Aktuální vydání

celé číslo

03

2018

vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace

veletrh Amper 2018 v Brně

celé číslo

Přehled novinek

Murrelektronik na veletrhu Amper 2018

Jako jeden z předních výrobců moderní a inovativní automatizační techniky je společnost Murrelektronik i v tomto roce zastoupena v Brně na veletrhu Amper 2018. Od 20. do 23. března představí v hale V, stánek č. 4.04, nové výrobky a inovativní řešení. Hlavními tématy budou bezpečnost, IO-Link, síťové technologie, napájení, inovativní řešení na cestě k průmyslu 4.0 a nejnovější výsledky vývoje v decentralizované instalační technice. Obr. 1. Manažovatelný ethernetový switch Tree ManagedSpolečnost Murrelektronik v Brně představí řešení pro komunikační sítě orientované do budoucnosti: manažovatelné switche řady Tree Managed (obr. 1), které zajišťují rychlou datovou komunikaci. Manažovatelné switche nabízejí rozsáhlé diagnostické funkce a přispívají k rychlému odstraňování chyb. Nákladné doby odstávek se tak značně zkrátí. Varianty pro Profinet zlepšují dostupnost zařízení pomocí automatického rozpoznávání topologie. Na veletrhu Amper návštěvníci uvidí také nové kompaktní I/O moduly SOLID67 (obr. 2). Usnadňují instalaci v provozu a jsou zvláště atraktivní pro použití se senzory a akčními členy s rozhraním IO-Link. Mají osm portů IO-Link a je možné je umístit v bezprostřední blízkosti řízených strojů a zařízení. Moduly jsou schopné pracovat s různými protokoly: podporují Profinet a EtherNet/IP. Podle koncepce řízení se jen jednoduše přepne přepínač přímo na modulu.Obr. 2. Kompaktní I/O moduly Solid67 Poutavou inovací je indukční vazební člen IO-Link (obr. 3), který bezkontaktně přenáší energii a umožňuje obousměrnou komunikaci. Na místech, kde by se jinak musely velmi často připojovat a odpojovat konektory nebo bylo nutné použít např. sběrné kroužky, může být zajištěn přenos bez opotřebení. Obr. 3. Indukční vazební člen IO-LinkV oboru bezpečnostní techniky nabízí Murrelektronik řešení, která umožňují hospodárným způsobem začlenit bezpečnostní techniku do běžné instalace. Na veletrhu Amper si návštěvníci prohlédnou pasivní bezpečnostní hub IO-Link, s jehož pomocí mohou být propojeny výstupy zařízení s úrovní vlastností až PL d.Obr. 4. Síťový zdroj Emparro Hybrid může být použit v provozních podmínkách Na novinky firma Murrelektronik nezapomněla ani v oblasti napájení. Osvědčený a široce nastavený sortiment, který je garantem pro spolehlivé systémy napájení, je cíleně rozšiřován, např. o Emparro67 Hybrid (obr. 4). Tento síťový zdroj přemísťuje napájení z rozváděče do provozu a díky z podstaty nižším ztrátám ve vedení se osvědčuje jako velmi hospodárné řešení. Síťový zdroj Emparro67 Hybrid pro použití v extrémních prostředích, např. v překládacích zařízeních (spreader) v kontejnerových překladištích, na stavebních jeřábech nebo v intralogistice, je stejně nový jako Emparro ACCUcontrol – systém k zachování strojů v provozu i při výpadcích proudu. Obr. 5. Pasivní rozbočovače Cube v hygienickém provedeníSpolečnost Murrelektronik dále ukazuje, jak je možné jednoduše realizovat koncept plug and play v decentralizované instalační technice. Pasivní rozbočovače Cube s certifikací ATEX umožňují integrovat senzory a akční členy v oblastech s nebezpečím výbuchu. Moduly v hygienickém provedení (obr. 5) rozšiřují možnosti automatizace v potravinářském průmyslu (krytí IP69K dovoluje sanitaci horkou tlakovou vodou). Jako užitečný se u systému Cube osvědčuje princip výměny sběrnice bez výměny systému, protože stroje a zařízení lze uzpůsobit pro nejrůznější řídicí protokoly pouhou výměnou sběrnicového uzlu. Společně se svými zákazníky jde Murrelektronik k průmyslu 4.0. Jedním ze „zlatých hřebů“ expozice na veletrhu bude diagnostická brána Cube, která poskytuje veškerá data a informace z instalačních systémů Cube prostřednictvím OPC UA pro jakoukoliv formu dalšího využívání dat. Pracovníci firmy Murrelektronik se těší na návštěvu ve stánku na veletrhu Amper. Další informace je možné získat také na www.murrelektronik.cz. (Murrelektronik CZ, spol. s r. o.)  

Proudový zdroj pro moduly LED

Společně s rozvojem LED světlometů v automobilovém průmyslu roste i potřeba jejich testování v různých fázích výrobního procesu. Jde nejen o to, zda LED svítí, ale rovněž o kontrolu jasu, odstínu světla a tvaru světelného svazku celého světlometu. Všechny tyto testy je v současnosti možné realizovat automatizovaně pomocí kamer a principů strojového vidění. Hlavním předpokladem testování je ale kvalitní proudový zdroj, který LED napájí. Velké zvlnění výstupního proudu totiž způsobuje kolísání jasu LED, které sice není pozorovatelné lidským okem, ale v kombinaci se snímkovým kmitočtem kamery dokáže i zcela znehodnotit testovací snímky. Další komplikací je moderní trend elektronicky ovládat každou LED ve světlometu zvlášť. Úpravou jasu jednotlivých LED prostřednictvím pulzně šířkové modulace (PWM) se docílí tvarování světelného svazku např. při průjezdu zatáčkou nebo snížení oslnění protijedoucích vozidel.Pulzně šířková modulace, resp. zkratování LED, však představuje skokovou změnu impedance zátěže pro zdroj, což má za následek nežádoucí proudový překmit. V krajním případě, není-li zpětná vazba zdroje dostatečně rychlá a robustní, může dojít k úplnému rozkolísání proudu. Právě pro tuto nectnost nelze pro testování použít většinu běžných laboratorních zdrojů v režimu proudového omezení.Společnost ATEsystem proto podle požadavků předních výrobců světlometů v České republice vyvinula proudový zdroj speciálně pro účely testování LED. Svým rozsahem výstupního proudu 100 mA až 2 A při napětí až 50 V pokrývá široký sortiment modulů s různým počtem LED zapojených v sérii vyráběných v současné době. Kromě nastavení požadovaného proudu zdroj zároveň měří napětí na LED a je vybaven vstupy pro termistory NTC a kódovací rezistory, kterými jsou označovány výrobní šarže LED se stejnými vlastnostmi. Při zachování velmi malých rozměrů zdroj představuje kompletní řešení pro napájení a testování elektrických parametrů modulů LED.Zdroj je vybaven rozhraním Ethernet s veřejně dostupným textovým komunikačním protokolem. Pro usnadnění integrace systému je ke zdroji dodáván přístrojový ovladač v programovacím jazyku LabVIEW od společnosti National Instruments. V systémech s omezenými možnostmi komunikace je výhodou možnost nastavené parametry uložit do vnitřní paměti zdroje a následně ho zjednodušeně ovládat pouze pomocí digitálních vstupů a výstupů.Koncový stupeň proudového zdroje funguje v lineárním režimu, nikoliv ve spínaném, což zajišťuje minimální zvlnění proudu. Díky PID regulaci dokáže rychle reagovat na skokové změny impedance zátěže. K dispozici je i uživatelské nastavení provozních režimů pro maximální přizpůsobení konkrétní úloze. Základní parametry uvádí tab. 1.  Parametr  Hodnota Napájecí napětí  24 V DC ± 10 % Maximální příkon  150 W (závisí na proudu LED) Klidový příkon bez zátěže  4 W Měřené veličiny  výstupní proud, napětí na LED, NTC, kódovací odpor Výstupní proud  100 mA až 2 A Výstupní napětí  2 až 50 V DC Přesnost nastavení proudu  100 mA až 1,5 A: ± 2,5 % *   1,5 A až 2,0 A: ± 3,5 % Zvlnění výstupního proudu  do 10 mA peak-peak Komunikační rozhraní  Ethernet Ochrany  proti přetížení a přehřátí Montáž  lišta DIN (EN 60715) Rozměry  101 ´ 120 ´ 62 mm * Relativní chyby jsou uvedeny z rozsahu měření (maximální hodnoty) dané veličiny. (ATEsystem s. r. o.)

