Aktuální vydání

celé číslo

06

2018

Systémy strojového vidění

Výrobní a montážní linky

celé číslo

Přehled aktualit

Seminář Innovation Agents

Středočeské inovační centrum ve spolupráci s NCP 4.0 pořádá dne 28. 8. 2018 v sídle CIIRC ČVUT workshop Innovation Agents. Hostem workshopu bude Teresa Quintana Rodriguezová, ředitelka Inovačního centra při Ministerstvu pro inovace, vědu a techniku ve městě Jalisco v Mexiku, která pohovoří o různých inovačních strategiích a o tom, jak motivovat vznik inovačního prostředí. Celodenní workshop začíná v 9:30 a z důvodů omezené kapacity je nutná registrace. Program a bližší informace včetně kontaktu pro registraci najdou zájemci na http://bit.ly/2uBTPHS. (ed)

Humusoft zve do Brna na Technical Computing Camp 2018

Společnost Humusoft s. r. o. zve k účasti na pátém ročníku letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací s názvem Technical Computing Camp 2018 – TCC 2018 technické pracovníky z komerčního sektoru i zájemce z akademické sféry i další. Účastníci se budou moci v neformálním prostředí seznámit se širokými možnostmi využití inženýrských nástrojů Matlab, Comsol a dSpace v oborech např.:Model-Based Design a vývoj vestavných aplikací, Low-Cost Hardware,robotika a internet věcí,Machine Learning, Deep Learning a nástroje pro Big Data,strojové vidění, systémy ADAS a autonomní řízení vozidel,simulace v reálném čase, Rapid Control Prototyping a HIL atd.,počítačové simulace fyzikálních dějů.Na setkání budou tradičně nabídnuty aktuální informace o inženýrských nástrojích Matlab, Comsol a dSpace, široký prostor pro neformální diskuse a výměnu názorů při setkání s lidmi z nejrůznějších oborů, interaktivní ukázky použití výpočetních systémů (Arduino, Raspberry Pi, roboty, mobilní aplikace, kamery atd.), přednášky, demonstrační ukázky od uživatelů, občerstvení a také soutěž o nejlepší uživatelský projekt.Setkání TCC 2018 se uskuteční v Hotelu Fontána na Brněnské přehradě ve dnech 6. a 7. září 2018 (čtvrtek a pátek). Registrace účastníků probíhá denně od 8:30 a vstup na akci je zdarma. Další informace lze nalézt na www.humusoft.cz/tcc. (sk)

