Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Přehled aktualit

Integraci měničů frekvence Danfoss Drives usnadňuje Beckhoff TwinCAT

Při návrhu automatizačních systémů je pro systémové integrátory důležitá možnost zvolit optimální komponenty, různé pohony, průmyslové komunikace a automatizační systémy. Aby mohli vytvářet optimální řešení pro každou aplikaci musí mít možnost volit komponenty podle vlastního výběru. Společnost Danfoss Drives přispívá k volnosti výběru komponent integrací softwaru Beckhoff TwinCAT do měničů frekvence. Integrace softwaru Beckhoff TwinCAT ke snadné integraci měničů frekvence a dále usnadňuje: uvedení do provozu,nastavení parametrů,programování PLC. Architektura pohonů Danfoss zůstává otevřená, takže je možné používat ovládací prvky, motory a senzory od všech dodavatelů. Podpora platformy Beckhoff prostřednictvím integrace TwinCAT je nejnovějším doplňkem našich komplexních a otevřených nabídek v oblasti kompatibility systému. https://www.danfoss.com/cs-cz/about-danfoss/news/dds/system-independence-developed-with-new-functionalities/ (ev)

Nejlepší exponáty a expozice oceněny na veletrhu Vodovody – kanalizace 2019

Na veletrhu výstavy Vodovody – kanalizace 2019 (21. až 23. 5.) byly vyhodnoceny exponáty přihlášené do soutěže Zlatá VOD-KA. Společnost Reline Europe AG uspěla se svou bezvýkopovou metodou sanace šachet, která zjednoduší rekonstrukce kanalizační infrastruktury. Dalším oceněným exponátem se stal průtokový cytometr Sigrist BactoSense, který při sledování kvality vody umožňuje velmi rychlou analýzu pitné vody. Výrobcem tohoto přístroje je firma Sigrist – Photometer AG. Ocenění Zlatá VOD-KA získala také inspekční kamera Tech Worm, který umožňuje lepší a kvalitnější sledování stavu kanalizační sítě. Výrobcem tohoto přístroje je česká rodinná firma Zikmund electronics. Velké pozornosti se těšila také soutěž zručnosti. Úkolem soutěžících byla navrtávka na potrubí pod tlakem a sestavení domovní přípojky. Vítězství z dovednostní soutěže si odneslo družstvo ze Severočeské servisní, a. s.Obr. 1. V soutěži zručnosti se závodilo v navrtávání potrubí pod tlakem a sestavování domovní přípojky Ve třetí soutěži byly na výstavě VOD-KA hodnoceny výstavní expozice. Kategorii do 30 m2 vyhrála firma Kamstrup A/S, jejíž stánek realizovala firma Revys Profi. Jako nejlepší expozice velikosti do 60 m2 byla vyhodnocena firma Arko Technology, jejíž výstavní stánek realizovala firma Exponex. Mezi stánky nad 60 m2 se porotě nejvíce líbilo výstavní místo společnosti VAG, který postavila firma Via Reklama. Všechny ceny byly uděleny na slavnostním večeru Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), který letos slaví 30 let od svého založení.(ev)

Konference IT/OT bezpečnost 2019

Konference o zabezpečení průmyslových řídicích systémů v době jejich konvergence s IT v průmyslových podnicích byl provoz s jeho řídicími systémy tradičně oddělen od celopodnikové informační infrastruktury. Tlak na snižování nákladů v IT i v provozu a digitalizace výroby však způsobují postupné propojování průmyslových systémů v provozech a informačních systémů podniku. Jak nově vznikající prostředí zabezpečit i s ohledem na požadavky zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti? Jak zajistit správu i dostupnost dat, která tečou napříč podnikem v průběhu výrobního cyklu? Jak z těchto dat vytěžit užitečné informace pro lepší predikci výroby, řízení podniku a optimalizaci celého logistického řetězce? Na to budou odpovídat řečníci konference IT/OT bezpečnost 2019, kterou pořádají společnosti KPCS CZ a VPGC. Konference se uskuteční 28. května 2019 v Praze. Bližší informace, podrobný program a možnost přihlášení jsou na https://itot.cz/ (ed)

