Aktuální vydání

celé číslo

07

2019

Řízení dopravy a budov

celé číslo

Počet členů technické komunity DesignSpark překonal hranici 750 000

Společnost RS Components (RS), oznámila, že počet členů online technické komunity DesignSpark překonal 750 000.

Projekt DesignSpark, spuštěný v roce 2010, poskytuje konstruktérům a studentům na celém světě bezplatné nástroje, zdroje a obsah, které jim pomáhají odstraňovat bariéry, šetřit čas a realizovat jejich nápady.

V průběhu devíti let od spuštění pokračuje společnost RS ve zdokonalování funkcí a rozšiřování zdrojů dostupných prostřednictvím systému Design­Spark. Výsledkem je velký nárůst počtu nových členů, přičemž více než 35 % současných členů komunity DesignSpark se připojilo v minulých dvou letech.

Registrace na DesignSpark je bezplatná a všichni členové získávají okamžitý přístup k:

  • DesignSpark PCB – profesionálnímu softwarovému balíčku pro vytváření schémat a uspořádání desek plošných spojů,
  • DesignSpark Mechanical – pokročilému 3D nástroji na bázi CAD pro techniky přímého modelování,
  • DesignSpark Electrical – úplnému balíčku nástrojů CAD pro navrhování řídicích panelů, elektroinstalace strojů a elektrických systémů,
  • PCB Part Library – rozsáhlé knihovně schematických symbolů a vzorů plošných desek kompatibilních se všemi nejznámějšími softwarovými balíčky, včetně Altium, Zuken, Mentor Graphics, Cadence, Target, Pulsonix, Eagle a DesignSpark PCB,
  • 3D Model Library – tisícům 3D modelů dostupných pro použití v CAD návrzích,
  • DesignSpark Toolboxu – aplikacím pro Android a iOS, včetně 27 výpočetních nástrojů, srovnávacích tabulek, zpráv, projektů atd.,
  • Zerynth Studiu – middlewaru pro IoT, který umožňuje programovat nejpopulárnější 32bitové mikroprocesory v jazyce Python nebo C/Python a připojit se ke cloudovým platformám,
  • Obsolescence Manageru – nástroji, který umožňuje inženýrům a profesionálním zásobovačům monitorovat a revidovat dostupnost produktů v seznamu dílů a vybírat alternativy.

Kromě bezplatných nástrojů a zdrojů poskytuje DesignSpark svým členům také platformu pro sdílení projektů a názorů a spojuje je s dalšími techniky a studenty.

Na oslavu dosažení počtu 750 000 členů vyhlásil DesignSpark v lednu soutěž o balík produktů RS v hodnotě více než 750 britských liber. Výhercem se stal člen Nick Brown.

Pro další informace nebo přihlášení k DesignSparku je třeba navštívit www.designspark.com. 

(RS Components)

Obr. 1. Komunita DesignSpark má už 750 000 členů