Pro toho, kdo chce být připraven na výzvy Industry 4.0, je nezbytná robotizace výroby

Obráběcí stroje by měly vyrábět stále produktivněji, rychleji a přesněji. Počty kusů ve výrobních sériích se snižují a tím se zvyšují požadavky na úpravu strojů pro jednotlivé operace a také mzdové náklady na vyrobený kus. Podniky na to dosud často reagovaly přenesením výroby do zemí s nižšími výdaji na mzdy. Zákazníci ovšem dnes požadují v široké míře individualizované výrobky s co nejkratším dodacím termínem. Využívání outsorcingu v zemích s nižší mzdovou hladinou je omezováno dlouhými dodacími termíny. Současným trendem je naopak flexibilní výroba v blízkosti zákazníka. Otázka tedy zní: jak je možné při nedostatku odborného personálu hospodárně uspořádat výrobu budoucnosti? Řešením je automatizace založená na průmyslových robotech, která může dlouhodobě a výrazně zvýšit produktivitu obráběcích strojů, zkrátit dodací lhůty a současně odpovídat na výzvy, které před podnikatele staví demografické změny. Pokud jde o stupeň automatizace, má odvětví obráběcích strojů v porovnání s ostatními průmyslovými obory co dohánět, protože je zde stále značně rozšířená manuální činnost. Pouze 5 % výroby je automatizováno a jen 2 % při využití robotů.  Zvýšení výrobní kapacity ze 70 % na téměř 100 % U 20 % všech obráběcích strojů by se mohla využitím robotů výrazně zlepšit hospodárnost a výkonnost výroby. Podle stupně automatizace lze zvýšit produkci obráběcích center dokonce až o 80 %. Protože roboty pracují velmi přesně a dlouhodobě spolehlivě, nevznikají dokonce ani u složitých obrobků téměř žádné vadné díly, které by vyžadovaly opravu nebo musely být z dalšího postupu výroby vyloučeny. Kromě toho mohou roboty pracovat téměř nepřetržitě a jejich výkon je i po 24 h práce stejný jako v prvních minutách po jejich spuštění. Tím také aktivně přispívají k minimalizaci nákladů na prostoje. Přesností manipulace i s těžkými díly zabraňují kolizím a poškozování upínacích systémů, popř. strojů, což významnou měrou přispívá ke snižování nákladů na údržbu. V plně automatizovaných směnách zvyšují roboty vytížení strojů a snižují náklady na mzdy, čímž vycházejí vstříc požadavkům trhu: rostoucí požadavky na kvalitu, kratší dodací lhůty a příznivější ceny. V souhrnu je možné říci, že robot zvyšuje produktivitu i celkovou využitelnost obráběcího stroje. Čísla zde mluví sama za sebe: bez použití robotů se dosahuje vytížení obráběcích strojů kolem 70 %, zatímco s roboty téměř 100 %. Je pravda, že integrace průmyslového robotu k obráběcímu stroji vyžaduje náklady, avšak návratnost zde bývá často kratší než dva roky, a to i v případě rozsáhlého spektra obráběných dílů.Robot a obráběcí stroj si mohou vzájemně pomoci Roboty a obráběcí stroje se rozvíjejí společně a mohou si i navzájem pomáhat. Roboty již v současné době dokážou rychle a precizně zakládat do obráběcích strojů neopracované obrobky a po jejich opracování je odebírat. Moderní koncepty automatizovaného ustavování a upínaní obrobků zohledňují potřeby zkracování doby cyklů, maximální dostupnosti stroje a flexibilní reakce na modifikace výrobků a změny v poptávce. Robot může rovněž efektivně využít dobu, kdy obráběcí stroj pracuje, a vykonávat další činnosti, jako je např. vrtání, odstraňování otřepů a další. V těchto případech přebírá některé činnosti obráběcího stroje, čímž mu odlehčuje, a zkracuje tak dobu běhu vřetene připadající na jeden obrobek. Pokud jde o díly náročné na třískové obrábění, může robot převzít např. hrubování a obráběcí stroj potom vykoná už jen finální opracování. Co se týče ostření nástrojů, je v současnosti již přibližně polovina strojů automatizována za využití robotů. Roboty lze také použít pro spolehlivou kontrolu kvality.  Roboty budou přebírat větší podíl úkolů v oblasti obslužných operací Základní funkce obráběcího stroje robot zpravidla přebírat nemůže a nebude, ale může významně optimalizovat produktivitu stroje tím, že převezme některé přidružené úkoly. Obr. 1. Robot KR 500 L480-3MT umístěný na lineárním dopravníku uchopí pomocí pneumatického chapadla Zimmer odlitek a přemístí jej k jednomu z obráběcích center Heller Zhruba 60 % využití obráběcích strojů připadá na úkony spojené s manipulací s obrobky, tzn. uchopení obrobku, jeho ustavení, upnutí, popř. pootočení, a přibližně 20 % na manipulace spojené s upínacím systémem a nastavením nulového bodu. Pouze asi 5 % úkolů, které v současné době roboty plní, připadá na obráběcí operace nebo dopravu materiálu mezi několika stroji, spojenou s paletizací a nebo s upínáním či vyjímáním obrobků. Podíl společné obsluhy několika obráběcích strojů se bude na základě aktuálních trendů ve výrobě a především v logistice do budoucna významně zvyšovat. Pokud jde o propojování činnosti několika strojů, může být robot buď pevně namontovaný na místě, ze kterého obsáhne několik strojů, nebo může být usazený na tzv. lineární ose (obr. 1). V případě potřeby ještě většího dosahu je možné použít roboty usazené na mobilních platformách vybavených navigací pro autonomní pohyb.Robot využívaný pro výměnu nástrojů Dalším trendem je robotická výměna nástrojů. Zatímco kapacita řetězových zásobníků nástrojů a podobných systémů končí u počtu 250 kusů, mohou roboty obsluhovat zásobníky se 400 i více kusy. Jsou-li mobilní a pohybují-li se od stroje ke stroji, mohou vyměňovat nástroje u několika strojů. Tam, kde se dříve využití robotu u jednoho stroje nevyplatilo, se zkrátí návratnost této investice při obsluze několika strojů jedním robotem.  Společný jazyk pro robot i obráběcí stroj Velká výrobní zařízení se často montují i bez předchozího ověření schopnosti vzájemné komunikace. Pro zlepšení komunikace mezi obráběcím strojem a robotem se jeví jako nezbytné propojení výrobců obráběcích strojů s výrobci robotů již při přípravě objednávky. Sdružení německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) výzvu tohoto průmyslového odvětví akceptovalo a vyvinulo flexibilně použitelný standard, který umožňuje jednoduchou integraci robotů do výrobního systému. Standard uvedený v dokumentu č. 34180 vydaném Svazem německých výrobců strojů a zařízení VDMA (Verband der Deutschen Maschinen und Anlagenbauer ) by se měl stát mezinárodní normou ISO. Poté bude možné jednoduše propojovat do sítě samostatná výrobní zařízení i celé výrobní řetězce. Budou-li jednotlivá rozhraní již od začátku odpovídat jedné normě, komunikace mezi stroji se znatelně zjednoduší. Tento nový standard je všeobecně použitelný, což mu umožňuje vyhovět různým požadavkům, a lze jej implementovat všude tam, kde se vyskytne potřeba přemisťovat obrobky z transportních zařízení k obráběcím strojům.  Integrace robotu Kuka do prostředí obráběcích strojů Společnost Kuka již nyní nabízí vhodné řešení pro komunikaci mezi robotem a obráběcím strojem. Nativní programovací rozhraní zjednodušují programování a integraci robotů Kuka do prostředí obráběcích strojů. S ovládacím softwarem KUKA.PLC mxAutomation mohou externí řídicí systémy se zabudovaným PLC od firmy Kuka ovládat roboty prostřednictvím příkazů k pohybu.Obr. 2. Na veletrhu EMO 2017 v Hannoveru představila společnost Kuka řídicí systém Kuka.PLC mxAutomation pro snadnou komunikaci mezi robotem Kuka a obráběcími stroji To dovoluje snadno realizovat centrální koncept ovládání. Přitom jsou i nadále k dispozici kinematické a bezpečnostně relevantní funkce řídicího systému KUKA KR C4, protože překladač příkazů mxAutomation řídicího systému KR C4 předává povely PLC do modulu pro plánování trasy ramene, který potom uvádí robot do pohybu vykonávaného s obvyklou přesností a spolehlivostí. S výbavou KUKA.PLC mxAutomation stačí mít při programování řídicí aplikace jen minimální znalosti o programování robotů. Funkční moduly systému mxAutomation umožňují vydávat povely pro robot Kuka v běžném programovacím prostředí PLC.  Integrace řízení robotů Kuka do stávajících obslužných panelů obráběcích strojů  Software KUKA.PLC mxAutomation je rovněž společnou platformou, která sjednocuje ovládání robotů a strojů. To umožňuje bez vynaložení většího úsilí integrovat průmyslové roboty KUKA do existujících konceptů obsluhy strojů. Robot je potom možné ovládat prostřednictvím běžného rozhraní člověk–stroj. Za předpokladu realizace odpovídajících bezpečnostnětechnických opatření je možné k ovládání robotu použít také ovládací panel obráběcího stroje.Obr. 3. Prostřednictvím Kuka.PLC mxAutomation je možné pohyby robotu ovládat přímo z operátorského panelu obráběcího stroje  Dobrým příkladem takovéto integrace je zapojení robotů Kuka do prostředí Sinumerik nabízené společností Siemens. Při využití softwaru KUKA.PLC mxAutomation, balíčku rozšířené výbavy Run MyRobot Handling a sběrnice Profinet, která propojuje systémy KRC4 a Siemens Sinumerik 840D sl, lze řídicím systémem Sinumerik ovládat jakýkoliv robot Kuka.  Mobilní robotické systémy pro továrnu budoucnosti Větší podíl individualizace, výrobky v mnoha variantách, odklon od rigidní masové produkce k výrobku, který si zákazník ve svém počítači sám nakonfiguruje – to vše vede k radikální změně výroby, protože v tomto světě individualizované produkce bude požadována mnohem větší míra flexibility, než jaká stačila v minulosti. Aby bylo v budoucnu možné dostát v rámci průmyslu 4.0 tomuto požadavku, bude zapotřebí zavést nové koncepty výroby umožňující mimořádně flexibilní produkci a využívající vzájemné propojení celého výrobního řetězce. Logistika spojená s touto výrobou bude přitom od základu jiná. Nedílnou součástí flexibilní továrny budoucnosti se stanou mobilní robotické systémy, které budou obrobky nejen transportovat, ale také je opracovávat a navíc přímo spolupracovat s člověkem. Budou se rovněž starat o to, aby nebylo nutné integrovat do stávající výrobní linky každý nový pracovní krok. Ten, kdo využije tyto nové možnosti flexibility, získá v době postupující individualizace výrobků rozhodující konkurenční výhodu. Namísto pevné montáže za ochranným oplocením se budou roboty, ve spojení s mobilními platformami, učit pohybovat flexibilně mezi jednotlivými úseky výroby. Nebude už nutné transportovat obrobek k robotu, ale robot sám přijede přímo k obrobku nebo k obráběcímu stroji.Mobilita a spolupráce člověka s robotem Použitím bezpečnostních laserových skenerů se nedocílí pouze toho, že se budou mobilní platformy moci dělit o trasy a pracovní prostředí s obráběcími stroji a pracovníky, ale v kombinaci s robotem kategorie HRC (Human-Robot Collaboration), jako je např. typ LBR iiwa, získá dělník v mobilním robotu nového pracovního kolegu, který mu bude poskytovat přímou podporu v jeho práci.Obr. 4. Ready2Grip je modulární sestava univerzálních chapadel pro roboty, určená pro vysoce flexibilní výrobu a malé a střední firmy Například robot KMR iiwa může samostatně vyzvedávat nástroje ze skladu a ukládat je do zásobníku nástrojů na obráběcím stroji, aniž by byla zapotřebí jakákoliv ochranná zařízení. Obsluhující pracovník má přitom přístup ke svému stroji i nadále zcela volný. Obrobky jsou mezi skladem a strojem nebo mezi jednotlivými stroji transportovány stejným způsobem. Změní-li se výrobní proces, změní se pouze trasa, po které se autonomní vozidlo pohybuje, ale nikoliv rozmístění strojů. Výrobní proces se zde řídí podle maximální produktivity, a nikoliv podle postupů pevně nastavené automatizace.  Robot jako klíčový prvek průmyslu 4.0 Další faktor, který je zapotřebí vzít v úvahu, je význam robotů pro budoucí svět výroby. Robot hraje v průmyslu 4.0, vedle cloudového systému, rozhodující roli. Coby nejflexibilnější prvek této výroby je robot schopen s využitím informací, které získá z cloudu, spolehlivě a bezchybně transportovat i jakkoliv malé výrobní série, počínaje jednotlivými kusy. Informace, které robot při této činnosti shromáždí, může zpětně přenést do cloudu, kde mohou být vyhodnoceny pro optimalizaci, dokumentaci a zabezpečování kvality. Se systémy KUKA.Connect a SmartProduction nabízí společnost Kuka potřebná cloudová řešení. Ke cloudu Kuka je možné připojit nejen robot, ale také obráběcí stroj, popř. další zařízení používaná ve výrobním procesu. Pro toho, kdo chce být připraven na výzvy konceptu Industry 4.0 a s ním spojená řešení výrobních úkolů budoucnosti, je na robotech založená automatizace základní nezbytností.    Winfried Geiger, Market Segment Management WZM, KUKA Roboter GmbH. Foto z archivu: KUKA Roboter CEE GmbH

