovy,i v tomto případě s funkční bezpečností až do úrovně PLe. Speciální port IO-Link třídy B zajišťuje, aby bylo možné zařízení IO-Link, jako jsou ventilové ostrovy nebo huby, jednoduchým způsobem bezpečně vypínat až do úrovně vlastností PLd. S využitím MVK Fusion lze tedy dosáhnut vysokých bezpečnostních úrovní a optimální ochrany lidí i strojů.   Nastavení bezpečnostních parametrů pomocí několika kliknutí myší S modulem MVK Fusion je konfigurace bezpečnostních senzorů a akčních členů velmi snadná. V inženýrském nástroji bezpečnostního řízení stačí pomocí několika kliknutí myší vybrat bezpečnostní funkce (např. světelné záclony nebo nouzové vypínače) a konfigurace je hotova. Uživatel (většinou vývojář softwaru ne konstruktér elektro) nepotřebuje žádné specifické znalosti o parametrech modulu. Odpadá dodatečné ověřování (výpočet CRC) prostřednictvím dalšího speciálního softwaru výrobce. Práce tak jde rychleji a šetří nervy, protože chybná zadání jsou vyloučena.   Vysoký výkon Modul MVK Fusion vyhovuje požadavkům  Profinet Conformance Class C (IRT), má funkce Shared Device a odolává síťové zátěži podle Netload Class III. Díky tomu nestojí nic v cestě, aby byl modul MVK Fusion použit tam, kde je požadován maximální výkon a absolutní spolehlivost. Jsou stavebním kamenem pro řešení Profinet par excellence.   Široké spektrum využití Plně zalisované robustní kovové pouzdro otevírá široké spektrum využití sahající až po náročné svářecí úlohy. Modul ukládá chyby s časovým razítkem na integrovaném webovém serveru, i v případě výpadku napětí. Chyby lze snadno nalézt, a tím jsou redukovány prostoje. Pomocí otočného přepínače se nastavuje bezpečnostní adresa přímo na modulu a prostřednictvím adresy „000“ je také možné obnovit do továrního nastavení modulu MVK Fusion. Modul je možné používat i při vysokých okolních teplotách (až do 60 °C) v kombinaci s vysokými proudy (až do 16 A). Volitelný chladič pro tyto extrémní podmínky rozšiřuje možnosti využití. Modul lze instalovat – což je neobvyklé – i v ve výrobních závodech umístěných v velké nadmořské výšce (až do 3 000 m.n.m).   Rozsáhlé diagnostické možnosti U každého jednotlivého kanálu jsou monitorovány chyby, jako jsou přetížení, zkrat senzoru nebo přerušení kabelu. Rozsáhlé diagnostické možnosti zajišťují, že chyby je možné rychle identifikovat, analyzovat a odstranit. Další informace jsou uvedeny na  www.murrelektronik.cz.                                                                                                           (Murrelektronik)

Vertikální modul pro manipulátory a zakladače

Brněnská společnost HIWIN s. r. o. představila vertikální modul pro lineární systém HD4 navržený pro stavbu dvou a tříosých modulárních manipulátorů s možností polohování ve svislém směru. Modul zvládá zátěž do 50 kg se zdvihem od 200 do 1 500 mm při zrychlení 5 m/s2 a maximální rychlosti 2 m/s. „Konstrukci modulu, tedy osy Z, tvoří Al profil, který je osazen lineárním vedením HIWIN, a jeho polohování je realizováno pomocí ozubeného řemene vedeného soustavou řemenic. Volitelně lze modul vybavit energo řetězem, koncovými spínači polohy a také přídavnou fixací klidové polohy – pneumatickou brzdou,“ popisuje nové řešení Jan Chrást, hlavní konstruktér oddělení polohovacích systémů Hiwin. Tento modul doplňuje lineární systém HD4 o osu Z a uplatní se v tříosých kompaktních manipulátorech, zakladačích a v zařízeních pro manipulační úlohy typu pick-and-place. Modul byl navržen s ohledem na zachování modularity a kompaktnosti, kterou se vyznačují systémy HD4 i všechny moduly řady Hx. Zákazník si může zvolit některou ze základních variant a vedle toho si mohou zvolit jinou převodovku i motor. „Ve spolupráci se zákazníky jsme schopni navrhnout pro danou aplikaci optimální parametry pohonu a doporučit vhodné komponenty řízení, jak od značky HIWIN, tak od ostatních dodavatelů. Samozřejmostí je kompletní dodávka na míru,“ Tomáš Sojka, obchodní manažer oddělení polohovacích systémů HIWIN s. r. o.