Veletrh it-sa 2018 sleduje vývoj kybernetické bezpečnosti

Digitalizace v průmyslu, státních institucí a zdravotnictví je přirozeně spojena s nakládáním s velkými objemy často i citlivých dat. Proto je velká poptávka po prostředcích pro zabezpečení těchto dat, po nástrojích pro ochranu identity, zálohovacích a šifrovacích systémech a nástrojích pro zabezpečení komunikací. Velmi žádané jsou také fyzické prostředky na ochranu výpočetních středisek, serverů počítačů, tabletů či chytrých telefonů. To vše bude k vidění na veletrhu kybernetické bezpečnosti, it-sa 2018, který proběhne ve dnech 9 až 11. října v Norimberku. Veletržní správa NürnbergMesse vždy připravuje tento odborný veletrh ve spolupráci s průmyslovými hráči i profesními organizacemi, aby ukázala aktuální situaci v oboru kybernetické bezpečnosti. Již loňský ročník veletrhu se 630 vystavovateli a 12 780 návštěvníky byl rekordní a letos zaznamenává NürnbergMesse opět velký zájem o vystavování. Mnoho vystavovatelů se chce letos prezentovat ve větších stáncích a hlásí se také zcela nové firmy. Pět měsíců před zahájením byla objednána tak velká plocha, na jaké proběhl loňský ročník veletrhu. Proto se letos mohou návštěvníci těšit na ještě rozsáhlejší přehlídku prostředků a řešení kybernetické bezpečnosti v halách 9, 10.0 a 10.1 norimberského výstaviště, do nichž se bude vcházet vstupem Mitte. Zaostřeno na start-upy Veletrh it-sa 2018 chtějí ke své prezentaci využít četné začínající firmy, start-upy. Pro ně bude opět zřízena speciální výstavní oblast Startups@it-sa. Kromě se mohou start-upy, působící v oboru kybernetické bezpečnosti z Německu, Rakousku a Švýcarsku, přihlásit do soutěže UP18@it-sa. Osmnáct začínajících firem vybraných odbornou porotou bude mít příležitost představit v norimberském obchodním centru své podnikatelské záměry profesionálům z průmyslových firem. Vítěz soutěže UP18@it-sa může využít služeb individuálního vedení (koučování) u dvou iniciátorů soutěže, Digital Hub Cybersecurity a Bavorského klastru pro kybernetickou bezpečnost (Bavarian IT Security Cluster). Do této soutěže se mohou hlásit začínající firmy do 10. srpna 2018. Doprovodný program Pro odborníky na kybernetickou bezpečnost ve vedení firem bude v době veletrhu it-sa 2018 uspořádáno mezinárodní sympozium VIS!T (Verwaltung integriert sichere Informationstechnologie – Management integruje informační techniku).Tato akce je organizována každý druhý rok, vždy na jiném místě Na sympoziu VIS!T mají účastníci z Německa, Rakouska, Švýcarska a Lucemburska příležitost diskutovat široké spektrum otázek kybernetické bezpečnosti. Veletrh bude jako každoročně provázen tradiční konferencí Congress@it-sa o technických, právních a administrativních otázkách kybernetické bezpečnosti. Celkem pět přednáškových fór bude rozmístěno na výstavní ploše veletrhu. Technická řešení kybernetické bezpečnosti budou řešena ve fórech T9 a T10, zatímco fóra M9 a M10 budou určena pro pracovníky managementu. Přednášky v angličtině zazní v pátém fóru (Forum International) v hale 10. Norimberk cílem českých odborníků Čeští odborníci si zvykli jezdit do Norimbeku na veletrh it-sa a také mezi vystavovateli nejsou české firmy žádnou výjimkou. Tradičním vystavovatelem je např. ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Dopravní fakulty ČVUT v Praze. Na webové stránce veletrhu it-sa lze dokonce stáhnout vybrané tiskové zprávy v češtině. Vystavuje se v úterý a ve středu (9. a 10. 10.) v době od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek (11. 10) od 9 do 11 hodin.  (ev)  

Průmysl 4.0 v segmentech potravinářství, farmacie i plastikářství

V současnosti již není pochyb o tom, že tuzemský průmysl prochází technologickou transformací. Jejími pilíři jsou digitalizace, automatizace a robotizace. Právě ty pak naplňují vize představované Průmyslem 4.0. Traduje se, že zásadní změny probíhají výhradně v automobilovém průmyslu. S ohledem na mnoho logických faktorů jsou právě v tomto oboru proměny nejdynamičtější. Na změny však reagují i jiné segmenty českého i slovenského průmyslu. Přesvědčit se o tom, jak moderní technologie ovlivňují mnoho oborů, se mohou zájemci na podzimních konferencích z nabídky Trade Media International. Akce zaměřené na moderní technologie pro potravinářský a farmaceutický průmysl proběhnou ve dnech 18. a 19. září v Olomouci. Oblast plastikářského a gumárenského průmyslu se bude diskutovat 15. listopadu v Brně. Bližší informace i možnost bezplatné registrace pro zástupce daných segmentů jsou již nyní k dispozici na www.konference-tmi.cz. (ed)

Přijďte si prohlédnout inovace ve snímací technice na veletrh Sensor+Test 2018

V Norimberku probíhá od 26. do 28. června veletrh snímací a měřicí techniky Sensor+Test 2018. Vstupem Mitte se návštěvníci dostanou do hal 1 a 5, kde vystavuje přibližně 590 výrobců a dodavatelů, výzkumných ústavů a profesních sdružení. Navíc je v hale 2 výstava přidružená ke konferenci ETTC 2018 (European Test and Telemetry Conference). Návštěvníci si na ní prohlédnou a vyzkouší výsledky výzkumu a vývoje v oblasti dálkového měření a řízení, testování a zpracování dat.  Jako každoročně, i letos vyhlásil pořadatel veletrhu, AMA, vítěze soutěže o inovace roku. Porota složená ze zástupců vědy a průmyslu ocenila dva výsledky vývoje a výzkumu se zřetelným uplatněním na trhu. O cenu AMA Innovation Award 2018 ve výši 10 000 eur se rovným dílem podělily tým společnosti Bosch Sensortec za miniaturizovaný a vysoce integrovaný snímač tlaku, teploty a vlhkosti plynů BME680 (ve stánku 1-319) a společnost Endress+Hauser s Technickou univerzitou Illmenau za snímač teploty TrustSens TM37x s automatickou funkcí kalibrace in-situ. Snímač je vystavován na stánku 1-313. Dále byly uděleny dvě zvláštní ceny mladým společnostem, které shodou okolností obě působí v Saarbrückenu. Vývojový tým firmy CeLaGo Sensors přesvědčil porotu konstrukcí a vlastnostmi svého tenkovrstvého tenzometru, zatímco společnost Senvisis získala cenu za vývoj efektivního a bezpečného přejezdového zařízení  na železnici založeného na analýze vibrací. Oba mladé vývojářské týmy získaly bezplatný stánek na veletrhu Sensor + Test 2018. Firmu CeLaGo naleznete ve stánku 5-315 a firmu Sensivis má stánek 5-446 Vše o veletrhu Sensor+Test je uvedeno na webu https://www.sensor-test.de.  (ev)

