Aktuální vydání

celé číslo

07

2019

Řízení dopravy a budov

celé číslo

Přehled aktualit

Umělci se učí využívat roboty

Lze spojit konceptuální umění a robotiku? Přesně tuto otázku si položili manželé Thibault Brevet a Andrea Anner, zakladatelé studia AATB. Jejich fascinace neustálým pokrokem a vývojem v průmyslové automatizaci je nakonec dovedla k úplně nové kategorii, a to „neprůmyslové robotice“. Aniž by měli tradiční inženýrské vzdělání a myšlení, navrhují různá pohyblivá a interaktivní zařízení, u kterých se vždy kladou důraz na interakci mezi člověkem a strojem. Díky svým zkušenostem s designem a vizuálním uměním využívá studio Obr. 1. Workshop Robo-Yoga pod vedením AATB na festivalu Process 2018 AATB pro unikátní prezentaci umění právě roboty, původně navržené jako nástroje průmyslové automatizace. Jednou z aktivit studia AATB je workshop Robo-Yoga pod vedením AATB na festivalu Process 2018 (obr. 1). Na konci lekce byl každý účastník schopen nastavit kobot UR10 a naučit ho nové pozice jógy, které pak ostatní cvičili. Důležitá je spolehlivost robotů. „Když nainstalujeme naše umělecké dílo na místo, kam se na něj přijdou podívat desítky tisíc návštěvníků, tak potřebujeme, aby všechno dokonale fungovalo“, říká Thibault Brevet. „Pokud se něco na výstavě pokazí, je reputace našeho studia ohrožena. Je to naprosto jednoduché“, zdůrazňuje. Z tohoto důvodu jeho studio spolupracuje se společností Universal Robots, která na trh s kolaborativními roboty (koboty) přišla jako první. Jednou z hlavních aktivit studia AATB je pořádání workshopů na univerzitách a uměleckých školách. Kurzy jsou vedeny interaktivní formou, hlavně z konceptuální stránky. Studenti tak vymýšlejí propojení kobotů s uměním a možnosti využití robotiky v každodenním životě.Obr. 2. Potřebujete někoho, kdo vám podrží deštník? (Workshop vedený AATB na Art School of Marseille, 2018) Studio AATB sídlí v Arles ve Francii, funguje zcela nezávisle. Vedle pořádání již zmíněných workshopů vystavuje studio vlastní díla po celé Evropě a spolupracuje s umělci a designéry při navrhování speciálních komponent. (ev)   

Pokles objemu objednávek obráběcích a tvářecích strojů v Německu

Německé sdružení výrobců obráběcích a tvářecích strojů VDW hlásí za druhé čtvrtletí 2019 pokles objednávek o 22 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, přičemž objem objednávek ze zahraničí se snížil o 18 % a domácí objednávky poklesly o 28 %. Za celé první pololetí 2019 je pokles o 21 % - v tomto případě byl pokles objemu zahraničních objednávek 23 % a domácích 19 %. Jak podotýká výkonný ředitel VDW Wilfred Schäfer, počet objednávek se srovnává s rekordním rokem 2018, pokles proto byl očekáván. Obor výroby obráběcích a tvářecích strojů v Německu není imunní k faktorům, které ve světové ekonomice vytvářejí mnoho turbulencí. „Jsme na stejné lodi s jinými významnými mezinárodními dodavateli. Objednávky obráběcích strojů zkolabovaly po celém světě. Mnohé země nyní budou muset zaplatit za téměř každodenní spory vedené jejich politickými představiteli,“ říká Schäfer. Výrobci obráběcích a tvářecích strojů jsou dodavatelé fixních aktiv, a proto jsou silně závislí na snížení poptávky z takových průmyslových oborů, jako jsou strojírenská výroba a automobilový průmysl. Speciálně automobilový průmysl je vystaven dlouhodobému období nejistoty v důsledku nejistého procesu přechodu na nové druhy pohonů, a proto omezuje investice. Evropa si vede o něco lépe než jiné regiony. Objednávky ze zemí EU za první pololetí poklesly jen o 5 %, zatímco ze zemí mimo EU o 28 % (pozn. red.: pro ČR jsou k dispozici zatím jen údaje za první čtvrtletí 2019: pokles exportu z Německa do ČR byl za první čtvrtletí 3 % na celkový objem 91,7 mil. eur, pokles importu z ČR do Německa o 6 % na 54,5 mil. eur). V oboru tvářecích strojů, které tvoří zhruba čtvrtinu celého objemu trhu obráběcích a tvářecích strojů, je situace trochu jiná. V druhém čtvrtletí 2019 stoupnul počet objednávek u německých výrobců ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 1 %: počet objednávek z Německa přitom poklesl o 13 %, ale o 11 % se zvýšil počet objednávek ze zahraničí. Za celý půlrok už čísla nejsou tak optimistická: pokles objednávek je celkově o 8 %, přičemž objednávky z Německa poklesly o 13 % a ze zahraničí o 4 %. [Podle tiskových zpráv a statistických údajů VDW; 14. 8. 2019.] (Bk)