Decentrální systém Cube67 firmy Murrelektronik ve zkušebních zařízení Hager

Kdo si nechává provádět nebo rekonstruovat elektroinstalaci v domě, v bytě nebo třeba ve výrobní hale, setká se téměř s jistotou s produkty a řešeními značky Hager. Tato společnost je předním specialistou na automatizaci budov a na elektroinstalace. Prodejní síť stejně jako výrobní závody firmy Hager jsou rozmístěny na všech kontinentech. ýroba vyhovuje nejvyšším standardům kvality. Žádná komponenta se nedostane do obchodu, dokud není do detailu prověřena její funkčnost. Pro tyto testy jsou zapotřebí prvotřídní zkušební zařízení. V tomto případě platí: pokud jsou nároky vysoké, je nejlepším řešením vzít věci do vlastních rukou. Proto si společnost Hager sama vyrábí stroje a zařízení pro testování svých produktů. Tým technicky zdatných a zkušených techniků, sídlí ve městě Obernai ve východní Francii. Obr. 1. Konstruktéři mohou jednotlivá zásuvná místa používat jako vstupy nebo výstupy, a mohou tedy ze standardních modulů vytvořit „na míru šité“ kombinované moduly Společnost Hager hledala optimální koncepci instalace pro automatizaci testovacích zařízení. Hlavní výzvou je, že žádný stroj není jako druhý. Neustále je třeba brát v úvahu nové aspekty. U různých produktů musí být kontrolovány velmi odlišné kvalitativní vlastnosti a funkce.Testovací zařízení jsou používána ve výrobních závodech po celém světě, proto jsou na ně kladeny rozmanité požadavky. Jen několik málo instalačních oblastí může být konstruováno podle opakujících se vzorů. Úkol je komplikován vysokou hustotou vstupů a výstupů, které je potřeba umístit na velmi malý prostor. Důležité je také, že stroje musí být dokončeny v krátkém čase, protože poptávka po výkonných a spolehlivých testovacích zařízeních v rámci skupiny Hager je vysoká a cykly pro zavádění nových výrobků jsou velmi úzce koordinované a závazné. Pro instalační koncepci to znamená, že musí být velmi flexibilní, a proto rozhodli odpovědní pracovníci firmy Hager, že bude použit modulární decentrální kompaktní systém Cube67 společnosti Murrelektronik. Rozhodující přednost: flexibilita Díky flexibilitě systému Cube67 jej může Hager využít nejrůznější I/O moduly. Podle potřeby se do instalace začlení komponenta se čtyřmi nebo osmi zásuvnými místy. V některých strojích se používají moduly se zásuvnými místy M12, často však Hager využívá také obzvláště kompaktní moduly se zásuvnými místy M8. Tím se šetří místo a umožňuje shromáždit mnoho vstupů a výstupů na malém prostoru. Moduly se umísťují přímo vedle senzorů a akčních členů, tedy přímo v procesu, např. na pneumaticky poháněných jednotkách nebo na podavačích. Obr. 2. Systémové vedení, které přenáší data i energii, představuje velkou výhodu ve vlečných řetězech, kde je často velmi málo místa  Odtud mohou elektrokonstruktéři propojit senzory a akční členy pomocí velmi krátkých kabelů. Díky tomu je instalace nenáročná a úsporná. Druhou výhodou flexibility je pro firmu Hager multifunkčnost portů. U jednotlivých zásuvných míst se mohou konstruktéři rozhodnout, zda jej chtějí využívat jako vstup nebo výstup, takže mohou ze standardních modulů vytvořit „na míru šité“ kombinované moduly, se kterými mohou propojit jak senzory, tak i akční členy v blízkosti modulu. Díky multifunkčnosti je možné snížit počet variant modulů a také celkový počet potřebných modulů, což přináší výhody co do nákladů, prostoru i instalace. Kromě toho mohou konstruktéři firmy Hager také jednoduchým způsobem přímo na místě ovládat ventily pomocí přípojek ventilových ostrovů Cube67 (vícepólové konektory). Jeden kabel pro data a napájení Pro firmu Hager je výhodné, že moduly systému Cube67 společnosti Murrelektronik je možné se sběrnicovým uzlem propojit pouze jediným systémovým kabelem. Kromě toho se vedení propojuje sériově od jednoho modulu k dalšímu. Vytváří se hvězdicová topologie vedení, která poskytuje maximální flexibilitu. Obr. 3. Moduly se umísťují přímo vedle senzorů a akčních členů, tedy přímo do procesu, např. na pneumaticky poháněných jednotkách nebo na podavačíchSystémový kabel přenáší jak data, tak i energii pro napájení senzorů a akčních členů, není tedy nutné instalovat k modulům dva samostatné kabely. Tímto způsobem mohou konstruktéři dosáhnout výrazného zjednodušení instalace. Potřebují jen poloviční počet kabelů, rychlost instalace je dvojnásobná a navíc je možné pro elektroinstalaci plánovat celkově méně prostoru. To je zvláště výhodné ve stísněných prostorech vlečných řetězů. Systémové vedení Cube67 společnosti Murrelektronik bude firmě Hager dodáno předmontované, přesně v požadovaných délkách. Nebude proto nutné montovat na kabely konektory, což má dvě výhody: firma Hager ušetří čas a dále se tím vyloučí mnoho zdrojů možných chyb, protože funkčnost prefabrikovaných kabelů od společnosti Murrelektronik se stoprocentně kontroluje ještě ve výrobním procesu.   Vysoká disponibilita díky diagnostice pomocí Cube67 Pro ekonomický provoz strojů firmy Hager je velmi důležitá vysoká disponibilita. Z tohoto důvodu je nezbytné rychle odhalovat a odstraňovat chyby. K tomu využili konstruktéři rozsáhlé diagnostické možnosti systému Cube67, které personálu údržby na místě usnadní hledání příčiny problému, její analýzu a odstranění pomocí vhodných opatření. Technici z výrobních závodů firmy Hager jsou k tomu školeni svými kolegy v Obernai. A pokud by přece jen došlo k problému, který nelze snadno vyřešit, může se vzdáleným přístupem přes Internet „zapojit“ tým z Obernai. Přechod „od Profibus k Profinet“ zvládli odpovědní pracovníci firmy Hager úspěšně již před několika lety. Ohledně instalační koncepce mohou hovořit o dobrých zkušenostech. Koncepce Cube dovoluje změnu protokolu beze změny systému, proto je možné jednoduše vyměnit sběrnicový uzel a připravit tím zařízení pro použití v nadřazeném systému Profinet. V rovině pod sběrnicovým uzlem mohla zůstat struktura nezměněná. Obr. 4. Pomocí přípojek ventilových ostrůvků Cube67 (vícepólové konektory) je možné ovládat ventily jednoduchým způsobem přímo na místěTím se velmi snižují nároky na dokumentaci a programování, ale také náklady na vnitřní procesy nebo udržování zásob. Také v současné době těží firma Hager z koncepce společnosti Murrelektronik. Zatímco asi 80 % strojů a zařízení je pro integraci do systémů Profinet připraveno, je zde naopak 20 % v prostředí sítě Ethernet/IP. Zde platí, co se již podařilo při přechodu ze sběrnice na Ethernet: stačí jednoduše vyměnit sběrnicový uzel a pak pokračovat podle již známých principů.   (Murrelektronik)