Veletrh Automatica 2018: koboty pracují místo lidí

Nejen roboty, ale také koncové efektory, chapadla a přísavky byly k vidění na veletrhu Automatica 2018 v Mnichově (19. AŽ 22. 6.). Živými ukázkami uchopovací a upínací techniky byl doslova napěchován rozsáhlý stánek společnosti Schunk. Na velkém prostoru byl představen program spolupracujících uchopovacích členů Co-act (collaborative actuator) umožňující bezpečnou spolupráci lidí a robotů. Jak hbitě pracují kolaborativní chapadla Co-act namontovaná na kobotu YuMI (ABB) ukazuje video zde: https://youtu.be/L9VT92ko7tE Obr. 1. Kolaborativní chapadla Co-act instalovaná v pažích robou YuMi Ve stánku Schunk byl k vidění také modulární uchopovací systém End-of-Arm pro všechny roboty Universal Robots umožňující automatickou výměnu nástrojů. Společnost Festo vystavovala digitalizovaný pneumatický systém, tzv. Motion Terminal. Jde o inteligentní systém akčních členů, v podstatě můstek čtyř sedlových ventilů 2/2 s ovládací membránou řízenou piezoventily. Nejrůznější funkce jsou umožněny nezávislým přívodem tlaku a nezávislým odvětráním. Motion Terminal tak snadno proporcionálně reguluje vzduch, ale ovládá také složitější úlohy, jako je Soft Stop. Zařízení je vybaveno systémem inteligentních čidel pro regulaci, diagnostiku. Velkou pozornost poutal na stánku Festo pneumatický kolaborativní lehký robot s označením BionicCobot. Je konstruován podle lidské paže a stejně jako jeho biologický model řeší BionicCobot mnohé z úloh prostřednictvím pružných a citlivých pohybů. Kolaborativní roboty, koboty byly hitem letošního veletrhu Automatica. Tito pomocníci ve výrobě jsou většinou konstruovány tak, aby svými rozměry a dosahem nahrazovaly lidskou obsluhu ve výrobních linkách nebo spolupracovaly s člověkem v dílnách a provozech malých a středních firem. Příkladem takového kobotu je verze robotu YuMi s jednou paží, který vystavovala společnost ABB. Velmi lehká paže (9,5 kg) vyrobená ze slitiny hořčíku se pohybuje v sedmi osách, téměř tak obratně jako lidská paže. Společnost ABB přivezla na veletrh Automatica také novou řadu řídicích jednotek pro roboty, OmniCoreTM.Obr. 2. Mobilní kolaborativní robot HelMo Mezi koboty nahrazující lidské pracovníky patří mobilní robotický systém HelMo společnosti Staubli, který nejenže dokáže pracovat zcela automaticky nebo i ve spolupráci s lidmi, ale navíc je schopný plně se autonomně pohybovat, a přitom neustále sledovat své okolí pomocí tří laserových skenerů. HelMo se skládá z autonomního vozíku, na němž je instalován šestiosý robot TX2-90L s nosností 15 kg a dosahem 1 200 mm. Kobot HelMo je testován pro funkční bezpečnost úrovně SIL3/PLe. Pomocí multispojky Stäubli se HelMo připojí k napájení, přenosu dat a přípojce stlačeného vzduchu a může začít pracovat na lince ve své pracovní stanici. Především ke vkládání obrobků do strojů jejich vyjímání, ale také pro operace při balení, přesném testování, montáži či manipulaci byl ve stánku KUKA vystavován nový kolaborativní robot LBR iisy s nosností 3 kg a dosahem 600 mm. Dokáže přesně zasadit šrouby a autonomně je utahovat i velmi přesně si nastavit součásti pro montáž. Zvládne i velmi rychlé úlohy. Díky své konektivitě se tento inteligentní robot okamžitě přizpůsobí prostředí v provozu a vyměňovat si data s ostatními koboty na pracovišti. Kobot pracuje samostatně i v blízkosti strojů a spolehlivě určuje polohu vkládaných či vyjímaných obrobků. Zajímavou ukázkou ve stánku KUKA byl také Robot Animator, softwarový modul pro program Autodesk Maya® umožňující “animovat” reálný robot a generovat program, který ovládá robot přesně podle animace.Obr. 3. Robotický nabíjecí asistent CarLa Ve stánku KUKA byl předveden robotický nabíjecí asistent CarLa, který připojí elektrovozidlo nebo i automaticky řízené auto k napájení.Ve stánku společnosti Siemens se návštěvníci se seznámili s tím, jak využívat operační systém MindSphere založený na internetu věcí pro zajištění údržby a provozuschopnosti provozů. Siemens seznámil návštěvníky také se softwarovou knihovnou Simatic Safe Kinematics pro kinematické operace manipulačních zařízení. Softwarová knihovna umožňuje bezpečně monitorovat vybrané kinematické pohyby v prostoru sledováním rychlosti vybraných bodů, např. středu nástroje a konfigurovaných zón, jako jsou pracovní a ochranné oblasti. (ev)

