Aktuální vydání

celé číslo

01

2018

Průmyslové a servisní roboty

Snímače síly a momentu, průmyslová vážicí technika

celé číslo
Další obsah

Fórum automatizace 2018

Fórum automatizace: Digitální transformace průmyslu

Na veletrhu Amper 2018 uspořádá časopis Automa Fórum automatizace. Živý program přednášek bude probíhat přímo na výstavní ploše pavilonu V. Mottem čtvrtého ročníku této přednáškové akce je Digitální transformace průmyslu. Přednášky budou uspořádány do tematických bloků:

 • úterý, 20. března
  digitální transformace průmyslu, cloudové služby, kybernetická bezpečnost
 • středa, 21. března
  robotika, výrobní a montážní linky
 • čtvrtek, 22. března
  automatizace a měřicí technika ve výrobních provozech
 • pátek, 23. března
  vzdělávání pro moderní průmyslovou výrobu 
Úterý, 20.3. 2018


10:00 Národní centrum Průmyslu 4.0 – aktuální informace z digitální transformace českého průmyslu
Jak se vyvíjí Národní centrum Průmyslu 4.0 a spolupráce mezi firmami a vysokými školami. Prezentace aktuálních zkušeností z ČR i ze světa. (Ing. Roman Holý, Ph.D., NCP4.0)


10:45 Platforma InTouch OMI (Operations Management Interface) pro operátorská pracoviště v digitálním věku (Jaroslav Jarka, Pantek (CS) s. r. o.)

11:30 Digitalizací s přehledem
Výrobní buňka 4.0 a program DIGIMAT. To jsou klíčové aktivity centra INTEMAC, které podporuje firmy při zavádění digitalizace. Výrobní buňka 4.0, základní jednotka chytré výroby, v laboratoři INTEMAC nejenom demonstruje základní principy konceptu Průmysl 4.0, ale také umožňuje testovat a ověřovat dílčí řešení na bázi digitálních technologií. Program DIGIMAT poskytuje firmám poradenské služby zaměřené na digitalizaci. Po absolvování programu firma získá návrh konkrétního řešení jejich problému na míru. (Jiří Neužil, Jiří Neužil, MSc, Intemac Solutions, s.r.o.)

Středa, 21. 3. 2018


10:00 Využití principu Průmyslu 4.0 při vývoji robotických aplikací
Na příkladu reálně postavené aplikace pro osazování komponent, vám předvedeme, jak sbíráme a pracujeme s daty o produktu, procesu a technologii a využíváme je v prostředí malosériové výroby. (Ing. Bohumil Čapek, Foxconn 4Tech)


10:45 Servisná robotika
Prednáška podává prehľad použitia servisných robotov v polnohospodarstve, priemysele, armade, zachranarských zlozkách atd. aj s orientaciou rozvoja v oblasti dronov.


11:30 Blue Panther13:00


13:45


14:30 Správným směrem v oblasti měření těsnosti a funkčnosti15:15


Čtvrtek, 22. 3. 201810:00 Získejte přehled a kontrolu nad spotřebou energií
Pokročilé řešení pro měření, monitoring a řízení spotřeby energií založené na analýze a optimalizaci a predikci spotřeby nejen ve výrobě, ale i v mnoha jiných oblastech s využitím vlastní průmyslové IoT platformy, infrastruktury a umělé inteligence. (Assoc. Prof. Dr. Pavel Vrba, Foxconn 4Tech)


10:45 Revoluční teploměr iTherm TrustSens
Kompaktní teploměr iTHERM TrustSens TM371 pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Senzor vyniká plně automatickou funkcí samokalibrace, která umožňuje sledování měření teploty v hygienických a aseptických aplikacích bez přerušení procesu. Vedle jasného nárůstu procesní spolehlivosti díky samokalibraci před každou šarží vzrůstá významně také využitelnost celého provozu. (Dalibor Prokel, Endress+Hauser)


11:30 Control Web 8, programové prostředí pro digitalizaci průmyslu
Představení novinek osmé generace systému Control Web a možností realizace automatizačních řešení pro chytrou výrobu (Roman Cagaš, Moravské přístroje)


12:00 Blue Panther


13:00 1.Představení italské Asociace pro automatizaci a mechatroniku AIdAM (Fabio Giacobbi, Camozzi Automation)
           2. Multitechnologický přístup Commozzi
Rozdílné technologie k nalezení různorodých řešení: pneumatické, proporcionální a elektrické (Petr Brabenec, Commozzi Automation)


13:45 Měření kvality stlačeného vzduchu (60 min)

 Stlačený vzduch je nejdražší energií používanou v průmyslu, proto měření jeho spotřeby a optimalizace jeho výroby má vliv na ekonomiku. Kvalita stlačeného vzduchu (dle ISO 8573: částice, vlhkost, olej) má mnohdy zásadní vliv na efektivitu a kvalitu výroby. Možnosti automatizace úpravy a měření stlačeného vzduchu. Vyvracení zažitých mýtů 

15:00 Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů

 Nová dvoudílná monografie poskytuje široký přehled odborných informací z oblasti měření procesních veličin a řízení technologických procesů. Je určena technickým pracovníkům v různých odvětvích procesního průmyslu (v chemických oborech, v potravinářství, biotechnologických, farmaceutických a dalších výrobách) a poslouží i jako zdroj základních informací pro odbornou veřejnost a studenty technických škol.


Pátek, 23. 3. 2018


10:00 Veletrh Věda Výzkum Inovace v kostce

Představní veletrhu Věda Výzkum Inovace (15. – 17. května 2018 v Brně) jakožto místa, kde se setkává a propojuje vědecko-výzkumná a aplikační sféra. Veletrh je určen pro inovační firmy, vědecko-technické parky, výzkumné pracovníky, vědecké týmy, vysoké školy a další instituce. V přednášce budou uvedeny letošní novinky, téma a doprovodný program. (Ing. Martin Janča, Ph.D.)Nabízíme vystavovatelům, aby formou prezentace ve Fóru automatizace seznámili své zákazníky a návštěvníky veletrhu s výrobky, zajímavými projekty nebo řešenými výzkumnými úlohami.

 

Prezentace budou zpoplatněny a přednášející firmy si mohou objednat prezentaci na 30 minut nebo mohou sloučit dvě přednášky a sestavit pro své zákazníky hodinový seminář. Po dohodě s pořadatelem lze zajistit i delší prezentace. Další možností je rezervovat si několik prezentací (např. vystoupit každý den ve stejný čas).

Prezentace na 30 minut.......................... 3 500 Kč

Prezentace na 60 minut…....................... 5 950 Kč

Prezentující se firmy si mohou ve Fóru automatizace vystavit propagační roll-up, mohou rozdat posluchačům tištěné letáky. Prezentaci lze doprovodit ukázkami výrobků.

Rezervujte si přednášku ve Fóru automatizace a pozvěte na ni své zákazníky

Jak se přihlásit? Vhodný termín v harmonogramu projednejte s Evou Vaculíkovou: e-mail: vaculikova@automa.cz, tel.: +420 739 615 846.  Poté se společně pustíte do zvaní návštěvníků a zákazníků.

Fórum automatizace bude propagovat pořadatel veletrhu, agentura Terinvest a informovat o něm budeme v tištěných vydáních časopisu Automa, na webu www.automa.cz a také na profilech sociálních sítích (LinkedIn , Facebook a  Twitter). Předpokládáme, že v propagaci prezentací budou i sami přednášející.