Nová cloudová strategie EPLAN ePulse: zvyšování kvality na úrovni produktů a procesů

Od začátku roku 2019 firma EPLAN rozšířila nabídku cloudových řešení o další systém EPLAN eView, v němž mohou být zobrazovány, ověřovány a v režimu sledování změn opatřovány komentáři projekty platformy EPLAN. Prostřednictvím uceleného cloudového řešení pod názvem EPLAN ePulse firma systematicky pokračuje v dialogu se svými zákazníky a partnery směrem k aktivnímu využívání cloudu pro správu a sdílení dokumentace ve virtuálním prostředí. EPLAN ePulse, nejnovější řešení, jež firma nabízí, je základem pro integrovanou virtuální platformu, která spojuje a sdílí data mezi projektanty a zákazníky napříč celým spektrem inženýrských disciplín. Prostřednictvím internetového prohlížeče mají uživatelé přístup k aplikacím, které doplňují stávající svět systémů platformy EPLAN dalšími novými funkcemi. Otevřený design EPLAN ePulse zahrnuje také možnost v budoucnu zajistit dostupnost pro širokou škálu datových formátů a rozhraní systémů od jiných dodavatelů.  Propojení v dodavatelském řetězci „Pro naši nabídku cloudových řešení používáme aktivní metody vývoje a bedlivě přitom sledujeme potřeby našich zákazníků,“ říká Sebastian Seitz, výkonný ředitel EPLAN a Cideon (obr. 1). „EPLAN ePulse slouží jako propojení v dodavatelském řetězci mezi koncovými zákazníky, dodavateli strojů a zařízení a výrobci komponent v průmyslové výrobě.“ Data projektu uložená v tomto prostředí jsou současně zdrojem popisu systému pro výrobu i základem pro dokumentaci určenou pro zákazníky, ve všech ohledech tvorby digitálních dvojčat se vztahem k automatizaci. „V éře digitalizace to pomáhá našim zákazníkům, aby se mohli stoprocentně spoléhat na digitální data,“ vysvětluje Seitz. K tomu firma EPLAN vytvořila nové oddělení, které spoluvytváří nové trendy v rámci digitalizace. Toto oddělení dynamicky konzultuje návrhy, postoje a pohledy zákazníků z praxe, přičemž při vývoji klade velký důraz na flexibilní a tvůrčí myšlení. Obr. 1. „EPLAN ePulse slouží v dodavatelských řetězcích k propojení mezi koncovými zákazníky, dodavateli strojů a zařízení a výrobci komponent v průmyslové výrobě,“ říká Sebastian Seitz, předseda představenstva firem EPLAN a Cideon Přehled cloudových systémů EPLAN EPLAN eView Umožňuje, aby technické projekty vytvořené v systémech platformy EPLAN byly přímo dostupné v cloudu. To znamená, že data projektu je možné zobrazit kdykoliv a odkudkoliv. Funkce opatřování dokumentace komentáři umožňuje zaměstnancům v provozu nebo pracovníkům údržby přidávat do schémat své návrhy na změny a vylepšení.  EPLAN Data Portal Slouží pro webový přístup k vysoce kvalitním datům produktů mnoha výrobců komponent. K této webové službě mají stejný přístup všechny aplikace zakotvené v platformě EPLAN. Jednoduchý přesun komponent pomocí myši do dokumentace EPLAN zkracuje dobu projektování, snižuje úsilí potřebné na inženýrské práce a zlepšuje kvalitu dokumentace strojů a zařízení. Obr. 2. EPLAN eView umožňuje nepřetržitou výměnu komentářů mezi vývojovými pracovníky a pracovníky provozu a údržby, přičemž data projektu jsou vždy dostupná v cloudu Cloudová verze EPLAN Cogineer Již brzy dovolí vytvářet přímo v prohlížeči schémata na základě knihovny maker. Nová, rozšířená verze EPLAN Cogineer Advanced nabízí dodatečné funkce: import konfiguračních proměnných a sad hodnot pro snadné opakované použití podprogramů ještě více usnadňuje tvorbu dokumentace.  Pozadí Cloudová řešení jsou účinným nástrojem pro pokročilou standardizaci dat a procesů. V inženýrské práci jdou ruku v ruce s novými možnostmi, jak optimalizovat procesy a zvyšovat kvalitu na úrovni produktů a procesů. V zásadě všichni zúčastnění budou čerpat z jedné unifikované databáze – s možností rozšířit přístup do celého dodavatelského řetězce. Cloud jako centrální bod pro výměnu odpovídajících technických dat umožňuje rychlý přístup a vytváří výjimečně snadný přístup k vysoce kvalitním digitálním datům. EPLAN ePulse tak v současné době nabízí podnikům možnost udržet si dlouhodobě a úspěšně svoji konkurenceschopnost. (EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