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů

KADLEC, K., KMÍNEK, M., KADLEC, P. a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů: Díl I. Provozní měření. Ostrava: KEY Publishing, 2017. ISBN 978-80-7418-284-6. KADLEC, K., KMÍNEK, M., KADLEC, P. a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů: Díl II. Řízení technologických procesů. Ostrava: KEY Publishing, 2017. ISBN 978-80-7418-285-3.Barevná publikace, formát B5, brožovaná vazba, Díl I. 584 stran, Díl II. 620 stran.V návaznosti na knihu Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách (2015), která byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, vychází nová, rozšířená kniha stejných autorů Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů ve dvou dílech (Díl I. Provozní měření a Díl II. Řízení technologických procesů).Kniha poskytne čtenářům základní znalosti z oborů automatického řízení a technologického měření. Vychází se ze zásady, že řídit je možné jen ty veličiny, které lze spolehlivě a s dostatečnou přesností měřit. Současná praxe vyžaduje, aby technolog ve výrobě ovládal nejnutnější základy oboru automatického řízení, protože automatizační prostředky jsou nedílnou součástí provozních technologických zařízení i laboratorních aparatur a ve stále větší míře se v praxi uplatňuje i řízení procesů počítačem.Kniha Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů je určena všem zájemcům o odborné znalosti související s měřením a řízením procesů v chemickém, petrochemickém, potravinářském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu a dalších výrobách a měla by sloužit jako zdroj základních informací pro odbornou veřejnost a pracovníky v uvedených oborech.Díl I. Provozní měření je rozdělen do dvou částí:kapitoly 1 až 2 uvádějí základní pojmy a popisují způsoby kreslení a označování měřicích a řídicích obvodů, zmiňují obecné vlastnosti provozních měřicích přístrojů, včetně nejistot měření, dále měření a sběr dat pomocí počítače, internet věcí a průmysl 4.0,kapitoly 3 až 11 jsou věnovány principům a metodám měření technologických veličin a popisují přístrojové vybavení pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku, množství tepla, hmotnosti (průmyslové vážení), vlhkosti, složení a měření velikosti částic.Díl II. Řízení technologických procesů obsahuje 12 kapitol:kapitoly 12 až 14 uvádějí postupy při vytváření matematických modelů regulovaných soustav a při simulaci jejich chování,kapitoly 15 až 20 se zabývají tematikou řízení výrobních procesů, logického řízení, řízení dávkových procesů, počítačových řídicích a informačních systémů, moderních metod řízení a počítačových simulací technologických provozů,kapitoly 21 až 23 uvádějí praktické ukázky měření a řízení modelových a laboratorních stanic a průmyslových zařízení průřezově pokrývající potravinářství, biotechnologie, chemické a ostatní výroby.Ukázkové výtisky obou dílů knihy si zájemci budou moci prohlédnout ve stánku časopisu Automa na veletrhu Amper v Brně (hala V, stánek 5.13). Kniha bude představena na Fóru automatizace ve čtvrtek 22. března v 15:00.(ed)