PKN Orlen investuje do svého rozvoje v Polsku

Společnost PKN Orlen 12. června oznámila rekordní program investic v oblasti petrochemie v objemu zhruba 1,9 miliard eur. V rámci tohoto programu budou do roku 2023 realizovány projekty rozšíření petrochemické výroby v závodech v Płocku a Włocławku. Půjde o výstavbu nových a rozšíření stávajících výrobních kapacit aromatických derivátů, olefinů a fenolu. Firma bude investovat také do svého výzkumného a vývojového centra. PKN Orlen očekává, že poptávka po petrochemických produktech poroste zejména v rozvojových zemích, protože jsou základní surovinou pro výrobu plastů. Tento trend je vidět i v Polsku, kde se zvyšující se prosperitou rychle roste spotřeba plastů, ačkoliv polská poměrná spotřeba plastů stále zaostává za zeměmi západní Evropy. Nejde jen o obaly: např. po roce 2020 se má podíl plastů v automobilech zvýšit na 25 %, zatímco v roce 2000 to bylo jen 20 %. Současně pokračují i stávající investiční projekty PKN Orlen. Podle plánu se staví metatezová jednotka v Plocku. Současná jmenovitá kapacita závodu je 450 tisíc tun propylenu ročně; projekt v hodnotě přes 90 miliónů eur kapacitu zvýší na 550 tisíc tun. Jednotka má být dokončena v druhé polovině roku 2018. Nový investiční program po dokončení jednotlivých projektů přinese zvýšení zisku před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace o 350 mil. euro ročně. Doba návratnosti investic je tedy pět až šest let. To je pro držitele akcií velmi dobrá zpráva. Dne 21. června firma PKN Orlen oznámila, že obdržela od ČNB souhlas k nucenému přechodu účastnických cenných papírů firmy Unipetrol na majoritního vlastníka, firmu PKN Orlen. Jde přibližně 5,97 % kapitálu firmy Unipetrol. Cena 380 Kč za akcii je podle firmy PKN Orlen spravedlivá pro ni i pro menšinové akcionáře.  Očekává se, že transakce bude uskutečněna do konce roku 2018. Bude financována z vlastních zdrojů PKN Orlen a ze syndikátního úvěrového účtu firmy. Očekává se, že po dokončení transakce zůstane čistý dluh firmy PKN Orlen na bezpečné úrovni a neovlivní negativně její úvěrový rating. V České republice v současné době skupina PKN Orlen investuje do výstavby jednotky PE3 v Litvínově. Nová jednotka bude mít kapacitu 270 tisíc tun vysokohustotního polyetylénu. Poptávka po této surovině ve světě stále roste. (Bk)