Dotykové panely WAGO 600

Na letošním veletrhu Amper byla v české premiéře představena nová řada dotykových displejů nesoucí označení WAGO 600. Tyto panely disponují robustním provedením pro využití v náročných průmyslových podmínkách, což však nikterak neomezuje jejich elegantní vzhled. Přidá-li se k výčtu hlavních vlastností vysoký výkon, výsledkem jsou velmi zajímavé dotykové panely, které najdou využití např. ve výrobě, v automatizaci budov nebo ve zpracovatelském průmyslu.Obr. 1. Dotykové panely WAGO 600 Displeje jsou nabízeny v různých kombinacích výbav a vlastností. Sortiment obsahuje tři odlišné softwarové výbavy pro využití jako Web-panel, Visu-Panel nebo Control-Panel. Mezi nimi jsou tři úrovně hardwarového provedení podle požadavků dané aplikace (řada Standard s rezistivní obrazovkou pro běžné využití v rozváděči, řada Marine s matným černým antireflexním povrchem a speciálními atesty pro využití v námořním průmyslu a řada Advanced s kapacitní obrazovkou se skleněným povrchem, vyšší mechanickou a chemickou odolností a podporou vícedotykového ovládání). Nabídka WAGO 600 rovněž zahrnuje obrazovky s úhlopříčkou čtyř různých velikostí.Obr. 2. Řada STANDARD Single-Touch Web-Panel Ovládací a zobrazovací zařízení na úrovni webových displejů jsou vybavena optimalizovaným webovým prohlížečem pro přístup k řídicím systémům WAGO prostřednictvím standardních webových protokolů s integrovanou webovou vizualizací pro displej. Je možné zobrazovat webové vizualizace vytvořené v prostředí e!COCKPIT nebo CODESYS 3 a založené na moderních technologiích jako HTML5. Výhodou webových vizualizací je ale možnost zobrazení i na běžně dostupných mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety.Obr. 3. Řada MARINE Single-Touch Visu-Panel Když je požadován vyšší výkon, používají se zařízení jako vizualizační panely. Visu-Panely jsou vhodné k zobrazování vizualizace vytvořené v aplikaci e!COCKPIT a k získávání dat z libovolného zařízení pro automatizaci (např. z řídicích systémů PFC200) prostřednictvím protokolu Modbus TCP. Na rozdíl od Web-Panelů se zde potřebný výpočetní výkon dělí mezi dvě zařízení. Výpočty potřebné pro zobrazení vizualizace tedy zajišťuje Visu-Panel, který tak snižuje zatížení řídicího systému. Veškeré ovládací funkce jsou tudíž bez jakékoliv prodlevy vyhodnocovány přímo v zařízení. Díky tomu mohou bezprostředně ovlivňovat vizualizaci. Visu-Panel dokáže prostřednictvím integrovaného webového serveru poskytovat také webovou vizualizaci.br. 4. Řada ADVANCED s podporou vícedotykového ovládání Control-Panel Ovládací a zobrazovací zařízení v softwarové konfiguraci Control-Panel zajišťují ovládání i vizualizaci současně. Představují tak mimořádně kompaktní řešení automatizace. Prostřednictvím příslušné knihovny se Control-Panely navíc mění na dotyková PLC pro IoT, která odesílají data z technologie do cloudu, kde je lze agregovat a využívat k analýzám. Zákazník tím získává skutečnou přidanou hodnotu – ať pro zlepšení efektivity vlastní výroby, pro implementaci energetického managementu v budovách, nebo třeba pro vývoj dalších služeb pro koncové zákazníky. Řešení zároveň umožňuje do IoT integrovat stávající systémy, které se díky tomu uplatní i v budoucích aplikacích. (WAGO-Elektro spol. s r. o.)

