Aktuální vydání

celé číslo

03

2018

vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace

veletrh Amper 2018 v Brně

celé číslo
S profesorem Pěchoučkem o Centru umělé inteligence a o vědě a výzkumu

S profesorem Michalem Pěchoučkem jsem se setkal proto, abych se jej zeptal na nové Centrum umělé inteligence (AIC – Artificial Intelligence Center), které vzniklo na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Zaujaly mě projekty, které se zde řeší. Nakonec jsme se však dostali i k obecnějším tématům zacílení a financování výzkumu a technického vzdělávání. Pane profesore, můžete na úvod krátce představit AIC? Kdy a proč vzniklo a co je náplní jeho činnosti? Centrum umělé inteligence, Artificial Intelligence Center, AIC, vzniklo na FEL ČVUT na jaře 2016 a jeho cílem je navázat na činnost Centra agentních technologií ATG, které bylo na ČVUT založeno v roce 2000. Zatímco centrum ATG se zabývalo jen určitým výsekem oboru umělé inteligence, konkrétně distribuovanými multiagentními systémy, AIC má širší pole působnosti. ATG spolupracovalo s mnoha partnery, např. obrannými složkami USA, a bylo podporováno vědeckými agenturami, např. českou GA ČR. Témata se postupně rozvíjela do velké šířky, k centru se připojovali výzkumníci z různých oblastí umělé inteligence, a proto jsme se rozhodli, že založíme nové centrum, které bude mít od počátku širší tematický rozsah. Centrum AIC se tedy zabývá metodami umělé inteligence obecně: automatickým a multi­agentním plánováním, teorií her nebo sekvenčním rozhodováním. Zabýváme se také uplatňováním těchto metod v praxi, v oborech, jako je například robotika – v našem centru jsou to zejména bezpilotní létající roboty, ale i pozemní šestinohé roboty. Další oblastí je řízení dopravy, kde se zabýváme využitím metod multiagentní simulace. Poslední důležitou oblastí je počítačová bezpečnost.  Jaké konkrétní projekty AIC v současné době řeší? V již zmíněné oblasti dopravy je to například plánování dopravních tras. My se specializujeme na městskou dopravu, která je vícemódová – námi vyvíjené plánovače umožňují uživatelům vhodně zkombinovat různé druhy dopravy: pěší, cyklistickou, různé druhy hromadné dopravy a dopravu automobilovou, přičemž berou v úvahu i osobní preference cestujících. Druhou oblastí jsou simulace městské dopravy, které berou v úvahu skutečnost, že v budoucnu nebudou lidé vlastnit individuální dopravní prostředky, ale budou využívat dopravní služby zajišťované třeba i autonomními vozidly. Na tomto projektu spolupracujeme s českou firmou Liftago – naším cílem je vyvinout systém, který bude řidičům této firmy pomáhat při výběru cestujících z hlediska optimálního plánování trasy. Vím, že se zabýváte také řízením letecké dopravy. Můžete něco říci k tomuto projektu? Na tomto projektu spolupracujeme s FAA – Úřadem řízení letového provozu USA. Vyvíjíme simulátory pro řídící pracovníky letového provozu, abychom zjistili jejich zátěž v závislosti na množství letadel ve vzduchu, přičemž v budoucnu počítáme i s tím, že budou muset regulovat provoz bezpilotních letadel. Cílem je zjistit, jak se s množstvím letadel mění prostor pro jejich práci, zda je v jejich silách řízení letového provozu bezpečně zvládat, popřípadě jak by jim mohly pomoci metody pokročilého automatického plánování. Řízení letového provozu je komplikovaný svět, kde nelze příliš experimentovat na fyzickém systému, takže je nutné využívat virtuální simulace.  Zmiňoval jste počítačovou bezpečnost. Vy osobně jste se zabýval využitím umělé inteligence pro zabezpečení komunikačních sítí. Jak pokračuje vývoj zde? Před lety jsem zakládal start-up, kterýse mimo jiné i ve spolupráci s firmou Cisco věnoval vy­užití metod strojového učení pro počítačovou bezpečnost. Později jsem nějaký čas pracoval přímo ve firmě Cisco a nyní, po návratu na ČVUT, ve výzkumu v této oblasti pokračujeme, ale už se nesoustředíme jen na velké korporátní komunikační sítě. Chceme pomoci zabezpečit komunikační sítě malých a středních podniků, které si obvykle nekupují vyspělé, ale velmi drahé systémy pro zajištění síťové bezpečnosti. Tyto firmy se mohou počítačovým hrozbám bránit těmi prostředky, které jim umožní jejich rozpočet. Naším cílem je, aby tyto firmy získaly alespoň informaci, jak moc jsou jejich sítě „zaneřáděny“ a jaká opatření by jim nejvíce pomohla.  V této oblasti lze využít metody vyvíjené v teorii her, že ano? Na základě teorie her například určujeme místa, kam do komunikační sítě umístit takzvané honeypoty. To jsou servery, které slouží jako návnada pro hackery a malware – mají přitáhnout jejich pozornost a umožnit analýzu jejich útočné činnosti. Tyto „lapače“ je třeba umístit do sítě tak, aby byly současně přitažlivým a dostupným, ale přitom ne podezřelým cílem.  Nastínil jste zde poměrně široký tematický záběr. Kolik má AIC pracovníků? Dohromady je nás 35: jeden profesor, čtyři docenti a ostatní jsou výzkumníci, odborní asistenti a doktorandi.  To znamená, že současně bádáte i učíte? Ano, jsme klasičtí vysokoškolští docenti a profesoři. Takže primárně se zabýváme vědou a výzkumem, ale zároveň podporujeme výuku – já jsem garantem studijního oboru umělá inteligence v rámci programu Otevřená informatika. Kromě toho, že přednášíme, nabízíme také studentům množství studentských projektových prací. Studenti se tak mohou podílet na výzkumných projektech a získávat v nich nové znalosti a zkušenosti.  Jak je to se spoluprací s ostatními pracovišti v rámci ČVUT, v ČR a v zahraničí? Na elektrotechnické fakultě spolupracujeme hlavně s katedrou kybernetiky, která je naší sesterskou katedrou a jsou na ní odborníci na tu část umělé inteligence, které se říká strojové učení. Jde například o statistické metody strojového učení nebo rozpoznávání obrazu. Dále spolupracujeme s katedrou počítačové grafiky a interakce a s katedrou řídicí techniky. Z jiných vysokých škol v ČR můžu uvést například společný projekt s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. V zahraničí máme dobré partnerství s některými školami v USA, jako jsou například Univerzita Jižní Kalifornie, Carnegiova-Mel­lo­nova univerzita, Texaská univerzita v El Pasu nebo Pensylvánská univerzita. Spolupracujeme také s britskými univerzitami. A pokud jde o spolupráci s průmyslem? Vzhledem ke svému předchozímu působení musím na prvním místě uvést firmu Cisco, která nám pomáhá financovat výzkum v oblasti počítačové bezpečnosti. Již jsem uváděl spolupráci s taxislužbou Liftago, dále jsme měli několik společných projektů s firmou Foxconn z Pardubic. Spolupracujeme i s některými firmami z USA a s globálně působícími firmami: Procter and Gamble, Hewlett and Packard, Google, IBM, Saab, Boeing a BAE Systems. Takže spolupráce s firmami je široká. Každý společný projekt je přitom trochu jiný.  