Nový napájecí kabel Ölflex Chain šetří čas i náklady

Na podzim 2017 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku představila skupina Lapp nový přírůstek do skupiny ÖLFLEX® kabel ÖLFLEX® CHAIN TM. Kabel vyhovuje normám UL a c(UL) pro USA a Kanadu, jako např. MTW (kabely pro obráběcí stroje), TC-ER (kabely pro použití v průmyslovém prostředí v otevřeném uložení), WTTC (kabely pro větrné elektrárny) a CIC (kabely pro přístrojovou a řídicí techniku), a dále požadavkům NEC (National Electrical Code) a NFPA (americké sdružení National Fire Protection Association). Je tedy možné jej použít v mnoha úlohách a oblastech techniky bez zdlouhavých schvalovacích procesů. Široké možnosti použití kabelu Ölflex Chain TM navíc šetří náklady a usnadňují správu zásob. Kabel patří do výkonnostní třídy Core Line a je vhodný pro použití ve vlečných řetězech. Další využití najde např. v pohyblivých částech strojů, v robotech a ve větrných turbínách. Kabel Ölflex Chain TM a jeho stíněná varianta Ölflex Chain TM CY jsou přizpůsobené pro severoamerická provozní napětí 600 nebo 1 000 V. Vodič je vyroben z měděných drátů třídy 6 a jeho vnější plášť je z termoplastu. Kabel je odolný proti mazivům na bázi oleje a dalším chemickým látkám. Kromě toho je ohnivzdorný (podle CSA FT4). Rozsah teplot u pevných instalací kabelu je od –40 do +90 °C, což znamená, že kabel je vhodný i pro venkovní prostředí. LAPP KABEL s. r. o., tel.: +420 573 501 011, info@lappgroup.cz, https://lappczech.lappgroup.com

Pět trendů v oblasti spojovací techniky

Industry 4.0, stejnosměrný proud místo střídavého i vysoce spolehlivé konektory. Nejen to jsou aktuální trendy ze světa současné spojovací techniky. Jak k nim přistupuje výrobce kabelů a kabelového příslušenství, skupina Lapp ze Stuttgartu? V čem vidí největší potenciál a jaké jsou podle ní další aktuální trendy?  Intenzivnější síťové propojení a miniaturizace Obr. 1. ETHERLINE® Torsion Cat. 7 je určen pro sítě průmyslového Ethernetu s přenosovými rychlostmi do 10 Gb/s a odolává namáhání v ohybu i zkrutu Digitalizace mění prostředí spojovací techniky tak, že stále více výrobků, a dokonce i jednotlivé komponenty mohou a chtějí komunikovat samy. Znamená to, že je nutné přenášet ještě více dat stále vyššími rychlostmi – co je už delší dobu známo z kanceláří, vstupuje nyní i do výrobních hal. Neustálý růst výkonu mikročipů urychluje nejen digitalizaci, nýbrž, spolu s úsilím dosáhnout vyšší efektivity využití zdrojů, také přechod na stále menší a kompaktnější produkty a přístroje. Chytrý telefon má v současné době výpočetní výkon superpočítače z 90. let minulého století, a to při zlomku velikosti, spotřeby energie i ceny. To se rovněž projevuje v průmyslové spojovací technice. Speciální konstrukce kabelů a technické novinky, např. u izolace, pomáhají šetřit místo. Stále častěji se proto používají hybridní vedení, která spojují pod společným pláštěm výkonové kabely, datové kabely, a dokonce i hadice pro pneumatický nebo hydraulický systém. Tam, kde se přenášejí velká množství dat, nahrazuje rychlý kabel Cat. 7 Industrial Ethernet (obr. 1) pomalejší varianty, optické kabely nahrazují ještě kabely s měděnými vodiči.  Konektory místo přímého propojení Obr. 2. Konfekcionovaný kabel osazený konektorem EPIC® Data pro Profibus, se zakončovacím rezistorem a diagnostickými LED, je profesionálním řešením pro výrobce modulárních strojů Dnes televizní přijímače, zítra vysavače – na stejné výrobní lince: s konceptem Industry 4.0 je výroba modulárnější a flexibilnější. Jednotlivé výrobní moduly se vymění „obratem ruky“ nebo se jen nově uspořádají. To má důsledky i ve spojovací technice. Dříve byly elektrické kabely pevně propojeny, spájeny a potom zůstaly často mnoho let již nedotčeny. Flexibilita však vyžaduje konektory, které lze více než tisíckrát rozpojit a vždy znovu vytvořit spolehlivý kontakt (obr. 2). Takže také konektory se stávají modulárnějšími. Sdružují kontakty pro velké proudy, např. pro pohony, s datovými kabely pro gigabitové přenosy, někdy dokonce s pneumatickým nebo hydraulickým systémem – všechno lze snadno konfigurovat a vždy znovu sestavit, např. když se stroj modernizuje.  Trend systémových řešení Obr. 3. Výrobu vlečných řetězů pro rozvod energie i přenos signálů a dat mohou výrobci strojů nechat na profesionálních firmách Koncept Industry 4.0, internet věcí, otevřené inovační procesy – úkoly konstruktérů strojů neustále narůstají. O to důležitější je, aby se podniky koncentrovaly na své klíčové kompetence. Takzvané konfekcionování kabelů, tj. jejich zkrácení a osazení konektory, jakož i výroba kompletních energetických řetězů (obr. 3) k tomu většinou nepatří. Konstruktéři strojů proto v rostoucí míře vyžadují hotové konfekční kabely, ale přitom „šité na míru“, které mohou jednoduše použít do svých strojů. Hotové konfekční kabely mají kromě toho delší životnost, protože zaručují kvalitu celého systému, aby si uživatelé nemuseli dělat starosti s montážními chybami, jako jsou zapomenuté koncovky nebo porušení izolace. U konfekčních kabelů přímo od výrobce mohou zákazníci mimo jiné využívat výhody jejich jedinečného know-how. Navíc jsou technologicky vždy na nejvyšší úrovni.  Stejnosměrný proud nahrazuje proud střídavý Obr. 4. Bezdrátový přenos energie prostřednictvím vysokofrekvenčních střídavých polí, s nímž experimentoval Nikola Tesla, zatím není v praxi využitelný Dny střídavého proudu jsou sečteny. Zaprvé solární technika produkuje stejnosměrný proud, který se se ztrátami převádí pro napájení do sítě na proud střídavý. Zadruhé stále více elektronických přístrojů (televizní přijímače, chytré telefony, osvětlovací LED atd.) vyžaduje stejnosměrný proud, který je nutné ze sítě střídavého proudu nejdříve znovu usměrňovat, opět se ztrátami – nabízí se tedy otázka, zda má střídavý proud ještě smysl. Ztráty energie při převádění jsou obrovské – mnoho elektráren by se mohlo odpojit, když by se do průmyslu a domácností přivedly sítě stejnosměrného napětí. Tato změna paradigmatu ale není jednoduchá. Dostupné spínače a konektory nejsou pro stejnosměrné napětí vhodné, protože se polarita jeho napětí nemění a elektrický oblouk se při vypínání neodtrhává – tady se ukrývá nebezpečí. Zde jsou žádoucí nové konektory a automatiky odpojování. Uvedené problémy jsou však již zvládnutelné. Také výrobci kabelů čelí problému: existují silné indicie, že plasty na izolace a pláště kabelů vlivem polí vytvořených stejnosměrným proudem stárnou jinak. Vývojové projekty se však těmito tématy už zabývají.  Koexistence kabelu a radiokomunikace Obr. 5. Programování, ovládání a servis výrobních zařízení se v současné době sice často obejdou bez kabelů, ale to neznamená konec kabelové spojovací techniky  V domácnosti je WLAN už téměř všudypřítomná a také ve výrobních halách získávají techniky bezdrátového přenosu dat příznivce (obr. 5). Bezdrátová technika je většinou nákladově přijatelná a flexibilní, je-li např. třeba vyměnit zařízení. Konec kabelu, jak někteří předpovídají, se ale nepředpokládá – naopak. Díky postupující elektrifikaci a síťovému propojování v závodních halách bude spíše zapotřebí ještě více kabelů, aby se zaručily velké přenosové rychlosti. Kabely jsou navíc výhodné, co se týče spolehlivosti přenosu dat a latence. Průmyslová výroba probíhá v taktu, přičemž informace je nutné spolehlivě přenášet v intervalech řádu milisekund. Bezdrátovým přenosem to lze zvládnout jen velmi obtížně nebo za neúměrně vysokých nákladů. Velký počet bezdrátových spojení se totiž lehce překrývá a spojení může být vzájemně rušeno nebo přerušováno pohybujícími se předměty, jako např. vysokozdvižnými vozíky. Kromě toho kabely odolávají lépe než rádiová technika záměrnému rušení nebo útokům hackerů. Proto bezdrátová technika nevytlačí ani v budoucnosti systémy založené na kabelech a obě techniky se budou vzájemně stále více doplňovat. (LAPP KABEL s. r. o.)