Jak se digitalizuje vodárenství

Voda patří nejen k nejvzácnějším zdrojům na Zemi. Je také důležitým ekonomickým faktorem. Úprava pitné vody a zpracování odpadních vod jsou zásadní oblasti, bez kterých se lidstvo neobejde. I v tomto oboru pomáhá digitalizace vyřešit mnoho náročných úkolů. Společnost Siemens nabízí speciálně pro vodárenský průmysl komplexní a pokročilá řešení, která umožnují optimalizovat vodovodní a kanalizační infrastrukturu, zvýšit ekonomickou efektivitu provozu a jeho bezpečnost. Ukázku nejmodernějších systémů a digitálních řešení představí společnost Siemens na výstavě Vodovody-Kanalizace (www.vystava-vod-ka.cz) ve stánku č. 37 v hale 3 (obr. 1). Nové systémy umožňují sběr a zpracování ohromného množství dat a jejich chytrou analýzu, díky které zákazník získá přidanou hodnotu.Obr. 1. „Digitalizace ve vodárenství a čistírenství“ – pod tímto mottem Siemens představí na výstavě Vodovody-Kanalizace v pražských Letňanech ukázku nejmodernějších systémů a digitálních řešení. Chytrý model čerpací stanice Hlavním exponátem, na kterém bude Siemens demonstrovat výhody sledování životního cyklu výrobku i výroby, je funkční model čerpací stanice doplněný o digitální dvojče celého zařízení. Model představuje typickou konfiguraci zařízení pro čerpání pitné nebo odpadní vody a ukazuje, jak digitalizace může zjednodušit a zrychlit řadu procesů a optimalizovat provoz ve vodárenství a čistírenství. Návštěvníci se budou moci přesvědčit o výhodách, které přináší komplexní přístup k celému zařízení – od plánování až po provoz a údržbu. Tento pohled Siemens nazývá „od integrovaného inženýrství k integrovaným operacím“. Díky digitálnímu dvojčeti jsou totiž provozní data k dispozici po celou dobu životního cyklu zařízení, což mimo jiné pomáhá trvale snižovat spotřebu energie a celkové náklady. Model bude zároveň prezentovat ucelenou nabídku hardwaru a softwaru Siemens pro vodárenství – především nové hardwarové koncepty a průmyslové moduly pro systém řízení procesů Simatic PCS 7 (obr. 2). Zároveň bude k vidění široká škála řešení provozní přístrojové techniky a její bezproblémovou integrace do řídicího systému.Obr. 2. Díky konzistentní integraci dat mezi softwarovou platformou COMOS a řídicím systémem Simatic PCS je možné ušetřit 20 % času při plánování a inženýrinku. Digitální dvojče šetří náklady Hlavní roli v digitalizaci vodárenství hraje digitální dvojče závodu. Softwarová platforma COMOS umožňuje všem uživatelům přístup do průběžně aktualizované databáze a zajištuje konzistentní management dat. Díky propojení s nejnovější verzí 9.0 řídicího systému Simatic PCS 7 a nástrojem pro simulace Simit umožňuje virtuální fungování technologie závodu nebo zařízení. To je velmi praktické např. při školení obsluhy a také pro rychlejší a bezchybné uvedení zařízení do provozu. Ve stánku Siemens budou předvedeny na modelu čerpací stanice i další výhody digitálního dvojčete. Řešení pro každý provoz díky standardizaci Na vystaveném modelu návštěvníci uvidí také další velkou přednost automatizačních řešení Siemens, kterou je jejich variabilita (škálovatelnost). Nabídka je určena nejen pro velké a složité čistírny a úpravny vod nebo zařízení na odsolování vody, ale i pro řízení a optimalizaci provozu kompletní vodárenské infrastruktury. Vše je standardizované a podává přehledný obraz procesu, čímž pomáhá výrazně snížit náklady na projektování, provoz a údržbu zařízení po celou dobu životnosti. Předkonfigurovaná vzorová řešení PCS 7 a WinCC speciálně pro vodohospodářství pokrývají elektrifikaci, automatizaci a pohonné systémy. Automatizační řešení pro optimalizaci provozu čerpadel reprezentují systémy Simatic S7-1200 a S7-1500 na bázi jednotného inženýrského prostředí TIA Portal a s využitím cloudu. Měnič frekvence, který zkrotí živly Dalším exponátem ve stánku bude nový měnič Sinamics G120X určený speciálně pro ovládání motorů čerpajících vodu nebo ventilujících vzduch. Díky širokému rozpětí výkonu od 0,75 kW až do 630 kW dokáže tato typová řada zvládnout každou náročnou úlohu. Exponát bude doplněn ukázkou aplikace Analyze MyDrives (obr. 3), která funguje na IoT platformě MindSphere a výrazně zvyšuje efektivitu a spolehlivost provozu strojních zařízení. MindSphere, otevřený operační systém a cloudová platforma od společnosti Siemens, vytváří základ pro aplikace a služby založené na datech, včetně služeb od dodavatelů třetích stran, jako je prediktivní údržba, správa energetických dat a optimalizace zdrojů.Obr. 3. Aplikace Analyze MyDrives na IoT platformě MindSphere umožňuje neustále monitorovat důležité provozní parametry měničů frekvence Softwarové řešení pro vyšší efektivitu provozu Modulární softwarový systém Smart Water Management (SIWA) od společnosti Siemens pomáhá provozovatelům vodárenských soustav efektivněji využít infrastrukturu. Moduly SIWA Leak a LeakControl pomáhají odhalit úniky ve vodovodech a sítích. Lze je nasadit na stávající řídicí systémy a získávat díky nim průběžné informace o stavu potrubí. Aplikace SIWA Optim a SIWA Leak slouží k optimalizaci provozu vodovodních sítí a zákazníkům přináší vyšší bezpečnost a stabilitu dodávky pitné vody při snížení spotřeby energie až o 15 %. SIWA Sewer pak dokáže za pomoci digitálního modelu sítě a s využitím umělé inteligence nejen simulovat, ale také optimalizovat provoz celých stokových sítí a zamezit tak objemům odlehčení. Chcete optimalizovat provoz vodovodní či kanalizační sítě? Kontaktujte specialisty Siemens na e-mailu vodarenstvi.cz@siemens.com. Více informací najdete také na new.siemens.com/global/en/markets/water/digitalization.html (Siemens, s.r.o.)