Několik z mnoha novinek na veletrhu Automatica

Hned první den veletrhu Automatica (19. až 22. 6. v Mnichově) byl ve znamení uvádění novinek. Evropskou premiéru měl na tomto veletrhu autonomní dvouruký robot WorkSense W-01 společnosti Epson navržený pro automatizaci komplikovaných operací prováděných na menších součástech. Tento robot, jehož schopnosti byly shrnuty “seeing, sensing, thinking, working” (vidoucí, vnímající, myslící a pracující) je vybaven mnoha senzory od kamer až po snímače síly. Dvě dánské robotářské firmy na dohled od sebe Novou řadu kolaborativních robotů (kobotů) typu e-Series představila dánská společnost Universal Robots. Všechny bezpečnostní funkce těchto kobotů byly certifikovány společností TÜV Nord a vyhovují standardům EN ISO 13849-1 a EN ISO 10218-1 (Cat. 3 PLd) pro přímou spolupráci robotů a lidí. V paži kobotu jsou zabudovány senzory síly a krouticího a momentu. Universal Robots je možné navštívit na veletrhu Automatica v hale B4 na stánku 303 a na dohled od ní, ve stánku B4.411 vystavuje jiná dánská společnost, Mobile Industrial Robots (MiR). Jak mi prozradil obchodní manažerem této firmy pro trhy střední a východní Evropy, Jesper Sonne Thimsen, obě firmy byly založeny v dánském městě Odense odborníky ze zdejší technické univerzity. Společnost MiR vystavuje autonomní vedená vozidla pro různé logistické úlohy. Její letošní novinkou mobilní robot MiR500 se zdvihovou nosností až 500 kg, který dokáže automaticky nakládat a přepravovat palety rychlostí až 7,2 km/h. Integrace robotu do CNC i exoskelety Společnost Comau představila na tiskové konferenci několik novinek. Jednou z nich je rozhraní Run MyRobot/Direct Control pro přímé připojení kinematiky robotu k ovladačům řídicího systému Sinumerik CNC. Díky tomuto rozhraní jsou pohyby robotu řízeny ze systému Sinumerik, takže odpadá rozváděč pro řízení robotu. Společnost Comau dodá robotickou paži pro zakládání obrobků do obráběcího centra CNC. Společně s paží dodá také kabely, které mohou být přímo spojeny s centrem CNC. Rozhraní Run MyRobot/Direct Control integruje robot přímo do procesu obrábění řízeného systémem CNC. Comau také rozšiřuje nabídku svým autonomních vedených vozíků Agile, uvádí roboty pro 3D tisk a vstupuje také na trh s robotickými exoskelety, což jsou mechanismy určené k podpoře svalů (obr. 6). Ocení ho dělníci vykonávající náročné práce, jako je montáž, balení, překládání materiálu, lakování a podobně.  Demonstrator OPC UA Ve stánku s názvem Demonstrator OPC UA představila výsledky svého společného vývoje dvě odborná sdružení: OPC Foundation a VDMA Robotics+Automation. Týmy složené z odborníků téměř třiceti významných firem (např. ABB, Festo, KUKA, Mitsubishi, Siemens, Zeltwanger, Yaskawa aj.) vypracovaly specifikace (informačních modely), které umožňují začlenit zařízení různých výrobců do jedné výrobní linky. Prostřednictvím těchto modelů jsou zařízení různých výrobců schopny vzájemně komunikovat. Přesvědčit se o tom mohli  návštěvníci veletrhu Automatica na živé ukázce pracovní stanice pro montáž drobných ovládacích prvků, složené z dílů a systémů od více než dvaceti výrobců  Příští ročník veletrhu Automatica proběhne ve dnech 16. až 19. 6. 2020 v Mnichově.      (ev)

Chytré brýle Microsoft HoloLens ve Výrobní buňce 4.0 ve středisku INTEMAC v Kuřimi