MAN zkvalitňuje výrobu prostřednictvím řešení ATS Inspect

MAN Steyr patří do početné skupiny výrobců kamionů, kteří dlouhodobě důvěřují řešení ATS Inspect – systému pro kompletní vizuální kontrolu kvality. A jaké jsou důvody jeho oblíbenosti?  Chytrá kontrola vizuálních vad Inspektoři kvality mají na kontrolních stanovištích k dispozici tablety se skenerem kódu VIN, s automatickým výběrem digitálních snímků a kontrolními seznamy. Postup jejich práce je systémem určen zcela automaticky, přímo pro dané vozidlo v požadované výbavě. Stačí tak jen pár kliknutí a přesné umístění, typ a závažnost neshody jsou ihned zaznamenány. Zaškolení nových zaměstnanců je extrémně rychlé a jednoduché.  Rodné listy vozů pro prvotřídní kvalitu V případě problému s kvalitou mohou inspektoři zkontrolovat všechny dosud provedené úkony podle místa, času a operátora v „rodném listu“ vozu. Jakmile odhalí příčinu problému, mohou dohledat všechna vozidla, která prošla problematickým úsekem před tím i poté, co situace nastala.  Snižování nákladů K dispozici je mnoho reportů, které umožňují prohlédnout si všechny aspekty kvality výroby. ATS Inspect pomáhá díky funkcím, jako jsou sběr, analýza a reporting vlastností, snižovat náklady spojené se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi. Brány závodu tak opouštějí vozidla zcela bez závady.  Osvědčené know-how pro řízení operací kvality Na vývoji řešení se podílejí také inženýři z novojičínské pobočky společnosti ATS. Nejde tedy jen o pouhý software, ale také o promyšlené a vyzkoušené know-how na řízení výrobních operací, které mimo MAN využívají také firmy Navistar, Kenworth, Paccar a mnoho dalších výrobců nákladních automobilů. (ed)

Nový modul umělé inteligence od Rockwell Automation pro diagnostiku průmyslových provozů

Diagnostická analýza rozsáhlých průmyslových provozů jsou založena na velkém množství dat, která musí odborníci prozkoumat, aby dokázali celý provoz modelovat. To jim často zabere celé týdny, měsíce, nebo dokonce roky. Tuto zdlouhavou práci zastane nyní modul umělé inteligence (AI) nazvaný Project Sherlock, který společnost Rockwell Automation představila  na své akci Automation Fair v Houstonu (USA).Obr. 1. Blake Moret ze společnosti Rockwell Automation Project Sherlock je algoritmus na analýzu dodávaný v podobě modulu, který lze instalovat přímo do šasi procesoru. Jakmile je nainstalován, začne se algoritmus Project Sherlock na základě nového modelování „učit“ chodu zařízení, který procesor řídí. Algoritmus prochází tagy procesoru, podle nichž identifikuje chod zařízení či provozu, nebo umožňuje uživatelům zvolit, co by si přáli modelovat, výběrem vstupů a výstupů prostřednictvím příslušné Add-On instrukce (AOI). Algoritmus umělé inteligence modulu Project Sherlock se poté rychle učí z toku dat procházejících procesorem a začne budovat model. Tuto práci vykoná za několik minut. Nejsou potřeba velká množství historických dat ani příslušná data nemusí opustit automatizační vrstvu. Jakmile je model dokončen, sleduje algoritmus Project Sherlock nepřetržitě provoz a hledá anomálie od jeho korektního chodu, který si z toku dat odvodil. Pokud objeví problém, může spustit alarm. Budoucí verze postoupí až za úroveň diagnostiky a budou instruovat uživatele, jak zjištěný problém vyřešit, nebo budou automaticky upravovat parametry provozu pro nápravu problému bez nutnosti lidského zásahu. Project Sherlock je navržen speciálně pro diagnostiku průmyslových provozů a vytváří modely na bázi fyzikálních veličin, a díky tomu se při jeho užití výrazně sníží počet falešných poplachů ve srovnání s jinými řešeními umělé inteligence. Umělá inteligence modulu Project Sherlock může například zjistit, zda je posun teploty v kotli způsoben záměrnou změnou provozních parametrů, nebo s abnormalitou, jež vyžaduje nápravu. Počáteční verze modulu AI Project Sherlock bude obsahovat hotové šablony pro provozy kotlů, čerpadel a chladičů a další zařízení mohou uživatelé modelovat prostřednictvím průvodců. Priority a intervaly při komunikaci s modulem určuje procesor, takže uživatelé mohou volit, kolik dat je přenášeno. Modul nenavyšuje ani zátěž procesoru, ani síťový provoz. Project Sherlock se již 18 měsíců zkouší v pilotních provozech a od poloviny roku 2018 bude nabízen zákazníkům. Tento nový nástroj umělé inteligence rozšiřuje nabídku analytických řešení společnosti Rockwell Automation v oblasti analytiky strojů a zařízení v celých výrobních halách a rovněž v celopodnikovém rozsahu. Uživatelé nástrojů FactoryTalk Analytics for Devices, mohou s modulem AI Project Sherlock komunikovat přes rozhraní komunikačního robotu, chatbotu Shelby a akčních karet. Analytiku z modulu AI Project Sherlock bude snadné integrovat do platformy FactoryTalk Analytics, a tím začlenit data z výrobní haly do podnikových informačních strategií. (ed)