Součástí vašeho centra jsou také start-upy. Ty vyhledáváte ke spolupráci, nebo u vás vznikají? Tyto firmy jsou inkubované v našem centru a jejich činnost vychází z výzkumné práce centra. Na prvním místě bych jmenoval Cognitive Security, která se věnovala, do té doby, než byla koupena firmou Cisco, počítačové bezpečnosti. Další je například AgentFly Technologies, zabývající se plánování a řízení letového provozu, Blindspot Solutions, která implementuje metody strojového učení a umělé inteligence jak pro americké start-upy, tak pro velké mezinárodní korporace, nebo Umotional, firma, která vyvíjí plánovače pro dopravu po městě, včetně dopravy cyklistické.  Vy jste začal svou profesní kariéru na ČVUT (například v roce 2004 jste byl jedním z autorů článku Multiagentní řízení, simulace a plánování výroby, který vyšel v našem časopise), potom jste pracoval na poměrně významné pozici ve firmě Cisco a po několika letech jste se vrátil zpátky na vysokou školu. Proč? Co Vás na akademické práci lákalo? Jsem duší vědec a akademik. Ovšem myslím, že do kariéry každého profesora patří, má-li tu možnost, získat zkušenosti z průmyslové praxe a vytvořit nějakou hodnotu pro průmysl. Já jsem působil ve firmě Cisco na pozici ředitele pro výzkum a vývoj a tou hodnotou, kterou jsem vytvořil, bylo vybudování pražského výzkumného centra. Když bylo toto centrum vybudováno, bral jsem to jako splnění svého cíle a vrátil jsem se zpátky na univerzitu, protože si myslím, že tady dokážu více než v průmyslové firmě.  Říkáte, že profesor by měl projít průmyslovou praxí. To určitě.  Ale současné hodnocení výzkumné a vývojové práce tomu moc nenahrává. Za působení v průmyslové praxi se nezískávají žádné body, výzkumník nemá žádné vědecké publikace… Vím, že je třeba rozeznávat kvalitní vědeckou práci od nekvalitní. Jenže i kdyby to měli hodnotit sami vědci mezi sebou, bylo by to těžké, protože každý nerozumí práci toho druhého a nedovede ocenit její náročnost a kvalitu výsledků. Takže mám respekt ke všem, kteří se do tohoto hodnocení pokoušejí zavést nějaké metriky, byť ne vždycky dokonale fungují. Já jsem dlouho působil v zahraničí jako výzkumník i jako přednášející a mám tam spoustu přátel a kolegů, takže vím, že na špičkových univerzitách, jako jsou například Stanfordova univerzita nebo Jihokalifornská univerzita v Los Angeles, to bývá tak, že úspěšný profesor si v určité fázi své kariéry založí start-up a zkusí se prosadit v podnikání. Firmy typu start-up nejsou zakládány navěky – taková firma se buď neprosadí a zanikne, nebo se prosadí a potom do ní vstoupí akcionáři či ji koupí velká korporace, takže už přestane být start-upem. Třeba na Stanfordově univerzitě, která je v oboru informatiky a počítačových věd určitě jedna z nejvýznamnějších na světě, minimálně polovina profesorů takto na určitou dobu opustí školu a podniká v průmyslu. Přináší jim to zajímavý pohled z praxe, který je potom přínosem pro celou univerzitu. Pravda ale je, že průmysl v Kalifornii – Stanford je v srdci Silicon Valley – řeší problémy, které jsou vědecké práci mnohem bližší než ty, které řeší průmysl v Čechách. Když kalifornský profesor odejde na čas do firmy Google nebo Uber nebo eBay, je to něco jiného, než když v Čechách určitou dobu pracuje jako ředitel nějakého výrobního závodu nebo pobočky zahraniční firmy. Nestačí, když výzkumník na nějaký čas odejde z univerzity a potom se tam zase vrátí, musí za ním být vidět výsledky, úspěch, vytvořená hodnota. Působení v praxi nemá výzkumníka „zdržovat“, ale posunout jej kupředu. Ale i u nás jsou profesoři se vztahem k praxi. Vezměte si například profesora Zdeňka Hanzálka z katedry řídicí techniky z FEL ČVUT – ten založil a tři roky vedl tým vývojového oddělení mechatroniky firmy Porsche Engineering Services v Praze. Potom se vrátil zpátky na plný úvazek na univerzitu, ale jeho působení u firmy Porsche je přínosem pro něj i pro školu. Samozřejmě, po návratu na výzkumnou univerzitu musí člověk zase začít vědecky pracovat – a publikovat kvalitní vědecké články. Není ovšem účelné hodnotit samotný počet článků, ale také jejich význam a dopad. Říci, že čím více článků, tím lepší vědec, není správné. Důležité je, aby články někdo četl, pochopil, navázal na ně. Proto třeba na Standfordově univerzitě nechtějí pro přijetí na profesorské místo seznam publikací, ale jen tři nejvýznamnější, u nichž komise hodnotí jejich význam a diskutuje o nich s autorem. Na základě tohoto pohovoru se potom komise rozhodne, zda bude uchazeč pro univerzitu přínosem a zda ho přijme.  No ano, ale to v té komisi nesmějí sedět úředníci, ale odborníci. To, co jste řekl, je velká pravda. Čím více je ve společnosti odpovědných jedinců, tím méně je třeba hodnocení algoritmizovat. Čím vyspělejší společnost, ať akademická, nebo občanská, tím méně potřebuje předpisů a postupů. Když je třeba vymýtit z univerzitního prostředí zřejmou a přebujelou nekvalitu, jsou hodnoticí algoritmy nutné, ale já věřím tomu, že nastupující generace vědců už bude i u nás natolik vyspělá, že bude schopná objektivně hodnotit své kolegy.  Můžete srovnat současnou situaci ve financování vědy v České republice a ve světě? Co nám v České republice chybí, jsou profesoři, kteří by měli pracovní smlouvu na dobu neurčitou a které by si platila sama univerzita. V USA dostane profesor na vysoké škole šestiletý kontrakt, a když se osvědčí, další smlouva už je na dobu neurčitou. Co je ale důležité, dostane plat, který mu stačí i bez grantů a ostatních projektů. Když získává granty, tak pro svoje doktorandy a mladé výzkumníky svého týmu. Když se nedaří, musí tento tým zúžit, ale svoji existenci už má zajištěnou, aniž by musel ohýbat hřbet před vědeckou komisí nebo vedením školy. To mu potom dává velkou svobodu k tvůrčí práci. To v Čechách zatím není. Myslím si, že profesor by neměl být závislý na grantech, měla by ho platit univerzita a měla by si vážit toho, že ho má, protože kvalitní profesoři přitáhnou na univerzitu také studenty a doktorandy. Profesoři jsou základem značky a hodnoty té které univerzity. Například na Stanfordově univerzitě je třetina zdrojů financování z výzkumu, třetina ze školného a třetina jde ze zdrojů univerzity – to jsou hlavně pronájmy budov a výnosy z fondů financovaných mecenáši a bývalými absolventy.  