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena

Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním ředitelem. Do společnosti ABB nastoupí k 1. únoru 2020 a dne 1. března 2020 nahradí ve funkci generálního ředitele Petera Vosera. Peter Voser zůstane ve společnosti ABB nadále jako předseda představenstva. Björn Rosengren (60) má švédské občanství a je to zkušený mezinárodní manažer. Od roku 2015 působil jako generální ředitel skupiny Sandvik. Během této doby dohlížel na implementaci decentralizované struktury a dosažení vyšší ziskovosti i finanční síly skupiny Sandvik. Před tím byl generálním ředitelem společnosti Wärtsilä Corporation, která se zabývá výrobou a servisem energetických zdrojů a dalších zařízení pro námořní dopravu a energetiku (2011–2015), a třináct let (1998–2011) působil v různých řídicích funkcích ve společnosti Atlas Copco. „Po důkladném zvážení je představenstvo přesvědčeno, že Björn Rosengren je pro roli generálního ředitele ABB nejlepším kandidátem. Rozumí tomu, jak úspěšně budovat decentralizované organizace, umí zapojit schopnosti lidí a svěřit jim odpovědnost, a projevuje velký smysl pro spolupráci a vysoký výkon. Společně s naším silným manažerským týmem bude vůdčí silou strategie ABB a přinese našim akcionářům dlouhodobou hodnotu,“ uvedl předseda představenstva a současný generální ředitel Peter Voser. (ed)