Elektroenergetika 2019

Ve dnech 16. až 18. září se ve Staré Lesné na Slovensku uskuteční 10. mezinárodní vědecké sympozium o elektroenergetice. Sympozium pořádá katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technické univerzity Košice a Skupina Východoslovenská energetika Holding. Hlavní témata sympozia budou: výroba, přenos, distribuce a spotřeba elektřiny,vysokonapěťová technika a diagnostika v energetice,spínací technika velkých výkonů, analýza poruch,řízení elektrizačních soustav, liberalizace trhu s elektřinou,smart grids a elektromobilita. Sympozium je jedinečnou příležitostí k interdisciplinárním diskusím o současné elektroenergetice a vyhlídkách do budoucna. Teoretické základy, využití v praxi, ochrany, vysokonapěťová technika, měření, standardy a další související témata – to vše bude na programu sympozia. Sympozium se koná jednou za dva roky a jednací řečí je angličtina. Do konce května se mohou hlásit zájemci o aktivní účast. Přihlásit je možné teoretické příspěvky, příspěvky popisující výsledky experimentů a příspěvky z oblasti řízení výroby, distribuce a spotřeby elektřiny, z oblastí využití distribuovaných zdrojů, chytrých sítí, elektromobility, údržby a diagnostiky v elektroenergetice atd. Příspěvky procházejí recenzním řízením. Přijaté příspěvky budou zveřejněny ve sborníku, který bude odeslán do databází Scopus a Web of Science CPCIS. Bližší údaje o konferenci najdou zájemci na https://eesymp.fei.tuke.sk. (Bk)

Česko-německé kooperační fórum Strojírenství

Dne 15. května 2019 pořádá AHK Services s.r.o. a Česko-německá obchodní a průmyslová komora v Praze Česko-německé kooperační fórum Strojírenství, jehož cílem je výměna znalostí a zkušeností mezi českými a německými firmami a navázání nových kontaktů. Na akci zazní odborné příspěvky německých a českých referentů, a také se zde představí devět německých strojírenských firem se svými produkty a službami. Akce je určena zejména pro výrobní a obchodní firmy působící ve strojírenském, automobilovém, plastikářském a kovozpracujícím průmyslu, zástupce technického a ekonomického tisku a technických vysokých škol. Fórum bude tlumočeno do češtiny a němčiny, účast je zdarma, je třeba se předem registrovat. Více informací: https://tschechien.ahk.de/cz/terminy/kooperacni-forum-strojirenstvi-2019/  (ed)

Veletrh vědy 2019

Veletrh vědy pořádaný Akademií věd ČR se koná 6. – 8. 6. 2019 na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech. Na co všechno se můžete letos těšit? Uvidíte novinky a trendy ze světa vědy a připraven je také bohatý doprovodný program pro děti i dospělé plný přednášek, vědeckých show, panelových diskuzí a zajímavých hostů. Na více než sto stáncích jednotlivých vystavovatelů si malí i velcí návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušejí nejrůznější experimenty, uvidí ojedinělé exponáty nebo si vyluští si zábavné kvízy. Své expozice představí pracoviště Akademie věd ČR, vysoké školy, firmy i další vědecké instituce. Návštěvníci se dozvědí o cestě vývoje nových léků od prvního nápadu až po lék v lékárně, zjistíte, jestli budou v budoucnu jezdit na elektřinu, vodík nebo zpracované odpady a také to, jestli je papírový pytlík „ekologičtější“ než plastový. Zkusí si ovládání jaderného reaktoru a mnoho dalšího. Vstup na akci i doprovodný program je zdarma. Pořadatelé doporučují rezervovat si místa na doprovodný program co nejdříve. Podrobný program a registrace jsou na http://www.veletrhvedy.cz/cz/ (ed)