Murrelektronik – partner pro přechod k inteligentním řešením

Next Level Solutions - Smart Service for Smart Systems je koncepce Murrelektronik pro podporu zákzaníků. Digitální transformace nabízí mnoho příležitostí, je však také spojena s výzvami a úkoly. Společnosti se musí vypořádat s inovačními obchodními modely, novými informačními cestami a vyššími rychlostmi zpracování. V otázkách technického vývoje je společnost Murrelektronik vizionářem.  Když se objeví nové trendy a etablují se jako standard, je Murrelektronik od samého počátku u toho. Velmi důležitou otázkou je, jak budou nové možnosti k užitku zákazníků. Ve výborech a pracovních skupinách, které se zabývají normalizací, spolupracuje Murrelektronik v přední linii. Aspekty technického vývoje Jen s rozsáhlými znalostmi lze v oboru výroby strojů a zařízení úspěšně zvládnout přechod od konvenčních analogových systémů k digitálním, inteligentním a na Ethernetu založeným komunikačním systémům. Jednotliví pracovníci mohou podat důležité podněty, ale pro zhodnocení všech aspektů je důležité upřednostnit týmové myšlení. Silným a kompetentním partnerem je v této oblasti společnost Murrelektronik. která doprovází své zákazníky všemi fázemi životního cyklu strojů a zařízení. Optimální řešení vznikne, spojí-li se odborné znalosti zákazníka v jeho oboru s know-how společnosti Murrelektronik v oblasti automatizace. Technický vývoj se dotýká mnoha oblastí, ať již jde o nákup, který může dosáhnout potenciálních úspor, nebo projektování, kde lze s podporou odborníků z Murrelektronik zlepšit umístění strojů. Operátor zařízení bude mít radost ze stroje, který se snadno obsluhuje a myslí za něj. Management získá vizualizaci dat v reálném čase a je neustále informován o vytížení. Celá organizace má prospěch z toho, že stroje již nemají neplánované prostoje, ale výroba je krátce přerušována pouze při předem stanovených cyklech údržby. To přispívá k efektivnosti a produktivitě „inteligentních“ strojů a zařízení. Právě v těchto projektech provází své zákazníky Murrelektronik, a to od fáze projektu přes uvedení do provozu až po podporu během provozu. Na tuto společnost se mohou zákazníci obracet, pokud mění své technické vybavení. Murrelektronik vypracuje řešení vypracovaná na míru. Opírá se přitom zkušenosti z více než 40 let, takže je partnerem, který posouvá řešení svých zákazníků na další úroveň. V rámvi své koncepce Next Level Solutinos podporuje Murrelektronik v technickém vývoji, který určován pěti hlavními tématy,:                 Přechod Profibus – Profinet Přechod od klasických uzavřených sběrnicových systémů k otevřeným a na ethernetu založeným systémům přináší mnoho výhod. Komunikace Ethernet umožňuje připojení světa strojů ke světu počítačů. Ethernet spojuje výrobní prostředí se světem kanceláří. Standard Profinet umožňuje vysoký výkon, charakteristické funkce a snadný servis při nízké náročnosti instalace. Kabelové instalace podle standardu Ethernet umožňují stabilní připojení. Pomocí switchů mohou být utvářeny flexibilní topologie a sítě vzájemně propojovány. Murrelektronik aktivně působí ve výborech, které se zabývají normalizací této komunikace Profinet. Výsledkem je vysoká odbornost. Při školeních a konzultacích se odborníci firmy Murrelektronik podělí o své znalosti a pomohou při plánování a realizaci nových koncepcí automatizace pro nové stroje a zařízení, stejně jako při přestavbě stávajících strojů nebo při dovybavení stávajících výkonných zařízení.                 