Kdo by měl být vaším absolventem – vědec a výzkumník, nebo inženýr připravený pro průmyslovou praxi? Naším absolventem by měla být osoba, která bude schopná nezávisle a kreativně pracovat. A je potom jedno, jestli zůstane v oblasti výzkumu a vývoje v akademické oblasti, založí si start-up, stane se úspěšným byznysmenem, nebo bude působit ve firemním výzkumu a vývoji. Důležitá je vždy samostatnost a kreativita. To má jednu velkou výhodu, že člověk je sám svým pánem, ale také nevýhodu, že je to velmi náročné. Je třeba překonávat velký stres a frustrace v době, kdy se právě nedaří. Každému se občas nedaří. Je třeba držet se dlouhodobých cílů, ale přitom je také flexibilně adaptovat podle získaných zkušeností. Je to náročné, ale stojí to za to.  Pane profesore, děkuji Vám za rozhovor.(Rozhovor vedl Petr Bartošík. Foto: Eva Vaculíková) Prof. Michal Pěchouček, vedoucí Centra umělé inteligence AIC na FEL ČVUT v Praze Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, MSc. Profesor na Fakultě eletrotechnické ČVUT v Praze, vedoucí Centra umělé inteligence (AIC), vedoucí katedry počítačů FEL ČVUT, spoluzakladatel programu Otevřená informatika, zakladatel start-upů Cognitive Security, AgentFly Technologies a BlindSpot Solutions. Působil jako výzkumný pracovník na Univerzitě v Calgary (Kanada), později například jako profesor na Státní newyorské univerzitě v Binghamtonu (USA), na Univerzitě v Edinburghu (Británie) nebo v týmu Teamcore lab, zabývajícím se umělou inteligencí, na Jihokalifornské univerzitě v USA. Od roku 2013 do roku 2015 byl výkonným ředitelem CISCO R&D Centre v Praze. Zabývá se zejména multiagentními systémy, jejich modelováním a simulacemi a multiagentním plánováním. 

Kybernetická bezpečnost pro infrastrukturu elektrorozvodné soustavy

Článek představuje soubor pokročilých řešení k zajištění kybernetické bezpečnosti určený pro subjekty působící v energetickém průmyslu – Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy. Uveden byl na trh na jaře letošního roku. Moderní elektrické přenosové a distribuční sítě, tvořící elektrorozvodnou soustavu, jsou komplikované technické systémy, unikátní s ohledem na svou geografickou rozlehlost i hlavní význam pro fungování současné lidské společnosti. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem elektřiny a typicky velké rychlosti procesů, jež v elektrorozvodných sítích probíhají, je regulace provozu těchto systémů velmi složitá, a to jak z technického, tak i z organizačního pohledu. Požadavky kladené na systémy ochran a automatizace provozu, jejich konstrukce a funkce se mění současně s elektrorozvodnými sítěmi, které chrání a ovládají, a s tím, jak rostou požadavky zákazníků na dostupnost a kvalitu elektrické energie. Současné systémy ochran, automatizace a řízení PACS (Protection, Automation and Control System) jsou složité soustavy subsystémů propojených četnými vazbami, pokrývající všechny oblasti provozu elektrorozvodných soustav. Zahrnují hardware a software pro dispečerské řízení soustavy, automatizované systémy pro údržbu zařízení elektrorozvodné sítě, systémy ochran, automatické havarijní systémy, systémy procesního řízení (PCS), systémy pro automatické měření spotřeby elektřiny a systémy pro měření a řízení kvality elektřiny. Rychlý rozvoj výpočetní a komunikační techniky přináší změny i do této oblasti. Navíc nové funkce integrované do moderních systémů ochran a systémů automatizace provozu rozvodných stanic vyžadují změnu samotných konstrukčních principů zařízení elektrorozvodné sítě. Jedním z hlavních úkolů vývoje v oboru elektroenergetiky je zlepšování kvality řízení a přechod k sítím smart grids. Řídicí systémy hrají rozhodující roli při výrobě elektřiny, její dopravě i distribuci.Současné PACS jsou vysoce integrované a používají digitální komunikaci založenou na otevřených mezinárodních standardech obsažených v souborech norem IEC 60870, IEC 61850 a IEC 61970 (pozn. red.: v časopise Automa se jim věnoval článek [1]). Integrace separovaných subsystémů rozšiřuje možnosti systémů ochran a automatizace provozu rozvoden a umožňuje jejich efektivnější využití. Společné standardy navíc významně omezují náklady na integraci a poskytují vysokou úroveň funkční spolehlivosti. Obr. 1. Lokální­ rozhraní­ systému KICS for Nodes  1. Slabá místa PACS z hlediska kybernetické bezpečnosti Velká míra otevřenosti a integrace systémů PACS v kombinaci s pronikáním informační techniky a internetu do každodenního života i průmyslové praxe vyvolávají v oboru elektrorozvodných soustav nové problémy. Moderní systémy ochran a automatizace provozu stanic přenosových a rozvodných sítí jsou v podstatě integrované výpočetní systémy, které spolu komunikují prostřednictvím otevřených protokolů. Kybernetická bezpečnost má v takových systémech nízkou prioritu, protože řídicí systémy elektrorozvodných sítí byly historicky navrhovány jako izolovaná řešení. Ovšem moderní řídicí systémy, které jsou globálně integrované a propojené s korporátními službami, jsou vystavené velkému kybernetickému riziku. V normě IEC 62351 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací – Bezpečnost dat a komunikací jsou udána problematická místa uvedená v následujících odstavcích. 