Indický trh s průmyslovou automatizací roste

V Indii, navzdory celosvětovému zpomalení, trh průmyslové automatizační techniky i v roce 2019 roste. Podle britské společnosti IHS Markit, která se zabývá průzkumy a analýzami trhu, poroste v roce 2019 globální trh s průmyslovou automatizační technikou o 3,2 %, tedy pomaleji než v roce 2018, kdy byl růst 4,7 %. Poptávku snižuje celkové oslabení ekonomiky, zvláště patrné v průmyslové výrobě. Naproti tomu průmysl v Indii se úspěšně rozvíjí, a z toho vyplývá také růst trhu s automatizační technikou. I přes mnoho potíží, jako je špatná infrastruktura, neefektivní dodavatelské řetězce nebo složitá daňová soustava, se Indie stává z hlediska výroby atraktivní lokalitou, a vládní iniciativy, např. Make in India, vytvářejí předpoklady pro další zrychlování růstu. IHS Markit odhaduje, že HDP Indie ve fiskálním roce 2019 (který začíná 1. dubna), poroste o 6,6 % a v roce 2020 o 6,8 %. Roste také index objednávek Nikkei India Manufacturing PMI, zejména ve spojení s růstem výroby spotřebního zboží. Narůstá počet nových objednávek, počet exportních objednávek i zaměstnanost. Indická vláda vybrala 25 klíčových průmyslových sektorů, kam směřuje svou podporu. Patří mezi ně výroba elektronických systémů, elektrických strojů, automobilů a letadel, obranný průmysl nebo farmaceutický průmysl. Opatření zahrnují zmírnění limitu přímých zahraničních investic, zjednodušení pracovně-právních vztahů, podporu vzdělávání a školení a zjednodušení podmínek pro podnikání. Příkladem může být indický průmysl výroby mobilních telefonů, podporovaný v rámci iniciativy Make in India z programu PMP (Phased Manufacturing Programme). V Indii díky tomu vyrostly montážní závody firem Foxconn a Samsung a Indie se stala druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě, po Čínské lidové republice, když Vietnam odsunula až na třetí místo. V rámci programu Make in India je podporována také výroba osobních a lehkých automobilů, a proto mnozí světoví výrobci dávají před dovozem automobilů do Indie přednost výstavbě lokálních montážních závodů. Indie s rostoucí průmyslovou výrobou a vládními iniciativami, které ji podporují, se stává atraktivním cílem také pro dodavatele automatizační techniky. Například trh s programovatelnými automaty podle IHS Markit poroste globálně v roce 2019 o 3,3 % a v roce 2020 o 3,6 %, ale v Indii to bude o 7,9 % a 9,9 %. V oboru průmyslových počítačů očekává IHS Markit globálně růst o 3,1 % a 1,0 %, zatímco v Indii o 7,1 % a 5,3 %. Velký trh se v Indii otevírá pro dodavatele pokladních a informačních systémů POS a POI, a to v souvislosti s výstavbou nových supermarketů. [Podle analýzy Nitina Sharmy z firmy IHS Markit, srpen 2019.] (Bk)