Zavedení systému IO-Link IO-Link je jediný normalizovaný a mezinárodní standard pro komunikaci až „do posledního metru“, tedy až k senzorům a akčním členům nezávisle na sběrnici. Tato inovovaná připojovací technologie je rozhodujícím argumentem pro nahrazení jednoduchých senzorů a akčních členů inteligentními zařízeními. Poskytuje maximální flexibilitu při plánování a při použití, což přináší technickou a ekonomickou bezpečnost pro výrobce a provozovatele zařízení. Pro společnost Murrelektronik je prioritou užitek zákazníků, pomůže jim s minimálním úsilím integrovat do inteligentního řídicího a kontrolního systému i složitá zařízení s mnoha parametry. Provozovatelé strojů a zařízení mají prospěch z neustálé dostupnosti dat, která mohou být vyhodnocována v řídicím systému. Mohou měnit parametry za provozu a snadno vyměnit zařízení. Tím je zajištěna transparentnost a disponibilita zařízení. Murrelektronik nevyrábí žádné senzory a akční členy, a proto může poskytovat nestrannou poradenskou službu. Komplexní produktové portfolio této společnosti umožňuje připojení všech senzorů a akčních členů do testovaného a spolehlivého řídicího prostředí. Tato koncepce, zvaná „IODD on Board“ integruje parametry zařízení do sběrnicových modulů IODD. Při připojení zařízení prostřednictvím IO-Link jsou všechny k dispozici všechna konfigurační data.                 Bezpečnost strojů a zařízení Do nedávna byla potřeba při navrhování bezpečnostního systému na stroji druhá bezpečnostní řídicí jednotka. Jejím úkolem bylo propojit bezpečnostní senzory s řídicím systémem a spolehlivě vypnout akční členy nezávisle na zbylých zařízeních. Díky přechodu od pasivní k aktivní bezpečnostní technice mohou být integrovány bezpečnostní komponenty do „normální“ kabelové instalace zařízení. Všechny funkce stroje a zařízení jsou tak integrovány do jediné automatizační koncepce. To vede ke snazší instalaci a jednodušší struktuře. Murrelektronik nabízí svým zákazníkům ekonomicky zajímavá řešení pro pasivní i aktivní bezpečnostní instalace. Mohou svá zařízení postupně převádět na moderní aktivní bezpečnostní techniku. Mohou přitom využít pomoc certifikovaných bezpečnostních inženýrů společnosti Murrelektronik. Získají cenné rady pro projektování stroje nebo zařízení v souladu s normami.                 Internet věcí Pod pojmem IoT chápe Murrelektronik především přenesení dat z inteligentních zařízení do cloudu. Tento proces probíhá nezávisle na systémech řízení a vytváří předpoklady pro předávání dat do nadřazeného řídicího systému. Tam je lze mnohostranně využít: pro preventivní údržbu, pro analýzy v reálném čase nebo pro transparentní řízení strojů a výrobních procesů. Přenos dat do cloudu lze realizovat různými způsoby: pomocí kabelu LAN i prostřednictvím standardu GSM. Murrelektronik nabízí různé způsoby, jak tento krok provést optimálně ekonomicky a technicky. Zákazník může data odesílat prostřednictvím rozhraní OPC UA do vlastního cloudu nebo do cloudu společnosti Murrelektronik, který je velmi komfortní a může být připojen přímo na systémy ERP. Přitom je poskytováno komplexní poradenství, které zahrnuje oblast poskytování služeb přes připojení k systému až po programování speciálních rozhraní pro dashboard.                 Mechatronické prvky V oblasti elektrické instalace strojů a zařízení se prosazují modulární struktury. Murrelektronik nabízí předmontované a předprogramované sestavy vhodné univerzálně pro různé výrobce a systémy. Tyto sestavy je možné integrovat do automatizační koncepce jako standardní komponenty. To vede ke kompaktní konstrukci a snižuje počet jednotlivých dílů ve strojích a zařízeních. S tímto přístupem lze realizovat kompletní systémová řešení pro instalace strojů a zařízení. Vzhledem k nižšímu počtu komponent a různých dodavatelů bude manipulace se zařízením mnohem snazší. Zákazník se tak může soustředit na své klíčové procesy. Stroje modulární konstrukce jsou ekonomicky výhodné a snadno se s nimi manipuluje. V době nedostatku odborných pracovních sil je to skutečná konkurenční výhoda. Při sestavování takových modulů není třeba se omezovat pouze vlastní produkty, ale lze je vhodně doplňovat dalšími komponentami od jiných výrobců. Takto je možné vytvořit inteligentní řešení pro komplexní modulární sestavy.