1.1 Otevřené komunikaceOtevřené a nechráněné komunikační kanály mezi systémy ochran a komponentami systému automatizace provozu rozvodných stanic stejně jako mezi jednotlivými stanicemi a zařízeními elektrorozvodných sítí trpí zejména těmito nedostatky:Nedostatečné ověření identity: Autentizace interagujících agentů je slabá – např. jakékoliv zařízení připojené v provozní síti může do systému vyšší úrovně posílat nesprávné nebo škodlivé řídicí povely a tak způsobit, že dispečer přijme špatné rozhodnutí a vykoná nesprávné akce.Otevřené standardy a přenosy dat: Protokoly pro přenos dat jsou založené na veřejně přístupných, otevřených a dobře zdokumentovaných standardech. Implementace protokolů stejně jako zdrojové kódy je zdarma. Také nástroje pro analýzu a emulaci jsou veřejně přístupné. Data přenášená v sítích využívajících takové protokoly je většinou snadné zachytit, přečíst, modifikovat a znovu odeslat. To zjednodušuje práci potenciálním útočníkům. Vysoká úroveň síťové komunikace: Zařízení komunikující podle protokolů IEC 60807-5-10x a IEC 61850 MMS (Manufacturing Messaging Specification) vykazují v běžném provozu vysokou úroveň síťové komunikace. Ovšem to usnadňuje útok typu DoS proti technologickým zařízením (např. dispečerskému pracovišti PCS nebo terminálu systému ochrany) prostřednictvím hromadného zasílání neplatných datových paketů. Připojení na veřejné sítě: Podnikové a provozní sítě moderních průmyslových závodů mají četné možnosti připojení na veřejné komunikační sítě, a to téměř na každé úrovni hierarchického modelu řízení, od snímačů až po dispečerské systémy. To výrazně zvyšuje riziko neautorizovaného přístupu k technologickým zařízením zvnějšku. 1.2 Nedostatečné povědomí o kybernetické bezpečnosti mezi pracovníkyO zařízení, která jsou často rozmístěna na velkém území a pracují bez nepřetržitého osobního dohledu, se obvykle stará jen omezený počet techniků. Mnozí z nich nemají ani nejmenší ponětí o kybernetické bezpečnosti. Časté jsou tyto situace:Privilegovaný dálkový přístup z nedůvěryhodné sítě: Techničtí pracovníci často z pohodlnosti a proto, aby si usnadnili údržbu zařízení, umožňují plnoprávný privilegovaný přístup ke vzdáleným zařízením. Mnohdy jde o řešení neoficiální a zcela nezabezpečené, např. z podnikové pracovní stanice s přístupem na internet. Nedostatečná ochrana heslem a špatné řízení přístupových práv uživatelů: Velký počet zařízení, o něž pečuje jen omezená skupina techniků, ztěžuje organizaci a správu přístupových práv, včetně ochrany heslem. Výsledkem je, že technická zařízení jsou často chráněna jednotným univerzálním heslem, což velmi usnadňuje neautorizovaný přístup. Zastaralý software: Software jednotlivých zařízení (IED – Intelligent Electronic Device) se v průběhu životnosti technického zařízení aktualizuje málokdy nebo nikdy. Známé softwarové chyby nejsou upraveny, jestliže nemají přímý vliv na technologické procesy. Údržba z nezabezpečené pracovní stanice: Při údržbě rozvodné infrastruktury se často používají přenosná zařízení – notebooky a tablety – bez řádného zabezpečení. Podobně se do reálné provozní sítě zapojují stanice pro testování softwaru, nebo se dokonce počítače s právy běžných pracovních stanic v technologické síti používají pro osobní účely. Nedostatky při kontrole konfigurace a integrity softwaru: Konfigurace zařízení a integrita softwaru se často verifikují manuálně a v nepravidelných intervalech, ne častěji než jednou za rok. 1.3 Nedodržování bezpečnostních pravidel Další skupinou slabých míst je obecně nedodržování bezpečnostních pravidel. Není správné z toho vinit jen zaměstnance. Problém spočívá už v tom, že požadavky na zabezpečení informací a komunikace jsou při konstruování zařízení a vývoji softwaru pro elektrozvodnou infrastrukturu brány v úvahu jen zřídka. Dodatečná opatření pro zvýšení zabezpečení jsou potom náchylnější k prolomení ochrany.Slabá odolnost proti hackerským útokům: Vývojáři obvykle nepočítají s tím, že by se slabá místa jejich kódu mohla stát cílem útoku proti elektrorozvodné síti a jejím prvkům. Obecně lze říci, že odolnost zařízení proti hackerským útokům je velmi slabá. Špatné nebo nedostatečné nastavení zabezpečení sítě: Častou chybou je nevhodná segmentace sítě a nedostatečná kontrola komunikace mezi jednotlivými segmenty sítě. Typickým problémem je absence standardizovaných řešení určených speciál­ně pro návrh komunikační sítě při implementaci PACS. Z tohoto důvodu je kvalita nastavení zabezpečení komunikační sítě velmi závislá na zkušenostech a kvalifikaci týmu instalačních techniků. Absence ochrany dat při přenosu otevřenými kanály: Data přenášená otevřenými komunikačními kanály jsou často nedostatečně zabezpečena – nebo nejsou zabezpečena vůbec. Absence pravidel pro přidělování přístupových práv: Absence pravidel pro přidělování přístupových práv může způsobit, že povolení k přístupu do sítě dostane i nesprávné zařízení nebo že je přístup povolen i uživateli, který k tomu nemá oficiální pověření vyplývající z jeho pracovních úkolů.Absence řešení pro kontrolu spouštění aplikací: Chybí-li kompatibilní řešení, které brání spouštění nepovolených a neschválených aplikací, zůstává často celý řídicí systém elektrorozvodné infrastruktury z tohoto hlediska nechráněný. Problémem je, že obecně používané nástroje pro kontrolu spouštění aplikací bývají nekompatibilní s průmyslovými systémy nebo je jejich činnost neefektivní (kromě technické nekompatibility proprietárního průmyslového softwaru může být příčinou také nedostatek výpočetního výkonu ve specifických průmyslových zařízeních). Absence nebo nedostatečnost nástroje pro registraci bezpečnostních událostí: V systémech PCS obvykle není žádný specifický nástroj, který by sledoval a zaznamenával události relevantní z hlediska kybernetické bezpečnosti, nebo je jeho funkce nedostatečná k tomu, aby mohla být situace správně interpretována. 1.4 Přístupová práva zaměstnanců smluvních firemV průmyslu vůbec, a v oblasti energetiky zvlášť, je obvyklé, že některé servisní úkony jsou svěřeny smluvním firmám. Je velmi důležité, aby zaměstnanci těchto firem měli vždy jen dočasná přístupová práva, a to jen k těm zařízením a v tom rozsahu, jak to potřebují pro výkon své činnosti. Je třeba zamezit tomu, aby mohli ovlivňovat jiné součásti systému než ty, k nimž mají přístup, a po skončení jejich práce musí být jejich přístupová práva zrušena.   