Na MSV 2019 bude představena Digitální továrna 2.0

Postupující digitalizace ve všech oblastech lidské činnosti přináší stále nové, mnohem vyspělejší a přitom realističtější modely výroby. Ve skutečnosti ale velká část veřejnosti, a to často i odborné, neví, co si pod názvem Průmysl 4.0 představit. Proto v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně vzniká unikátní koncept, který chce tuto situaci změnit. Názornou a velmi pokročilou ukázkou digitální transformace bude letošní speciální expozice v pavilonu A1 na MSV 2019 v Brně. Interaktivní výstava Digitální továrna 2.0 a Průmysl 4.0 – 2. vlna bude expozicí, která umožní zájemcům poznat principy pokročilé digitalizace výroby a umožní jim poznat jednotlivé výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím prezentací vystavovatelů. Součástí bude i „naučná stezka“, která jim představí digitalizaci procesů ve výrobě. Firmy zde budou prezentovat své produkty v příslušných souvislostech a návaznostech.  „Hlavním tématem této výstavy na MSV v Brně bude Digitální továrna 2.0. Jedním ze základních principů digitální továrny nové generace je kyberfyzické modelování a umělá inteligence. To znamená velmi výrazný posun v rámci konceptu Průmyslu 4.0, neboť důraz zde přechází z digitalizace výrobních aktivit prostřednictvím klasického softwaru na využití umělé inteligence k řízení a efektivní realizaci firemních procesů. Cílem je autonomní továrna, která se za pomoci kooperace mezi lidmi a digitálními agenty sama řídí, vyvíjí a učí se. Dále dojde díky blockchainu k rozšíření digitální interoperability firem tak, aby bylo možné automatizovat jednodušší mezifiremní transakce – do budoucna pak budou vznikat celé virtuální výrobní linky. Algoritmická ekonomika budoucnosti se bude opírat o tento typ továren – průmysl zítřka bude značně odlišný od toho dnešního. A zde vidíme příležitost pro českou ekonomiku…,“ říká Zdeněk Havelka, zakladatel firmy 33A+, která je spoluorganizátorem expozice. Blockchain je jedním z nástrojů, s nímž koncept Digitální továrna 2.0 výrazně počítá, přestože jej v současnosti používají zatím jen asi 3 % světových společností, ale to se pravděpodobně velmi rychle začne měnit. Jedním ze signálů rozvoje blockchainu je ryze český a v Evropě unikátní projekt Notarius, založený Elektrotechnickou asociací ČR. Práce s daty v tomto systému znamená, že jakákoli data, jejich soubory, dokumenty, doklady a současně i jejich charakteristiky jako cesty, vývoj, způsob získání jsou zcela unikátní a nezaměnitelné. Při jejich přenosu je tedy vyloučeno jejich falšování či jejich změna, která by znamenala třeba ve výrobě ohrožení spolehlivosti procesu. Data jsou spravována a distribuována v jediné originální, nezměnitelné, a tedy bezchybné podobě. „Zatím známá použití blockchainu jsou především v logistických systémech, kde se zajišťuje třeba kvalita, pravost a originalita dopravovaného sortimentu, ať už jde o železniční koleje, automobilové díly či hovězí maso. Důležité je, že data včetně metadat s údaji o jejich vzniku mají svůj hash, který je distribuován do nodů – uzlů, na jejichž počtu a důvěryhodnosti pak závisí hodnota datových souborů. Tato vlastnost má a bude mít samozřejmě velký význam při komunikaci mezi stroji a procesy. Je trochu kuriozitou, že napřéklad v Německu je současný rozvoj blockchainu pomalejší než u nás. Němci prostě mají více důvěryhodných zdrojů, a tak tuto potřebu ještě nedávno nepociťovali,“ sdělil Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR. Průmyslu 4.0 se MSV věnuje dlouhodobě. „Mezinárodní strojírenský veletrh každoročně reaguje na aktuální vývoj v oboru. Hlavním tématem letošního ročníku proto bude právě nastupující druhá vlna Průmyslu 4.0 a Digitální továrna 2.0. Kromě ucelené prezentace tohoto tématu v pavilonu A1 se návštěvníci seznámí s řešeními zaměřenými na digitální budoucnost také v expozicích vystavovatelů v jednotlivých oborových halách. Naším cílem je zároveň vytvořit vhodnou platformu pro diskuzi nad směřováním dalšího vývoje průmyslu v České republice,“ řekl Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu. Doprovodným prvkem Digitální továrny 2.0 bude stejnojmenná konference, která proběhne 9. října od 9.00 hod. v pavilonu E. Stěžejní obsah je zaměřen na představení efektivních nástrojů a postupů v řešení problémových oblastí. Klíčovi řečníci představí konkrétní příklady z praxe. Nejvýhodněji pořídíte vstupenky na konferenci do konce srpna. Více najdete na www.digifactory.cz. Další informace o MSV: www.msvbrno.cz (ed)

Medzinárodná konferencia s veľtrhom SlovakiaTech 2019

Druhý ročník medzinárodnej konferencie s veľtrhom SlovakiaTech (https://slovakiatech.sk) sa uskutoční v dňoch 8. – 10. októbra 2019 v Košiciach. SlovakiaTech 2019 otvára priestor pre stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov z oblasti vedy, výskumu, inovácií, priemyselných technológií, dopravy a logistiky, energetiky a životného prostredia. Zároveň pôjde o jedinečnú možnosť prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem. Počas troch dní sa na troch pódiách vystrieda vyše sto domácich a zahraničných prednášajúcich a organizátor očakáva tisícovku účastníkov. Podujatie SlovakiaTech 2019 ponúkne tri tematické okruhy: Smart Stage - odborné panelové diskusie zamerané na oblasti Smart Industry, Smart Supply, Smart Energy a Smart Career, Tech Stage – prezentácie najnovších inovácií firiem (informačný, telekomunikačný, finančný, dopravný, potravinársky segment a iné),Story Stage - prezentácie mladých úspešných podnikateľov do 40 rokov. K sprievodným podujatiam budú patriť výstava a prezentácia malých a stredných slovenských technologických a inovatívnych firiem, pavilón Technicom Technickej univerzity v Košiciach, workshopy a ďalšie sprievodné podujatia. Konferencia je určená pre odbornú verejnosť, zástupcov technologických a inovatívnych firiem, zástupcov verejnej správy, univerzít, vysokých škôl, vedy a výskumu. (ed)