Může Danfoss skutečně vyřešit největší výzvy DC síti?

Takzvaná „válka proudů“ byla vedena před více než stoletím. Thomas Edison byl oddaným zastáncem přenosu stejnosměrného proudu (DC) zatímco Nikola Tesla věřil, že střídavý proud (AC) je tou správnou cestou. V té době se zdálo, že střídavý proud bitvu vyhrál. Především proto, že po vynalezení transformátoru byl možný přenos na velké vzdálenosti. Dodnes je AC hlavní formou přenosu energie, ale DC opět stává atraktivním. Většina moderních zařízení používá DC, např. LED světla, počítače, mobilní telefony a měniče frekvence. Využití DC namísto AC může zlepšit účinnost a rozměry systému o 10 až 20 %. A rovněž je zde významný potenciál pro úsporu energie především, když se kombinuje DC síť, zásobník energie, případně i s generátory s proměnlivou rychlostí.  Hlavní výhody používání DC jsou: méně konverzí AC na DC a DC na AC,méně filtrů a transformátorů,žádný jalový proud,synchronizace není zapotřebí,brzdná regenerační energie pohonné soustavy (energie přicházející z motoru)může být opětovně použita bez jakékoliv přeměny. Nicméně jednou z hlavních výzev při použití stejnosměrného proudu je zajistit selektivitu a ochranu v případě zkratu. Jako u každé sítě, existuje i ve stejnosměrné síti riziko poruchy obvodu. Aby se předešlo nehodám nebo zraněním, je třeba použít sofistikovaná zařízení pro ochranu proti zkratu. Danfoss Drives proto vyvinul nový VACON® NXP DCGuard™, zkratový proudový supresor založený na přerušení proudu pomocí tranzistorů IGBT.Obr. 1. Zařízení  VACON NXP pro detekci vadných částí sítě VACON NXP DCGuard detekuje a přerušuje všechny vadné stejnosměrné proudy a izoluje vadnou část systému velmi rychle, v řádu mikrosekund. Zdravá část soustavy zůstává nedotčena. Tím je zajištěna plná selektivita mezi DC sítěmi. VACON NXP DCGuard je založen na standardním měniči VACON NXP a novém aplikačním softwaru. Kompletní sortiment výrobků 3–4140 A a 465–1 100 V DC je již typově schválen společností DNV-GL. Uvedením zkratového supresoru VACON NXP DCGuard má již společnost Danfoss Drives všechny komponenty potřebné k vybudování stejnosměrné sítě. Sítě DC se uplatňují např. pro úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Současné snahy o snížení emisí o 50 % zahrnují globální nařízení jako Pařížská dohoda, přísnější požadavky na energetickou účinnost plavidel a ustanovení IMO o snížení emisí o 50 % do roku 2050. Vzhledem k těmto snahám je námořní průmysl jedním z hlavních průmyslových odvětví, která mohou mít prospěch z distribuční soustavy se stejnosměrným proudem. Běžným požadavkem v sítích námořního průmyslu je, že selhání v jedné části soustavy nesmí mít vliv na celý systém. Díky tomu je VACON NXP DCGuard důležitým doplňkem elektrické sítě plavidla.  Osvědčené zkušenosti Společnost Danfoss již v roce 2009 dodala jeden z prvních systémů pro distribuci stejnosměrného proudu pro plavbu po řece. V současné době je v provozu více než 50 těchto plavidel. V roce 2016 byl první přístroj VACON NXP DCGuard, použitý na trajektu v Amsterdamu. Zahrnutím všech hybridizačních produktů Danfoss Drives do stejné stejnosměrné sítě byla energetická účinnost a systémová selektivita posunuta na zcela novou úroveň.  O řešeních firmy Danfoss Drives pro námořní průmysl je možné se informovat na webu Danfos Drives.