Obr. 2. Lokální­ rozhraní­ systému KICS for Networks 1.5 Životnost zařízeníJe běžné, že životnost systémů ochran a systémů automatizace provozu elektrorozvodných sítí je dvacet až třicet let; nezabezpečený nebo špatně zabezpečený systém tak může být nahrazen mnohdy až za několik desetiletí. Modernizace systémů po částech je mimořádně náročná. Časté je také to, že bezpečnostní řešení (např. šifrovací metody) používaná staršími systémy jsou nekompatibilní s běžně používanými současnými nástroji pro zvýšení informační bezpečnosti.  1.6 Organizační opatřeníKromě uvedených technických problémů jsou také časté problémy organizační povahy. Zaprvé, mnohdy chybí stanovené postupy, které je třeba uplatnit při zjištění, že systém zaregistroval podezřelé aktivity. Zadruhé, nejsou vytvořeny potřebné dokumenty a směrnice související s vyšetřováním incidentů v provozním prostředí, včetně narušení funkce řídicích systémů ze strany informačního a komunikačního systému. Běžné je např. to, že referenční dokumenty pro vyšetřování a klasifikaci provozních incidentů jsou již tak zastaralé, že vůbec neberou v úvahu incidenty v oblasti kybernetické bezpečnosti jako možný zdroj špatné funkce řídicího systému. Jestliže tedy k takovému incidentu dojde, vyšetřování nevede k odhalení jeho skutečné příčiny, a proto nejsou přijata opatření, která by účinně zamezila opakování incidentu.  1.7 Shrnutí situaceZ uvedeného vyplývají tyto obecně platné skutečnosti: moderní PACS nejsou uzavřené systémy izolované od okolí,PACS nemají vestavěné funkce pro efektivní zajištění kybernetické bezpečnosti, za současných podmínek je z technických i organizačních důvodů velmi nesnadné detekovat incidenty proti kybernetické bezpečnosti a zjistit jejich příčiny, nejsou k dispozici jasné směrnice a postupy, jak reagovat na zjištěný útok. 2. Prevence rizik, detekce útoků a opatření proti nimNorma IEC 62351 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací – Bezpečnost dat a komunikací detailně popisuje možné nástroje pro zajištění kybernetické bezpečnosti energetických systémů. Ovšem většina navrhovaných řešení může být implementována jen kompletní náhradou automatizačních systémů, protože jsou vyžadovány jiné formáty dat a modifikace procedur zpracování komunikačních protokolů. Ačkoliv tedy plná implementace normy IEC 62351 je možná jen ve velmi vzdálené perspektivě, svůj význam má i částečné a postupné plnění jejích požadavků. Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) je celostní řešení pro zabezpečení průmyslových infrastruktur, které takový přístup ke splnění požadavků normy IEC 62351 umožní. KICS se skládá ze dvou komponent: KICS for Nodes – komponenta pro ochranu koncových bodů průmyslových komunikačních sítí (jako jsou inženýrské stanice, operátorské stanice, servery SCADA),KICS for Networks – komponenta pro dohled nad průmyslovými komunikačními sítěmi s nástroji pro kontrolu integrity sítě a hloubkovou inspekci aplikačních protokolů (pro elektrorozvodné sítě jde zejména o protokoly IEC 60870-5-104 a IEC 61850).2.1 KICS for NodesKICS for Nodes je specializovaný software určený pro průmyslové řídicí systémy. Chrání servery technologických zařízení, inženýrské stanice a operátorské stanice pracující pod operačním systémem Windows proti bezpečnostním hrozbám. Hlavní funkce KICS for Nodes jsou tyto:Whitelisting (kontrola spouštění aplikací): blokuje spouštění všech aplikací kromě těch, jimž je to výslovně povoleno. Uživatelům je k dispozici možnost během uvádění do provozu funkci nastavit a odladit ve zkušebním režimu. Kontrola povolených zařízení: umožňuje administrátorovi stanovit, která zařízení mohou být k chráněnému počítači připojena. Funkce umožňuje průmyslová zařízení ochránit před připojením neautorizovaných zařízení. Pro snadnou správu a provoz velkého množství zařízení jsou podporovány masky zařízení.Detekce nežádoucího softwaru (včetně virů): Tato funkce pro zabezpečení pracovních stanic s OS Windows kombinuje využití elektronických podpisů aplikací a heuristickou metodu ochrany. Pracovní stanice tak chrání před známými, dosud neznámými i komplexními útoky. Síťový firewall: umožňuje omezit síťová připojení v průmyslové síti. Sleduje aktivity v síti a blokuje pokusy o podezřelé připojení ze sítě k pracovní stanici.Software KICS for Nodes může být po integraci do bezpečnostní sítě Kaspersky Security Center centrálně spravován, což dovoluje realizovat tyto další funkce: centralizovaná správa a řízení bezpečnostních pravidel: funkce, která umožňuje konfigurovat nastavení zabezpečení pro jednotlivá zařízení a jejich skupiny, centralizované aktualizace antivirové databáze v chráněných pracovních stanicích, a to i v případě, že síť není připojena k internetu: to pomáhá dosáhnout vysoké úrovně zabezpečení aktualizací bezpečnostních agentů z jednoho řídicího serveru v průmyslové síti; aktualizace mohou být do tohoto serveru nahrány ze serveru Kaspersky Security Center prostřednictvím transmisní stanice (ta může být buď přímo v informační síti, nebo v DMZ) automaticky, s využitím internetu, nebo ručně administrátorem prostřednictvím USB,testování nových aktualizací před distribucí: umožňuje zkontrolovat kompatibilitu aktualizací se specifickými průmyslovými aplikacemi v pracovních stanicích,model založený na oprávněních pro správu pravidel a akcí zabezpečovacích agentů: eliminuje možnost neautorizovaných změn bezpečnostních pravidel na řídicím serveru a chrání před vyřazením ochrany pracovních stanic změnou jejich bezpečnostního nastavení,centralizovaný sběr dat o bezpečnostně relevantních událostech v pracovních stanicích: tyto informace jsou potřebné pro ucelenou analýzu, jež umožňuje přesně identifikovat příčiny incidentů a naplánovat protiopatření.Je třeba poznamenat, že práce KICS for Nodes z principu nijak neovlivňuje řízení technologických procesů.  