Robot YuMi nepřetržitě testuje bankomaty

Na spolehlivost softwaru pro bankomaty jsou kladeny velké nároky. Proto ho švýcarská společnost Abrantix AG nejméně jednou za půl roku aktualizuje. Po aktualizaci je vždy nutné důkladně prověřit všechny jeho funkce. Místo vyčerpávajícího ručního testování posloužil k opakovanému zkoušení dvouruký robot ABB YuMi®.Obr. 1. Robot YuMi testuje běžné operace s bankomatem i chybné manipulace  Jak můžete vidět na videu (https://youtu.be/Fa_VqLf259I), robot testuje běžné operace s bankomatem, jako je např. vložení karty, zadání kódu PIN, a odebrání či vložení bankovek, tak, jak to běžně dělají lidé. Testovací program dokonce zahrnuje lidské chyby, kterých se robot YuMi záměrně dopouští, aby bylo jasné, že s nimi software poradí. Příkladem může být vložení bankovek sepnutých sponkou. Marc-Andre Zingg, obchodní ředitel ABB Robotics ve Švýcarsku, uvedl: „Systém pro testování bankomatů, který vyvinula společnost Abrantix, je právě ten přesný a kolaborativní proces, pro jaké je robot YuMi určený.“ Automatické zkoušení a ověřování zvýšilo rychlost vývoje softwaru. Vývojáři během dne vytvářejí nové funkce pro software bankomatu. Tyto funkce pak hned nato v noci robot YuMi automaticky testuje a výsledky se kontrolují následující den. Díky tomu zbývá pracovníkům čas na smysluplnější úkoly. „Zkušební cykly při vydávání nových verzí softwaru dříve představovaly problematické, ba dokonce rizikové místo. Díky novému řešení, které využívá robota YuMi®, se zkušební cyklus lépe řídí a zaměstnanci se mohou nyní soustředit na zlepšování zkušebních případů a postupů, nebo mohou dokonce vyvíjet nové funkce softwaru. Na samotném bankomatu testování mezitím provádí robot YuMi®,“ uvedl Daniel Eckstein, generální ředitel společnosti Abrantix. „Ve společnosti Diebold Nixdorf se domníváme, že toto automatické testovací prostředí, které vytvořili přední inovátoři Abrantix a ABB, společně s našimi rozsáhlými znalostmi v oblasti vývoje a testování nového softwaru pro bankomaty, může nesmírně zvýšit efektivnost testování a kvalitu softwaru ve stovkách testovacích laboratoří našich zákazníků po celém světě,“ uvedl Richard Schlauri, výkonný ředitel švýcarské společnosti Diebold Nixdorf. Video ukazuje, jak YuMi ovládá bankomat: https://youtu.be/Fa_VqLf259I. Více informací o robotu YuMi je na www.abb.com/robotics.

FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost, důležitý prvek kvality života

Třicátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se uskuteční ve dnech 17. až 21. září 2019 v PVA Expo Praha v Letňanech. Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ. Z loňského výzkumu Ministerstva vnitra ČR zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality vyplynulo, že více než polovina lidí považuje situaci za stejnou jako před třemi lety. Lidé se cítí být ohroženi nejčastěji kapesní krádeží (50 %), vloupáním do bytu (43 %) a vandalismem (39 %). Česko je v mezinárodních srovnáních hodnoceno jako nadprůměrně bezpečná země – v žebříčcích se pohybuje okolo desátého místa. Ale život přeje připraveným.  O bezpečnost je třeba se postarat Bezpečnost je důležitým prvkem i v hodnocení bytů, domů a lokalit pro bydlení i pro podnikání. Technologie a řešení pro zvýšení bezpečnosti mají tedy své místo i na veletrhu For Arch. Od roku 2017 jsou stálou součástí nomenklatury, doprovodného programu i výstavních expozic firem, kde návštěvníci najdou např. bezpečnostní dveře, okenní kování, bezpečnostní fólie, zámky, mříže a ploty, ale také automatizované systémy, jako řízení osvětlení v době nepřítomnosti nebo kamerové systémy pro dohled nad objekty. I letos bude připraveno poradenské centrum v Hale 4 pod záštitou MVČR a partnerů, Policie ČR a Cechu mechanických zámkových systémů ČR. Zájemci mohou konzultovat své stávající nabídky od firem i rozdíly v používání certifikovaných a necertifikovaných produktů nebo se poradit, v které fázi hrubé stavby začít řešit zabezpečení.  Co vše může být chytré? Lidé chtějí komfort a úspory a přitom chtějí co nejjednodušeji ovládat své domy, byty a provozovny. K tomu potřebují, aby technická zařízení v domech byla vzájemně propojena. Otevření okna musí být signálem k útlumu vytápění, zvýšení teploty osluněním musí být signálem pro žaluzie a chlazení a ukládání energie. To jsou reakce na již vzniklou situaci. Dalším stupněm vývoje k úsporám a komfortu je práce s predikcemi, např. s předpovědí počasí v případě využívání obnovitelných zdrojů nebo s predikcí chování uživatele v případě vytápění, větrání a přípravy teplé vody. Smart cities, chytrá města, je v posledních letech hojně diskutované téma. Chytrá města sdružují podnikání, dopravní obslužnost, rozvod a využití energií, ochranu životního prostředí, bydlení a správu a řízení města do jednoho konceptu trvale udržitelného rozvoje při zachování a rozvíjení vynikající kvality života a bezpečnosti. For Arch má od chytrého bydlení nakročeno k chytrým městům a prvním počinem bude letošní konference Chytrá města od A do Z (čtvrtek 19. 9. 2019 od 09 do 16 h).  Osvětlení pro komfort i bezpečnost Klíčem pro psychickou pohodu člověka je osvětlení, které má i pozitivní vliv na jeho zdraví. Kdo někdy stavěl dům nebo rekonstruoval byt, ví, jak těžké je říci ve fázi hrubé stavby, kde budou zásuvky a kde svítidla. Pestrou nabídku svítidel a světelných zdrojů najdou návštěvníci v hale 4, v poradenském centru časopisu Světlo mohou probrat nejvhodnější osvětlení. Osvětlení je asi nejčastěji integrovanou funkcí v systémech inteligentních domů a je významným prvkem v otázce bezpečnosti budovy z pohledu ochrany před trestnou činností i bezpečného užívání. Osvětlení souvisí i s pocitem bezpečí, a to nejen doma. Za důležité aktivity v oblasti prevence považují lidé podle průzkumu ministerstva vnitra ČR také zlepšení veřejného osvětlení (shodně 87 % občanů). Zájemci o veřejné osvětlení se na veletrhu dozví, která svítidla a zdroje jsou úsporné, bezpečné a zároveň snižují světelný smog. K dispozici budou i poradenská služba ohledně dotací na osvětlení pro města a obce.  Doprovodný program veletrhu – inteligentní a bezpečné bydlení V nabídce doprovodného programu je množství akcí, které se věnují otázkám bezpečnosti z mnoha hledisek: v úterý 17. 9. 2019 se bude konat školení sdružení AMBO s názvem Bezpečné stavby, projektování bezpečnostních a protipožárních systémů zaměřené na požadavky na projektování z pohledu prevence kriminality, priorit při projektování bezpečnostních a protipožárních systémů a významu integrace bezpečnostních systémů v procesu jejich montáže a provozu,ve středu 18. 9. 2019 uspořádá TZB-info již čtvrtý ročník konference Požární bezpečnost budov, kde se potkávají památkáři, hasiči, stavaři a technologové (letos zazní např. přednáška o obnově vyhořelé památky Libušín na Pustevnách),také ve středu 18. 9. 2019 bude odborný seminář MVČR Bezpečný bytový dům SVJ/BD 4.0 – trendy a možnosti, pro moderní zabezpečení majetku a bytů, který přinese informace pro zástupce bytových domů a SVJ zejména k novému preventivnímu projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ (projekt podporuje využívání norem prevence kriminality řady ČSN EN 14383 při výstavbě budov),ve čtvrtek 19. 9. 2019 bude kromě již zmíněné konference Chytrá města od A do Z také seminář Elektrotechnického svazu českého Chystané legislativní předpisy pro oblast VTZ. Více informací o veletrhu najdou zájemci na www.forarch.cz. (ed)