Už jste si vyzkoušeli využití chytrých brýlí, např. Microsoft HoloLens, v rozšířené realitě v průmyslovém provozu? Různé ukázky bývají atrakcí ve veletržních stáncích, ale v praxi – no, já osobně příliš nadšený nejsem. Brýle jsou nepohodlné, úplně si neumím představit jejich použití současně s ochrannou helmou, ovládání rozšířené reality je třeba chvíli cvičit a navíc mám obavu, že by mi po chvíli začala splývat virtuální realita, která mě nemůže ohrozit, se skutečnými předměty, o něž můžu klopýtnout, do nichž mohu narazit, nebo mě mohou svým pohybem ohrozit. Více se mi líbí využití kamery na tabletu nebo mobilním telefonu: sice nemám volné ruce, ale oddělení virtuální reality od skutečnosti je jednoznačnější. Ale to je jen můj dojem, a navíc vývoj postupuje kupředu a za čas jistě vzniknou náhlavní displeje použitelné nejen pro počítačové hry, ale i v průmyslové praxi. Rozšířenou realitu (AR – Augmented Reality) prostřednictvím chytrých brýlí i kamery na tabletu si zájemci mohou vyzkoušet díky společnosti Unicorn, která ji implementovala do Výrobní buňky 4.0 v centru INTEMAC. Videa s ukázkami rozšířené reality ve Výrobní buňce 4.0 jsou k dispozici na http://bit.ly/2JNIZsJ, naživo je možné si rozšířenou realitu vyzkoušet na některé z akcí centra (www.intemac.cz) nebo lze v rámci nabízených expertních služeb prokonzultovat možnost využití AR v konkrétním projektu. (Bk)

Svaz průmyslu a dopravy ČR oslaví 100. výročí odbornou konferencí a galavečerem

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal dnes, 18. června, u příležitosti stoletých oslav svého založení mezinárodní odbornou konferenci s názvem Budoucnost průmyslu. Zahraniční i čeští odborníci a podnikatelé zde hovoří o nových trendech v průmyslu, jako jsou digitalizace a robotizace, a o s nimi spojených požadavcích na školství a vzdělávání. Večer čeští průmyslníci oslaví sté výročí na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu spolu s designovaným premiérem a zástupci vlády, diplomacie a zahraničních průmyslových svazů. Svaz průmyslu a dopravy je zaměstnavatelský svaz, založený 5. května 1990 jako Svaz průmyslu České republiky; doprava do jeho názvu přibyla v roce 1994. Posláním Svazu průmyslu a dopravy je, podle jeho stanov, „hájit společné zájmy svých členů a ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády s cílem vytvářet optimální podmínky pro podnikání, zvyšování konkurenceschopnosti a k dlouhodobě udržitelné prosperitě.“ Svaz toto poslání naplňuje především prostřednictvím rozsáhlého lobbingu: představitelé svazu se účastí zasedání parlamentních výborů a jednají s poslanci a senátory, ministry a zástupci státní a veřejné správy. Svaz tak ovlivňuje tvorbu zákonů a vyhlášek ve prospěch svých členů a prosazuje zlepšení podmínek pro jejich podnikání. Svaz je oficiálním připomínkovým místem pro legislativu. Členové tak mohou prostřednictvím svazu iniciovat změny právních norem směřující ke zlepšení podnikatelského prostředí. Zástupci svazu působí také v důležitých komisích, jako je např. Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Zaměstnavatelské zájmy prosazuje svaz v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). Svaz zastupuje své členy i na mezinárodní úrovni: působí v exportních výborech Evropské komise a lobbuje mezi europoslanci. Na bilaterální úrovni spolupracuje s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a ostatními hospodářskými institucemi v zahraničí. Proč Svaz průmyslu a dopravy ČR slaví 100 let od svého vzniku, když vznikl v roce 1990? Je to proto, že se hlásí k tradici Českého svazu průmyslníků, který vznikl z české sekce Ústředního svazu rakouského průmyslu právě 18. června 1918 – tedy ještě před vznikem Československé republiky. Ten (později pod názvem Ústřední svaz českých průmyslníků a za protektorátu pod názvem Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu) působil až do roku 1950. Ústřední svaz českých průmyslníků patřil v období první republiky k významným určovatelům hospodářské politiky Československa. Časopis Automa byl krátce řádným členem Českomoravské elektrotechnické asociace (nyní Elektrotechnické asociace České republiky), jež je jako odvětvový svaz členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Protože ale nejsme ani zaměstnavatelem, ani výrobní firmou, členství jsme ukončili. ovšem dále působíme jako mediální partner, a to nejen Elektrotechnické asociace, ale celého Svazu průmyslu a dopravy ČR: informujeme své čtenáře o jeho činnosti, zvláště s ohledem na průmyslovou automatizaci a informatiku, včetně aktivit v oblasti národního programu Průmysl 4.0, a s ohledem na technické vzdělávání.  Petr Bartošík