2.2 KICS for NetworksKICS for Networks je specializovaný software pro dohled nad průmyslovými komunikačními sítěmi. Identifikuje anomálie a registruje důležité informace o událostech souvisejících s provozem komunikační sítě bez toho, že by jakkoliv ovlivňoval průběh technologických procesů. Hlavní funkce jsou tyto: 2.2.1 Dohled nad integritou sítě V režimu samoučení umožňuje detekci a registraci všech dostupných uzlů v síti LAN a komunikace mezi nimi. Takto získaná data mohou být použita jako referenční soubor pro sledování změn. Dále umožňuje detekci adres IP a MAC a registraci nových zařízení připojených k monitorovanému segmentu technologické informační sítě. A poslední funkcí je detekce a registrace síťové komunikace mezi uzly založená na těchto atributech: adresa uzlu odesílatele, adresa uzlu příjemce, síťový protokol, port, počet dovolených spojení atd.  2.2.2 Hloubková inspekce paketůBěhem hloubkové inspekce paketů se kontrolují, analyzují a registrují důležité zprávy odesílané prostřednictvím protokolů technologické informační sítě. Podle konfigurace jde o: detekci příkazů pro správu zařízení (např. pro zapnutí a vypnutí) zasílaných prostřednictvím protokolů IEC 61850 a IEC 60870--5-104,detekci příkazů pro změnu provozu systémů ochran a systému automatizace provozu rozvodné stanice (např. nastavené hodnoty skupinového přepínače) zasílaných prostřednictvím protokolů IEC 61850 a IEC 60870-5-104,detekci pokusů o změnu parametrů zařízení IED servisním softwarem v řízeném segmentu sítě.Dalším úkolem hloubkové inspekce paketů může být sledování obecných telemetrických zpráv.  2.2.3 Záznam událostíSystém KICS for Networks ukládá záznamy o detekovaných událostech do interní zabezpečené databáze. Informace jsou omezeny periodou ukládání a kapacitou archivu.  3. Příklad využití KICS pro moderní elektrickou rozvodnuPříklad využití systémů KICS for Nodes a KICS for Networks je na obr. 3. Systém ochran a systém automatizace provozu rozvodny zahrnují dva segmenty LAN s kruhovou topologií.   Obr. 3. KICS for Energy příklad použití 3.1 Staniční sběrnicePrvní segment je staniční sběrnice (podle IEC 61850), která umožňuje komunikaci mezi IED. Pro výměnu informací s vyšší úrovní dispečerského řízení se používají staniční sběrnice, řídicí systémy rozvodny a telemetrické komunikační brány.Přístup ke službám je možný lokálně nebo na dálku. Přístup ke službám lokálně je realizován prostřednictvím notebooku připojeného přímo k některému z IDE nebo k LAN staniční sběrnice. Přístup ke službám na dálku, ze vzdálené pracovní stanice, je v běžném provozu realizován prostřednictvím protokolu MMS podle IEC 61850. Servisní komunikace týkající se parametrizace ochrany a zařízení řídicího systému je realizována interními aplikačními protokoly, specifikovanými výrobci daných zařízení.Segment LAN má kruhovou topologii, fyzicky tvořenou dvěma spojenými ethernetovými switchi. Všechna zařízení jsou ke switchům připojena jako dvojnásobně připojené uzly DAN (Double Attached Nodes). Jednotlivá porucha v segmentu tedy nevede k selhání komunikace, čímž se dosahuje vysoké úrovně spolehlivosti. Jednotlivá IED jsou vybavena vestavěnými switchi a zapojena do subsítě s liniovou topologií. Každá liniová subsíť je na konci připojena ke switchům kruhové sítě. Komunikace mezi zařízeními v dané liniové subsíti tudíž neprobíhá přes switche kruhové sítě. Provoz v kruhové síti je řízen s využitím protokolu RSTP. Součástí kruhové sítě je komunikační switch pro dálkový přístup k průmyslové síti prostřednictvím VPN.  3.2 Operátorská komunikační síťDruhý segment LAN je operátorská komunikační síť. Má také kruhovou topologii a je určena pro operátorské stanice a interakci se servery PCS. Interakce s řídicím střediskem rozvodné sítě a operátorem systému je realizována přímo z řídicího systému rozvodné stanice připojeného do systému automatického řízení provozu prostřednictvím protokolu IEC 60870-5-104. 3.3 Zajištění kompletního dohledu nad provozem v komunikační síti rozvodnyPro zajištění kompletního dohledu nad sítí technologické infrastruktury musí být KICS for Networks nainstalován v každém ze segmentů sítě. Proto jsou v daném případě instalovány tři servery KICS for Networks, jak je znázorněno v obr. 3: jeden pro segment staniční sběrnice, druhý pro segment operátorské sítě a třetí pro komunikační linku s vyšší úrovní řízení. Pro připojení serveru KICS for Networks k síti infrastruktury je vyžadována rekonfigurace switchů tak, aby byla všechna komunikace SPAN (Switched Port Analyzer) z každého segmentu směrována na odpovídající server. Server KICS for Networks je tedy připojen k portu SPAN síťového switche. Tato konfigurace umožňuje přijímat informace o provozu průmyslové komunikační sítě, ale bez přímého vlivu na řízení technologických procesů. KICS for Networks potom tyto informace zpracovává a detekuje podezřelé události. Data svázaná s registrovanými událostmi jsou zašifrována a bezpečně uložena. Navíc jsou zabezpečeným kanálem přenášena do střediska Kaspersky Security Center, kde tak mají odborníci na kybernetickou bezpečnost k dispozici souhrnný seznam detekovaných událostí. Software KICS for Nodes musí být pro plnou ochranu instalován na každé stanici v průmyslové komunikační síti běžící pod operačním systémem Windows. Také KICS for Nodes odesílají informace o detekovaných událostech do serveru střediska Kaspersky Security Center. Počítače v průmyslové komunikační síti mohou obsahovat další síťové rozhraní pro připojení segmentu sítě tohoto střediska. Veškerá komunikace v tomto segmentu je šifrovaná. Při selhání řídicí sítě pokračují KICS for Nodes a KICS for Net­works v provozu v režimu standalone a sebrané informace jsou do serveru střediska Kaspersky Security Center odeslána po obnovení spojení. KICS podporuje integraci se systémy SIEM (Security Information and Event Management). Kaspersky Security Center zřídí šifrovaný kanál pro komunikaci se zvoleným systémem SIEM (HP ArcSite, IBM QRadar a jiné využívající formát Syslog) a přenáší do něj stanovené události. Je také možné odesílat notifikace prostřednictvím SMS a e-mailových zpráv. ZávěrV článku byly popsány bezpečnostní hrozby související s provozem elektrorozvodných sítí a možnost jejich řešení prostřednictvím nástrojů KICS for Nodes a KICS for Networks z balíčku KICS for Energy. Jde o součást nabídky Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS), která obsahuje technické prostředky a služby pro zabezpečení komunikačních sítí provozní úrovně a jejich prvků: serverů SCADA, terminálů HMI, inženýrských stanic, PLC a prvků síťové infrastruktury, bez vlivu na kontinuitu provozu a konzistenci technologických procesů. Více informací zájemci najdou na www.kaspersky.com/ics.  