Řízení DC motorů

Sortiment kontrolérů OEM Automatic (kontrolér je výkonová a řídicí část pohonu v jednom) pro DC motory zahrnuje jak jednoduché produkty jen pro řízení rychlosti a krouticího momentu, tak programovatelné kontroléry pro precizní polohování rotačního nebo lineárního pohybu. Kontroléry OEM Automatic se vyznačují kompaktním provedením, modularitou a cenovou dostupností. Jsou navržené tak, aby všechny nezbytné požadavky na ovládání motoru a řízení pohybu byly pokryty samotným modulem. Nicméně lze nabídnout i produkty s integrovanou sběrnicí (např. EtherCAT, CANopen apod.) pro distribuované řízení a možnost supervize z nadřazeného systému. Kromě DC motorů jsou rovněž v nabídce moduly vhodné i pro bezkartáčové (brushless), krokové a lineární motory. Lze je využít pro jednoosé a několikaosé pohony s motory do 20 A a 1,6 kW. K dispozici jsou digitální a analogové IO pro ovládání motoru, zavedení zpětné vazby ze snímače polohy atd. Jako alternativu je možné zvolit kompaktní provedení, kde je motor, driver a kontrolér v jednom. OEM Automatic, spol. s r. o., tel.: +420 734 674 807, e-mail: tomas.hynek@oem-automatic.cz, www.oemautomatic.cz  