Nová verze: EPLAN Smart Wiring 2.8

Na začátku letošního roku představila společnost EPLAN nejnovější verzi softwaru EPLAN Smart Wiring – verzi 2.8. Nová verze softwaru pro zapojování komponent řídicí techniky v rozváděčích a v konstrukcích zařízení se zaměřuje na tři klíčová témata: možnost rozdělení úkolu na dílčí projekty, nový testovací režim pro podporu výroby a větší přehlednost při používání softwaru. Závěr: software ve verzi 2.8 umožňuje realizovat kompletní proces od projektování rozváděčů přes systém řízeného zapojování komponent až po efektivní výrobu celého zařízení. Nová verze softwaru optimalizuje proces zapojování komponent v rozváděčích. První zásadní inovací je možnost členit práci na dílčí projekty. Při navrhování větších rozvodných zařízení pracuje na jednom projektu často několik lidí. Nyní lze rozdělit projekt na jednotlivé části tím, že se vyfiltrují dílčí projekty – je možné zobrazit např. pouze jednu skříň z pěti v řadě nebo jednu konkrétní montážní desku. Novým nastavením procesu projektování mohou být do digitálního pracovního postupu začleněni i subdodavatelé. Týmy tak mohou optimálně spolupracovat a každý člen týmu získá přístup přesně k těm datům, která potřebuje.  Vizualizace kabelových tras Obr. 1. Ke každému spoji je možné najít příslušný odkaz ve schématu zapojení – tím je dosaženo větší jistoty při projektováníKdyž mají dva vodiče společný bod připojení, elektrotechnik obvykle pracuje s dvojitými dutinkami. Tyto připojovací body musí být v systému jednoznačně identifikovány. Nové barevné značení kabelových tras to velmi usnadňuje. K tomu přibyla další významná výhoda: chce-li elektrotechnik zobrazit schéma zapojení, může se pomocí funkce listování mezi stranami dostat přímo do příslušné části elektrodokumentace. Ve verzi 2.8 byly do softwaru k tomuto účelu nově integrovány také příslušné informace ze schématu zapojení (obr. 1). Specialisté jsou tak ušetřeni mnoha otázek a kvalita je zajištěna dvojí kontrolou. Vše pod kontrolou: lepší grafické zpracování Obr. 2. EPLAN Smart Wiring ve verzi 2.8 poskytuje uživatelům podporu při grafickém výběru komponent pro zapojení rozváděčůDalší podstatnou inovací je vylepšené grafické zpracování: rozšířené uživatelské rozhraní ve verzi 2.8 umožňuje pracovat s daty jinak než dříve. Příklad: chce-li projektant pracovat s bočním či zadním pohledem na skříňový rozváděč, může se do něj přepnout pouhým stisknutím tlačítka. Takzvané devadesátistupňové rychlé otáčení činí tento způsob práce rychlejším, pohodlnějším a přesnějším. Proces urychluje také možnost nastavit libovolný úhel pohledu jako výchozí. K přehlednému zobrazení přispívá i další inovace: komponenty, které byly nainstalovány do rozvodné skříně, ale opticky překrývají zobrazení správného propojení, lze nyní nastavit jako průhledné. Uživatel softwaru má tak k dispozici neomezený náhled na všechny spoje – to vše v prostorovém zobrazení.Zajímavé je též zobrazení zapojení, které se zaměřuje na provozní prostředky: uživatelé nyní mohou v grafickém vyobrazení vybrat jednotlivé provozní prostředky, jako např. stykače či pojistky, a příslušný seznam spojů bude zahrnovat pouze tomu odpovídající spoje (obr. 2). Tím software poskytne přehled pro následující zapojování. Téměř samozřejmé je rovněž to, že prostřednictvím ovladačů Windows jsou podporovány veškeré běžné tiskárny štítků.  Testovací režim zabrání překvapením Obr. 3. Nový testovací režim podporuje finální testování rozváděčů Nový testovací režim (obr. 3) dává více jistoty při konečném testování rozvodné skříně. Každý spoj skutečného skříňového rozváděče, který prošel testem, je barevně označen. Na konci testování systém vygeneruje zkušební protokol, jenž poskytne přesné informace o tom, které spoje jsou správně zapojené a které je nutné opravit. To jsou další kroky k zajištění větší spolehlivosti přípravy projektové dokumentace.  Eplan Software & Service GmbH & Co. KG

Revoluční přeměna energie z mořských vln na elektřinu

Tříštěním mořských vln vzniká energie, kterou lze přeměnit na elektřinu. Zatím však není potenciál mořských vln účinně využíván. Úsporný způsob této přeměny vynalezl Johannes Stuck ze SINN Power, Předností jeho metody je, že nevyžaduje žádnou složitou techniku. Jádrem jsou moduly, které firma SINN Power sestavuje z kovových komponent, desek plošných spojů, generátorů, měřicích přístrojů. Moduly jsou ve velmi odolném provedení včetně kabelů a konektorů společnosti LAPP, které dokážou odolávat vlnám a mořské vodě. Funkce modulů jsou demonstrovány v moři u Heraklionu na ostrově na Krétě. Moduly jsou spojeny pomocí lehkého spojovacího mechanismu do podoby větších plovoucích polí. Každý modul má vespod diskový plovák o průměru až tři metry, který se pohybuje na vlnách. Tento pohyb je následně přenášen směrem vzhůru pomocí desetimetrové ojnice, která pohání až osm generátorů, jež přeměňují pohyb na elektrickou energii. https://lappczech.lappgroup.com/aktuality/sinn-power-energeticka-revoluce-z-more.html