Literatura:FORGUE, Bruno a Pavel VLADYKA. IEC 61850: soubor norem pro komunikaci v energetice s velkým potenciálem výhod. Automa. Praha: FCC Public, 2010, (3), 10–12. ISSN 1210-9592. (AO Kaspersky Lab. Překlad a úprava: redakce)Terminologická poznámkaV tomto článku – i jinde v časopise – používáme termín kybernetická bezpečnost. Jde o vžitý název pro zabezpečení dat a komunikací. Je však dobré si uvědomit, že kybernetická bezpečnost, cybersecurity (v současnosti již většinou psáno dohromady jako jedno slovo), nemá nic společného s kybernetikou, ale spíše s informatikou, která je jen malou součástí kybernetiky. V oficiálních dokumentech se používá správný, avšak trochu rozvleklý termín zabezpečení dat (popř. informací) a komunikací. Jde např. o normu IEC 62351, citovanou v tomto článku: její název je Power systems management and associated information exchange – Data and communications security, přičemž výraz data and communications security byl do češtiny přeložen jako bezpečnost dat a komunikací. Ještě správněji by mělo být zabezpečení dat a komunikací. Nejde totiž o bezpečnost ve smyslu bezpečnosti strojů nebo funkční bezpečnosti (safety), ale o zabezpečení (security) – překládat security jako bezpečnost je trochu ledabylé a v některých případech to může vést k nedorozumění. Angličtina oba termíny rozlišuje dosti důsledně, čeština je občas zaměňuje, ale např. v němčině mají jen výraz dieSicherheit (die Sekurität sice existuje, ale má jiný význam než security nebo zabezpečení).Termín kybernetická bezpečnost tedy není správně utvořen, ale protože je široce po­užíván, můžeme jej přijmout, když si předem stanovíme, že jde vlastně o zabezpečení dat a komunikací.(Bk) „Regulace, ochrana a automatizace provozu energetických zařízení už delší dobu není řešena prostřednictvím uzavřených systémů, kvůli čemuž se detekce potenciálních hrozeb stala velmi složitou jak z technického, tak organizačního hlediska. Proto by energetické společnosti měly posílit svou ochranu, aby lépe čelily všudypřítomným kybernetickým útokům. Jedině tak zabrání nejčernějším scénářům v podobě absolutní ztráty své akceschopnosti, což by mělo dalekosáhlý dopad na obyvatele a společnost jako celek.“ Andrej Suvorov, vedoucí oddělení Critical Infrastructure Protection ve společnosti Kaspersky Lab

ROTAMASS Total Insight – když chcete mít jistotu, že měříte přesně

Věkovitý (108 let!) výrobní závod ROTA-YOKOGAWA v německém Wehru je stejně jako prudce tekoucí Rýn pod jeho okny rapidně expandujícím podnikem, zejména v posledních pěti letech. Průtokoměry na Coriolisově principu ROTA vyrábí již 24. rok, avšak s masivními investicemi (přibližně 13 milionů eur) do inovací ve výrobě a do nejmodernějšího kalibračního střediska na kontinentu byly položeny zdravé základy pro čtvrtou generaci průtokoměrů ROTAMASS TI, jež jsou na trhu od května 2016. Přesné automatické ohýbání trubic, jejich digitální párování, vakuové niklové pájení, nové odladění harmonických kmitů a mnoho dalších inovací zvýšily úroveň kvality nové řady průtokoměrů. Zavedení japonského systému řízení výroby nebylo snadné, ale minimalizace zmetkovitosti a nulová výroba na sklad přinášejí jednoznačné ekonomické výsledky. Odcházející třetí generace průtokoměrů Rotamass měla jeden typ převodníku a jednu řadu senzorů, které se lišily požadovaným procesním připojením nebo doplňkovým parním otopem. Optimálně uspokojit různorodé požadavky, zejména malou tlakovou ztrátu, nebylo v podstatě možné. Průtokoměry Rotamass TI se senzory Nano (vnitřní průměr trubic od 0,9 mm), Prime Obr. 1. Coriolisův průtokoměr Rotamass TI Prime RCUP25S 78 pro průtok do 2 300 kg/h(obr. 1: nová konstrukce s poloviční tlakovou ztrátou ve srovnání s předchozími typy), Supreme (nejpřesnější řada s inovovanými senzory), Intense (bezpečný snímač pro vysoké tlaky), Hygienic (koncept Prime se specifickými připojeními pro farmacii a potravinářství) a Giga (největší průtoky s velkou stabilitou nuly) s převodníky Essential a Ultimate s konceptem FOD (Features On Demand – vlastnosti na vyžádání) vycházejí přáním zákazníků plně vstříc. Nové převodníky mají mnoho vylepšení. Desetkrát rychlejší odečet fázového posunu (10 ms), zdokonalený digitální signálový procesor s Hilbertovou transformací a 32bitovým zákaznickým A/D převodem, zdvojené a přepínané snímání fázového posunu s automatickou kalibrací nuly v intervalu 20 ms a PI regulátor buzení s navýšením +30 % energie do budiče vedou k možnosti rychlého dávkování, větší přesnosti, stabilitě nuly a k přesnému měření i při výrazném zavzdušnění potrubí (pětkrát nižší chyba).Převodník má šest nezávislých čítačů a čtyři sady uživatelských nastavení. K měření koncentrací lze využít čtyři nezávislé sady převodních tabulek nebo je spojit do dvou velmi detailních, s možností dálkového přepínání kontaktním vstupem. Pomocí prostředí Fieldmate je možné nastavení pro měření koncentrací provést u zákazníka, bez nutnosti intervence z výrobního závodu. Převodníky nyní také umožňují dynamickou kompenzaci vlivu statického tlaku na tuhost měřicích trubic, přestože díky mimořádně robustním měřicím trubicím je vliv změn tlaku zanedbatelný a oproti přístrojům jiných výrobců přibližně 8,5krát menší. Koncepce Total InsightPrůtokoměry Yokogawa Rotamass TI (Total Insight) snižují provozní výdaje zákazníka v kaž­dé fázi svého životního cyklu (obr. 2). Obr. 2. Pohled na průtokoměr v celém životním cykluNa počátku životního cyklu stojí „zjednodušený výběr“ vhodného průtokoměru. Šest produktových řad detektorů (viz přehled trhu na str. 32) se specifickými užitnými vlastnostmi, rozmanitá procesní připojení, dva typy převodníků Essential a Ultimate s odlišnou specifikací souboru funkcí i přesnosti a sedmnáct různých variant konfigurace čtyř výstupních i vstupních kanálů poskytují prostor pro každý specifický požadavek zákazníka. Prostřednictvím uživatelsky příjemného prostředí výpočtového softwaru Flow Configurator je s využitím vstupních údajů snadné nalézt optimální rovnováhu mezi přesností měřidla ve stanoveném rozpětí, tlakovou ztrátou a světlostí, tedy pořizovací cenou.