Co uvidíte na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku

V Norimberku se 28. až 30. listopadu 2017 uskuteční už 28. mezinárodní veletrh automatizace, řídicí techniky a systémů, pohonů a komponent pro automatizaci SPS IPC Drives 2017. Pořadatelé očekávají přibližně 1 700 vystavovatelů. Mnozí z nich tento veletrh využívají k představování svých novinek. Také na stránkách časopisu Automa přinášíme našim čtenářům pozvánky vystavovatelů do jejich stánků s krátkým představením expozice a hlavních novinek, které na veletrh přivezou. Je to proto, že čeští návštěvníci tvoří třetí největší podíl zahraničních návštěvníků (za Rakouskem a velmi těsně za Itálií) – loni jich z ČR přijelo 1 441 z celkového počtu 63 291 návštěvníků.Endress+Hauser     hala 4A, stánek 135http://www.cz.endress.com/cs  Společnost Endress+Hauser na veletrhu představí nové průtokoměry a radarové hladinoměry. Novinkou bude také samokalibrovací snímač teploty iTHERM TrustSens, určený speciálně pro potravinářství a farmaceutický průmysl. Obr. 1. Průtokoměry Proline 300/500 jsou vhodné pro širokou škálu úloh v procesní výrobě, od měření proteklého množství přes sledování technologických procesů, až po fakturační měření Průtokoměry Proline 300/500 mají inovované funkce, které umožňují jejich použití v širším spektru úloh. Parametry průtokoměru se nastavují prostřednictvím WiFi: přístroj kromě měřené hodnoty poskytuje další diagnostické údaje o svém stavu a stavu měřeného procesu. Jsou vybaveny systémem pro správu dat HistoROM a elektronickým modulem Heartbeat Technology. Přístroje Micropilot FMR60, FMR62 a FMR67 jsou první radarové hladinoměry na frekvenci 80 GHz, které je možné použít v systémech se zvýšenými požadavky na funkční bezpečnost podle IEC 61508. Snímač teploty iTHERM TrustSens obsahuje speciální samokalibrační senzor. Je určen pro potravinářský i pro farmaceutický průmysl, kde se vyžaduje shoda s regulatorními předpisy FDA a GMP. Permanentní autokalibrace zaručuje, že v průběhu výroby nemůže dojít k růstu nepřesností snímače.FDT Group    hala 2, stánek 439  https://fdtgroup.org/          Ve stánku sdružení FDT Group mohou techničtí odborníci diskutovat o výhodách FDT pro integraci provozních zařízení a sdílení informací v propojených výrobních závodech. Obr. 2. FITS nabízí různé možnosti konektivity provozních přístrojů v průmysluNávštěvníci se budou moci seznámit s architekturou FITS (FDT IIoT Server), která umožňuje mobilní dohled nad provozními zařízeními, jejich propojení s cloudem a propojení v rámci celého podniku. FITS je architektura vhodná pro strojní, procesní i hybridní výrobu. Zjednodušuje přechod k IIoT a I 4.0 kombinací OPC UA, webových služeb a bohaté interoperability s provozními sběrnicemi. V architektuře FITS se FDT stará o jádro komunikace a diagnostiku, ale umožňuje také realizovat přístup z mobilních zařízení a prostřednictvím webových socketů z jiných aplikací. FITS tak otevírá klasickou automatizační pyramidu pro výměnu dat tím, že v ní vytváří další místa připojení pro datovou komunikaci i uživatelská rozhraní. Návštěvníci si budou moci nová vylepšení vyzkoušet na demonstračním panelu hybridní dávkové výroby z oboru pivovarnictví.Deutschmann Automation          hala 2, stánek 550            www.deutschmann.deNěmecká společnost Deutschmann Automation, která se specializuje na přenosy dat v průmyslovém prostředí, přichází na veletrh se zjednodušením návrhu protokolů pro přenos dat mezi jejich moduly Unigate a různými terminálovými zařízeními. Vývojový nástroj Protocol Developer, který firma dodává zdarma, se vyznačuje velmi snadným ovládáním. Je založen na skriptovacím jazyku, vyvinutém firmou Deutschmann, který běží na každém převodníku Unigate, vestavných modulech i komunikačních bránách. Programování modulů umožňuje vytvářet i složité aplikace, které není možné realizovat pouhou konfigurací.Obr. 3. Software Protocol Developer umožňuje pohodlně vytvářet aplikace, které pouhou konfigurací komunikačních modulů nelze realizovat Verze 3 nástroje Protocol Developer umožňuje zjednodušit programování vylepšenou kontrolou syntaxe a automatickým dokončováním příkazů. Vylepšena byla také správa proměnných. Deutschmann Automation navíc svým zákazníkům nabízí, že skript vytvoří podle jejich požadavků za ně. Zákazník potom obdrží hotový zdrojový kód, který vyžaduje pro konkrétní případ jen minimální nastavení. Deutschmann Automation dodává už více než dvacet let pod značkou Unigate komunikační brány pro různé provozní sběrnice a průmyslový Ethernet, vestavné moduly a převodníky protokolů. Všechny výrobky jsou vyvíjeny i vyráběny v Německu.        TTTech         hala 6, stánek 460  https://www.tttech.com/Stánek firmy TTTech by neměli vynechat ti, kteří se zajímají o nejnovější pokroky v oblasti OPC UA TSN. Obr. 4. Modul MFN 100 pro řízení strojů, sběr a předzpracování dat a komunikaci s cloudem Ve stánku se seznámí také s řešeními pro edge computing, fog computing, komunikační brány a vzdálenou správu realizované pomocí počítačové platformy Nerve. Základním modulem této platformy je MFN 100, flexibilní zařízení vhodné pro řízení strojů, sběr a předzpracování dat a komunikaci s cloudem. Modul MFN 100 využívá operační systémy fogOS and fogSM od firmy Nebbiolo Technologies, které mu umožňují začlenění do flexibilní architektury fog computingu. Platformu Nerve od TTTech najdou zájemci také ve stáncích partnerů: Intel FPGA, Ethernet Powerlink Standardization Group, OPC Foundation, Hilscher a Kontron.WAGO            hala 7, stánek 130            http://www.wago.cz/WAGO  představí řešení napomáhající podnikům již nyní postupnými kroky realizovat vize „chytré“ výroby – tj. výroby vysoce automatizované a přitom tak flexibilní, že umožňuje efektivně a bez zdlouhavého programování vyrábět na zakázku upravené produkty již od jednotlivých kusů. Jako novinku WAGO nabízí systém Cloud Data Control, který dokáže sbírat data z provozních zařízení, předzpracovat je a posílat je do datového úložiště v cloudu (viz obr.). Šifrovanou komunikaci mezi řídicím modulem a cloudem zajišťuje protokol MQTT. Pro update softwaru a nastavení parametrů komunikace lze využít webovou službu WBM (Web-Based Management).Obr. 5. Wago nabízí nové řídicí moduly pro decentralizovaný sběr dat a komunikaci s cloudem Wago bude prezentovat také již osvědčená ucelená řešení určená pro energetický management podniků nebo pro ovládání osvětlení v průmyslových areálech. Inovován bude osvědčený modul PFC200: bude mít procesor s vyšší taktovací frekvencí a k dispozici bude více pracovní paměti. Programování a uvedení do provozu usnadní nová verze inženýrského prostředí e!COCKPIT V 1.4. Modulární řídicí a vstupně-výstupní systém 750 XTR určený do zvláště náročných podmínek je nyní k dispozici i ve verzi do prostředí s nebezpečím výbuchu. Rozšířen byl také sortiment I/O modulů o moduly čítačů, vstupů pro inkrementální snímače, SSI nebo komunikační bránu CAN. Přehled dalších novinek najdou zájemci na http://bit.ly/2lXdalKMVTec           hala 3A, stánek 151          www.mvtec.comVe stánku bavorské firmy MVTec Software GmbH najdou návštěvníci informace o nové verzi softwaru HALCON 17.12 a MERLIC 3. Firma bude vystavovat ve společném stánku sdružení VDMA.Obr. 6. Nová verze softwaru HALCON využívá metody hlubokého učení Nová verze softwaru Halcon nabízí široký výběr standardizovaných funkcí vhodných pro metody hlubokého učení. Uživatel např. může snadno, bez hlubších znalostí matematického pozadí, a s relativně malými náklady na programování využívat konvoluční neuronové sítě. Návštěvníci si budou moci vše vyzkoušet na ukázkových aplikacích a prostřednictvím krátkých videoprezentací. Ve stánku budou představeny také funkce současné verze softwaru Merlic 3, který umožňuje vytvářet profesionální aplikace pro strojové vidění. Praktickou ukázkou bude návrh pokročilé funkce OCR: Merlic 3 dokáže využívat metody hlubokého učení k přesné detekci znaků s nejrůznějšími fonty na obalech zboží a kontrolovat tak např. datum exspirace nebo číslo výrobní šarže. Ukázka předvede také integraci softwaru Merlin 3 do PLC a využití mobilních zařízení pro ovládání technologie na základě identifikovaných znaků.  Moxa  hala 9, stánek 231      https://www.moxa.com/Ve stánku firmy Moxa návštěvníci uvidí několik ukázkových modelů. První z nich bude model miniaturní továrny s důrazem na homogenní komunikaci, spolehlivost a efektivitu výroby. Druhým bude demonstrační panel pro TSN (Time Sensitive Networking), kde se návštěvníci dozví, jak unifikovat komunikační sítě a přitom garantovat včasné doručení kritických dat v automatizační síti. A nakonec třetí model představí, jak využít standard OPC UA pro konvergenci OT a IT v oblasti automatizační techniky.Obr. 7. Jedním z exponátů bude také systém MXstudio pro jednotnou správu průmyslových sítí Ve stánku budou návštěvníkům k dispozici také odborníci, kteří zodpoví jejich dotazy a poskytnou jim odborné konzultace. Cognex          hala 7A, stánek 512          http://www.cognex.com/Ve stánku firmy Cognex najdou návštěvníci průřez sortimentem firmy: systémy strojového vidění, kamery, obrazové senzory a čtečky optických kódů. Obr. 8. Kamerový systém In-Sight Track and Trace je určen zejména pro potravinářství a farmaceutický průmysl K novinkám budou patřit nové 3D kamerové systémy vhodné pro kontrolu dílů, a to jak v klidu, tak za pohybu na dopravníku. Ve stánku bude představen také systém In-Site VC200 využívající ke kontrole výrobků několik chytrých kamer současně – k jednomu řídicímu modulu mohou být připojeny až čtyři chytré kamery. Díky tomu, že chytré kamery mají každá vlastní procesor, je doba odezvy celého systému překvapivě krátká. Z oblasti identifikace to bude  Cognex RTM, aplikace pro běžný internetový browser, která dokáže zpracovávat data z až dvaceti čteček čárových kódů a využívat je k optimalizaci výroby a redukci počtů chyb. Chybět nebude ani nová mobilní čtečka optických kódů. Naživo si budou moci návštěvníci vyzkoušet také měření rozměrů ve 3D prostřednictvím laserového profilprojektoru In-Sight.Belden          hala 10, stánek 120          https://www.belden.com/Společnost Belden představí širokou škálu produktů, které zákazníkům pomáhají získat co nejvíce výhod z IIoT. Obr. 9. Prvky síťové infrastruktury L3 Dragon značky Hirschmann (Belden) Vystaveno bude mnoho novinek, které byly vyvinuty ke zvýšení efektivity průmyslových strojů a provozů. Belden je jednou z firem, které se podílejí na standardizaci průmyslového Ethernetu. Návštěvníci budou mít příležitost diskutovat s Dr. Oliverem Kleinebergen o tématech, jako jsou: TSN (Time Sensitive Networking), Profinet a OPC UA, vliv SDN (Software-Defined Networking) na průmyslové komunikační sítě a integrace SDN do TSN,přenos dat do cloudu s využitím TSN z hlediska zabezpečení. Kromě jiných novinek bude možné ve stánku Belden vidět novou generaci zařízení pro ethernetové páteřní sítě L3  Dragon MACH4000/4500 a přístupové body WLAN BAT450-F LTE (Hirschmann; viz obr.) nebo distribuované řídicí jednotky LioN-Power µDCU (Lumberg Automation) kombinující I/O modul s PLC a komunikačním rozhraním pro různé průmyslové protokoly.Renesas Electronics Europe    hala 10.1, stánek 130https://www.renesas.com/en-eu/Společnost Renesas Electronics Europe představí na veletrhu nové produkty pro průmyslovou automatizaci.Obr. 10. Mikroprocesor RZ/N1D je vhodný pro jednotky master průmyslového Ethernetu (Renesas Electronics)  Soustředí se zejména na řadu mikroprocesorů RZ, založených na architektuře ARM, které jsou vhodné pro průmyslové řízení a komunikaci. Nové mikroprocesory RZ/G využívající OS Linux podporují náročnou 3D grafiku ve formátu Full HD s 60 snímky za sekundu. Řada RZ/N zahrnuje komunikační procesory podporující různé průmyslové ethernetové protokoly. Rozhraní API výrazně usnadňuje přehled o komunikačním softwaru. Nový mikroprocesor RZ/N1D (obr. 8) má implementováno pět ethernetových portů a podporuje redundantní protokoly. Je proto vhodný např. pro jednotky master v sítích průmyslového Etnernetu, např. PLCecom   hala 7A, stánek 330 www.ecom-ex.com  Firma ecom, která se zabývá systémy pro lokalizaci a sledováním výrobních prostředků a zařízení v reálném čase, a to i v nebezpečném prostředí, se v loňském roce stala součástí firmy Pepperl+Fuchs. Proto bude spoluvystavovatelem v jejím stánku. Expozice ecom se soustředí zejména na hardwarové převodníky (beacon) pro Bluetooth Low Energy (BLE): Loc-Ex 01 pro zónu 1 podle ATEX/IECEx a Loc 01 pro zóny bez nebezpečí výbuchu. Beacony BLE jsou navržené speciálně pro provozy s rozsáhlými areály nebo pro nebezpečné prostory. Připojením malého modulu BLE beacon se výrobní zařízení stává inteligentním, lokalizovatelným objektem. Tímto způsobem je možné získávat libovolné informace, např. o teplotě nebo zaplnění nádoby, a dokonce reagovat na události, jako jsou stisknutí tlačítka, otřes nebo změna pozice. Kromě informací o poloze jsou v reálném čase přenášena další dodatečná data s hodnotami lokálních proměnných. Navíc mohou být definovány vazby na okolí a alarmy, například jestliže hrozí kolize nebezpečných předmětů. Standard Bluetooth 4.1 zajišťuje, že beacony jsou kompatibilní s populárními tablety a chytrými telefony certifikovanými pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, jako Tab-Ex 01 a Smart-Ex 01.Mitsubishi Electric            hala 7, stánek 391           https://de3a.mitsubishielectric.comUž loni představila firma Mitsubishi na SPS IPC Drives prototyp vysokorychlostního lineárního transportního systému, vyvinutého společně s partnerem a členem e-F@ctory Alliance, firmou APT Automation. Systém od té doby prošel mnoha inovacemi, z nichž nejvýznamnější jsou inteligentní transportní vozíky Smart Carriages, které lze snadno začlenit do celostních řídicích systémů podniku (http://bit.ly/2iyn7Sq). Vozíky jsou vybaveny vlastní řídicí jednotkou pro autonomní provoz a mají i zdroj napájení pro další připojené periférie. Vozíky spolu mohou komunikovat v reálném čase a tak např. synchronizovat své pohyby. Integrovaný bezpečnostní skener zaručuje bezpečný provoz i při autonomním provozu.Obr. 12. Vysokorychlostní lineární transportní systém MItsubishi Electric Další novinkou bude kit Smart Condition Monitoring (SCM), který umožňuje doplnit monitorování stavu a diagnostiku i do stávajících zařízení. Jde o modulární systém, který lze instalovat metodou plug and play a sbírá ze strojů údaje např. o teplotě nebo vibrodiagnostická data. Typickými příklady použití jsou čerpadla, kompresory, ventilátory, dopravníky a další zařízení v různých oblastech průmyslu.Jetter AG       hala 7, stánek 106            www.jetter.deSpolečnost Jetter AG představí v Norimberku svůj vyladěný soubor softwarových modulů pro automatizaci. Jetter dodává aplikace na míru vyvinuté pro automatizační inženýry, programátory, návrháře HMI apod. Všechny aplikace jsou navzájem integrované a probíhá mezi nimi konzistentní a zabezpečená výměna informací. Obr. 13. Jetter AG představí soubor aplikací pro automatizační inženýry, programátory, návrháře HMI atd.Centrální aplikací je vývojové prostředí JetSym. Je určeno pro programování, konfiguraci, odladění a diagnostiku programů a uvádění strojů do provozu. JetSym umožňuje vytvářet libovolné množství konfigurací základního programu pro různé varianty strojů. Programátoři mohou také pro opakované úlohy vytvářet šablony, které se potom přizpůsobují jen zadáním parametrů. Firma Jetter navrhla pro programování vlastní jazyk STX, jehož syntaxe vychází z jazyka ST podle IEC 61131-3. JetViewSoft je nástroj pro návrh HMI. Jde o snadno ovladatelný grafický editor s objektově orientovaným přístupem. Uživatelské rozhraní se tvoří s využitím grafických objektů, které se do návrhu obrazovky umísťují metodou drag and drop. V prostředí JetViewSoft lze také nastavit uživatelská práva a správu alarmů. Dalším nástrojem je JetSafe, prostředí pro návrh bezpečnostních úloh. V prostředí JetSafe jsou předem připravené šablony např. pro světelné závěsy, dveřní kontakty, tlačítka nouzového zastavení atd. Bezpečnostní moduly je možné otestovat a uložit do knihovny pro opakované použití.tci       hala 7, stánek 350           http://www.tci.de/Průmyslové počítače od společnosti tci jsou individuálně přizpůsobené požadavkům zákazníků. Obr. 14. Společnost tci představí také nový nástroj pro výběr vhodného počítače z jejího širokého sortimentuKryt může být z hliníkové slitiny, ocelového plechu, korozivzdorné oceli nebo plastu. Krytí počítačů je mezi IP20 a IP69K. Pro montáž na konzoli nebo do panelu rozváděče jsou k dispozici držadla a ovládací prvky. Firma dodává počítače v široké škále výpočetních výkonů, určené na lištu DIN, jako Box PC nebo k montáži do 19" rámu. Díky tomu, že firma tci navrhuje vlastní základní desky, je konstrukce počítačů velmi flexibilní. Počítače se vyvíjejí i vyrábějí v Německu.Beckhoff       hala 7, stánek 406            www.beckhoff.com/spsSpolečnost Beckhoff představí celou škálu své automatizační techniky založené důsledně na architektuře PC a komunikačním standardu EtherCAT. Počítačová automatizační technika se všemi řídicími funkcemi, ať jsou to logické řízení, regulace polohy a pohybu nebo aplikace pro IoT, integrovanými v softwaru představuje jednotnou platformu pro realizaci jakýchkoliv řídicích systémů. Letos se firma soustředí zvláště na integraci funkcí zpracování obrazu, řízení procesní výroby a vysoce přesnou měřicí techniku. Obr. 15. Beckhoff nabízí i moduly a operátorské panely vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchuJako novinka bude představen systém TwinCAT Vision, který umožňuje realizovat všechny algoritmy zpracování obrazu v PLC a na jedné platformě přesně synchronizovat obrazové výstupy s logickým řízením a řízením polohy a pohybu. Hardwarová platforma je flexibilní, přizpůsobitelná požadavkům dané úlohy. S výhodou lze využít multijádrové a mnohajádrové procesorové moduly. Beckhoff nabízí také řídicí techniku vhodnou do procesního průmyslu: jiskrově bezpečné I/O moduly do zón 2/22, moduly s vestavěnými oddělovacími bariérami do zón 0/20 a ovládací panely použitelné v zónách 2/22 s nebezpečím výbuchu. V I/O modulech lze využít také komunikaci HART. ARC Informatique     hala 6, stánek 440      www.pcvuesolutions.com Společnost ARC Informatique, jeden z významných dodavatelů systémů SCADA a HMI, využije veletrh k tomu, aby představila svou novinku: systém Contextual Mobility. Obr. 16. Systémy SCADA PC Vue od ARC Informatique využívají ke kontextuálnímu zobrazení údaje o polozeJde o systém určený pro uživatele mobilních zařízení, který dokáže přizpůsobit zobrazení na displeji chytrého telefonu nebo tabletu nejen podle role a přístupových práv daného uživatele, ale také podle místa, kde se uživatel právě nachází. Na displeji se potom zobrazí jen ty informace a akce, které jsou příslušné strojům a technologickým zařízením v bezprostředním okolí. To je velmi výhodné zejména proto, že displeje mobilních zařízení jsou mnohem menší než displeje terminálů ve velínech a neumožňují zobrazit kompletní přehled o technologii, a také proto, že pohybovat se v navigačním okně struktury systému pomocí dotykového displeje je mnohem méně pohodlné než dělat totéž myší. Společnost ARC Informatique počítá s tím, že nový systém najde využití zejména v oblasti průmyslových řídicích systémů, ale také v oblasti řízení technického vybavení budov.steute  hala 9, stánek 450      www.steute.comJedna z novinek, které představí firma steute, bude nová řada bezdrátových bezpečnostních nožních spínačů. Tyto třípolohové nožní spínače RF GFS 2 D (VD) SW2.4-safe mohou být použity v úlohách, které vyžadují PL e (EN ISO 13849-1) a SIL 3 (IEC 61508), a jsou volitelně dostupné s přídavným tlačítkem nouzového zastavení.Obr. 17. Nožní spínač firmy steute s bezdrátovým přenosem signálu může být použit až do PL e (SIL 3) Konstrukce těchto jedno- nebo dvoupedálových nožních spínačů umožňuje pohodlné ovládání bez únavy obsluhy a přináší extrémní životnost i v nepříznivých podmínkách. Když operátor stlačí pedál do střední polohy, akce, jako je např. úder lisu, může být aktivována. Obě koncové polohy však způsobí okamžité zastavení nebezpečného pohybu. Povolovací funkce je tedy aktivována jen v případě, že operátor pedál vědomě ovládá. Tyto nožní spínače najdou uplatnění např. u ohraňovacích lisů a další tvářecích strojů. Bezdrátový přenos signálu prostřednictvím bezpečnostního protokolu sWave®-safe dává uživatelům větší volnost pohybu: nožní spínač může být umístěn tam, kde je ergonomický komfort největší. To je obzvlášť výhodné u velkých strojů.