Evropská konference o mobilních robotech ECMR bude v září v Praze

European Conference on Mobile Robots (ECMR) se soustřeďuje na základní výzkum a vývoj nových metod a postupů řízení a rozhodování využívaných v pokročilých autonomních (převážně mobilních) robotech. ECMR je mezinárodní otevřené bienále, které slouží především mladým vědcům v oblastech základního a aplikovaného výzkumu jako fórum k diskusi o nejnovějších výsledcích a inovacích v oblasti výzkumu a využití metod umělé inteligence v oblasti mobilní a autonomní robotiky. Po Barceloně (Španělsko), Lincolnu (Británie) a Paříži (Francie) hostí v letos 4. až 6. září tuto prestižní konferenci čítající kolem stovky špičkových vědců z Evropy i z celého světa Praha, konkrétně laboratoř inteligentní a mobilní robotiky Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Témata, která konference pokrývá, zahrnují převážně inteligentní mobilní robotiku, postupy řízení robotů s prvky umělé inteligence, metody autonomní navigace, plánování, multirobotické systémy, stejně jako robotickou techniku pro krizová využití, roboty schopné koexistence v lidsky orientovaných prostředích či přímé spolupráce s lidmi, nevyjímaje ani inovativní postupy řízení robotů pro průmyslovou výrobu se zaměřením na průmysl 4.0. Konference nabízí unikátní přednášky, mezi řečníky jsou prof. Dr. Robert Babuška, TU Delft (Nizozemsko), prof. Dr. Josef Šivic, INRIA Paříž (Francie) a prof. Dr. Melanie Zeilingerová, ETH Curych (Švýcarsko). Účast na ECMR 2019 je ideální příležitostí k získání inspirace v oblasti výzkumu a aplikací umělé inteligence v oblasti autonomní robotiky, dává možnost diskuze se špičkovými odborníky a nabízí inovativní a nestandardní řešení obtížných a ne zcela běžných problémů. Registrace na konferenci je stále otevřena především pro zájemce o mobilní robotiku z akademické sféry i průmyslové praxe. Více informací a registraci naleznete na webových stránkách konference: http://bit.ly/2yL6wlW (ed)

Mendelu v Brně bude hostit SaaS Movement

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (Mendelu) bude hostit ve středu 11. září druhý ročník odborné konference, jejímž cílem je výměna know-how k realizaci projektů SaaS (Software as a Service – software jakožto služba) ve střední Evropě. Konferenci pořádají ve spolupráci firmy Smartsupp a Survio, účast přislíbili mimo jiné zástupci společností Avast, Kiwi.com a Pipedrive a další profesionálové z České republiky i zahraničí. Program konference je rozdělený do tří bloků – Product Track, Sales and Business Track a Marketing Track. Zazní celkem přes třicet příspěvků. Ty budou moci návštěvníci, kterých se odhaduje přes tři sta, zhodnotit při závěrečném networkingu. Komunikačním jazykem je čeština a angličtina. Vstupenky a další informace o konferenci jsou dostupné na webové adrese konference www.saasmovement.com. (jh)