Autonomní formule jedou, aneb lepší algoritmus zvítězí

Baví vás závodní formule? Zajímáte se o autonomní řízení? A víte, jak spolu souvisí formule a Porsche? Pak byste si neměli nechat ujít jedinečnou příležitost setkat se s týmem studentů ČVUT, kteří na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT pod vedením prof. Zdeňka Hanzálka navrhují a programují autonomně řízené formule. V rámci akce pro širokou veřejnost představí své formule, se kterými se s vynikajícími výsledky účastní mezinárodních soutěží studentských týmů a názorně předvedou, jak si autonomně řízená auta poradí s neznámou tratí i nenadálými překážkami. Přijďte si poslechnout, jak se programují autonomní formule a jak nasbírané zkušenosti mohou pomoci při programování skutečných aut pro reálný provoz, konkrétně Porsche Panamera. Protože autonomní řízení je hlavně o naprogramování toho správného algoritmu. Prof. Zdeněk Hanzálek a tým studentů pod vedením Ing. Michala Sojky, Ph.D., vám předvedou své formule při živé demonstraci a zodpoví vaše dotazy. Bližší informace k akci a registraci najdete na https://www.ncp40.cz/aktuality/autonomni-formule-jedou Termín konání: úterý 14. května 2019 od 16 hodin Místo: CIIRC ČVUT, budova A, 10. patro, Penthouse Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice Akce je určena pro všechny zájemce o autonomní řízení. Vstup na akci zdarma, na základě potvrzené registrace do naplnění kapacity. (ed)

Veletrh SMART Automation Austria je za dveřmi

Veletrh SMART Automation Austria, který se koná každé dva roky v rakouském Linci, se letos uskuteční ve dnech 14. až 16. května. Ze strany vystavovatelů je o veletrh velký zájem: výstavní plocha je vyprodána. On-line registrace ukazuje zvýšený zájem i ze strany odborných návštěvníků. Pořadatelé proto připravili nedaleko výstaviště navíc 200 parkovacích míst pro ty, kdo by chtěli přijet vlastním automobilem. Tato parkovací místa si lze za poplatek předem objednat. Další parkovací místa jsou z výstaviště dosažitelná kyvadlovou dopravou. Novou kvalitu dostaly i venkovní výstavní plochy. Stan nahradila lehká montovaná konstrukce. Při on-line registraci na www.smart-linz.at/de/besuchen/ticket je pro odborné návštěvníky vstup na veletrh zdarma. S volnou vstupenkou je spojena i sleva na dopravu 50 % v síti Westbahn. Více informací: www.smart-linz.at (Bk)

ARC Survey 2019 – Industrial Cybersecurity

ARC's industrial cybersecurity survey wants to gain insights into your perceptions and needs around the cybersecurity of Operational Technology (OT) and Industrial Control Systems (ICS). The topic ‘Industrial cybersecurity’ is an emerging field of security solutions, designed to protect Operational Technology (OT) and Industrial Control System (ICS) environments, such as different types of automation and process control systems, which include the devices, systems, networks, and controllers used to operate or automate industrial processes.  Who should take this survey? DCS and SCADA operators, production managers, security managers (CISO) and professionals who are responsible for cybersecurity at industrial facilities.  Privacy All data will be aggregated and anonymized before being evaluated. ARC will always respect your privacy. Your answers will of course be kept confidential and not be passed on to third parties. All data will be aggregated and anonymized before being evaluated. It will not be possible to identify you based on the survey results.  Benefits of taking the Survey If you leave your contact details, we will send you a summary of the findings after the survey is completed. If you agree to be contacted by ARC, we may get in touch with you for follow-up research. In this discussion you can also ask some questions to ARC analysts about the topic. If you would like to take part in the raffle to win a mini-drone, please leave your contact details as well and agree to be contacted by ARC. This survey on industrial cybersecurity should take 15 to 20 minutes to complete.  Survey Link The survey is located here: https://www.surveymonkey.com/r/V5KRDQB  (ed)