„Odborný průvodce“ napomáhá k snadnému, přívětivému a rychlému zprovoznění i při složitějších úkolech, jako je dávkování, měření koncentrace, měření podílu oleje či jiného produktu v nosném médiu apod. Nová funkce „hlídač procesu“ detekuje podmínky, které jsou třeba k tomu, aby průtokoměr měřil s určenou přesností: tlak média, jeho teplotu, vibrace potrubí, zavzdušnění, ztrátu média, zanášení, přicpání a erozi nebo korozi trubic. Obr. 3. Variabilní informativní displej s možností zobrazení trendůKontroluje posun nuly a podmínky při její kalibraci. Rozlišuje události a generuje hlášení týkající se poruch měřidla (16), abnormalit procesu (27), chybných nastavení (39) nebo jen upozornění na blížící se problém (34). Správce událostí umožňuje nastavit interpretaci a chování průtokoměru nejen podle pravidel NAMUR NE 43 (Standardisation of the Signal Level for the Failure Information of Digital Transmitters) a NE 107 (Self-Monitoring and Diagnosis of Field Devices), ale také podle zadání uživatele. Tím lze předejít zahlcení nadřízeného systému alarmovými hlášeními a umožnit předávat jen ta nezbytně nutná. Kromě trendu na displeji (obr. 3) se události podle předvolby zaznamenávají do vnitřní paměti a na kartu microSD, se zápisem tří bloků před událostí a tří bloků po události, takže následná analýza příčin problémů je velmi jednoduchá.„Manažer údržby“ za provozu periodicky kontroluje základní funkční celky průtokoměru:obvody budiče,obvody senzorů,stav (tuhost) trubic,hardware i software převodníku.Přístup k převodníku je tříúrovňový (obsluha, údržba, specialista) s nastavitelným rozsahem povolených úkonů. Při použití v úlohách s požadovanou funkční bezpečností SIL 2 je přístup k nastavením blokován. S pomocí diagnostického softwaru Fieldmate lze vytisknout nastavení přístroje i s vypočtenou očekávanou chybou měření průtoku, hustoty, koncentrace a po kontrole celkového „zdravotního“ stavu lze vytisknout protokol potvrzující spolehlivost a přesnost měření bez jeho přerušení. K převodníku je možné se připojit bez nutnosti otevírat kryty prostřednictvím sběrnice Modbus a bezdrátového servisního portu IrDA.„Mobilita dat“ je další funkce v životním cyklu průtokoměru. Zabezpečuje ji karta microSD (1 GB) pro zálohování, multiplikaci nastavení, variantní nastavení podle úlohy a zejména pro dálkovou údržbu a servis. Karta rovněž obsahuje instrukční manuály, výkresovou dokumentaci, Fieldmate Lite, soubory DD (Device Description) a DTM (Device Type Manager), komunikační nástroj pro Modbus, kalibrační a jiné certifikáty, seznam náhradních dílů a nastavení výrobce i uživatele.Protože se během užívání průtokoměru mohou požadavky a podmínky měření měnit, uživatelé u převodníku Ultimate ocení funkci „zdokonalená flexibilita“. Tato funkce umožňuje po zakoupení licencí a přidělení hesel odemykat přídavné funkce, které přístroj má interně k dispozici, ale nebyl důvod je při původní investici nakupovat (řízení dávkování, měření běžné i detailní koncentrace, výpočet množství oleje a plynné složky podle americké petrochemické normy API, kontrola netěsnosti trubic, měření viskozity, výpočet výhřevnosti – i v anglosaských jednotkách BTU, referenční hustota podle API, kontrola zdravotního stavu trubic).Koncept Total Insight dává tedy uživateli jistotu, že:jeho výběr měřidla vzhledem k zadání byl optimální a zbytečně neplatí víc, než musí,nastavení a nulování průtokoměru jsou v pořádku (ví, jakou chybu může očekávat),průtokoměr dá včasné varování, když očekávaná přesnost není vlivem provozních podmínek dosažitelná,průtokoměr dá informaci o svém zdravotním stavu, kterou lze dokladovat, a zavolá ho k údržbě, když to bude potřebovat,má všechny doklady, certifikáty i údaje k servisu a údržbě vždy k dispozici,bude-li potřebovat rozšířit soubor funkcí měřidla, nemusí kupovat nové nebo je posílat zpět výrobci.Jak zajistit nepřetržitou kvalitu měření?Svou popularitu získaly Coriolisovy průtokoměry, i přes svou nemalou pořizovací cenu, vynikající přesností, přímým měřením hmotnostního průtoku, spolehlivostí a malou tlakovou ztrátou. Ve velké míře jsou využívány v chemickém průmyslu, kde nevodivost média nebo požadovaná přesnost neumožňují použít levnější indukční průtokoměry. Stabilní kvalita produkce v chemickém průmyslu velmi těsně souvisí s dodržením konstantních výrobních podmínek, a tedy i se stabilitou použitých měřidel průtoku. Jejich periodická kalibrace poskytuje uživateli údaj o nejistotě za laboratorních podmínek, jestliže se průtokoměry kalibrují mimo provoz, nebo o celkové nejistotě za provozních podmínek při použití pojízdných kalibrátorů. V obou případech je kalibrace velmi nákladný, časově náročný a při požadavku na nepřetržitý provoz někdy těžko proveditelný úkol (obr. 4). K ceně za kalibraci je nutné připočítat také demontáž, čištění, balení, dopravu, montáž a zprovoznění.Obr. 4. Jaké jsou náklady na jednoduchou rekalibraci, je-li průtokoměr umístěn v takovéto lokalitě?Přestože Coriolisovy průtokoměry mají robustní konstrukci a Yokogawa mezi výrobci vyniká tloušťkou stěn měřicích trubic (3,9 až 12 % z vnitřního průměru), může při měření abrazivních nebo chemicky agresivních médií docházet k mírnému opotřebení a ztenčení stěny a tím i poklesu tuhosti trubic. Yokogawa intenzivně testovala vliv korozního opotřebení na přesnost a zjistila, že např. u měřidla Supreme 36 (0,5 až 10 t/h) úbytek tloušťky trubice o 0,05 mm (4 %) způsobí pokles tuhosti a tím i nárůst chyby na 3 % z okamžitého hmotnostního průtoku a přibližně 6,5 % z okamžité hustoty. Stabilní kvalitu měření Coriolisovými průtokoměry lze zajistit jen včasnou kontrolou změny tuhosti měřicích trubic. Klasická diagnostika elektrických obvodů a chodu firmwaru není pro posouzení stavu průtokoměru dostačující. Princip činnosti hmotnostního Coriolisova průtokoměruObr. 5. Princip měření Coriolisova hmotnostního průtokoměruAby bylo zřejmé, jak souvisí změna tloušťky stěny trubic s jejich kalibračním faktorem, bude užitečné si připomenout trošku teorie související s Coriolisovými průtokoměry. Na obr. 5 je ve stručnosti popsán princip funkce průtokoměru. Měřené médium prochází dvěma trubicemi ve tvaru U, které jsou pomocí budiče E rozkmitány a oscilují na vlastní rezonanční frekvenci fC s úhlovou rychlostí Ω. Pohybuje-li se hmotný bod média δm od středu rotující trubice rychlostí v, působí kolmo na jeho dráhu tzv. Coriolisova síla Fc, na obrázku F1, která se snaží brzdit rotační pohyb trubice. Naopak v případě, že se hmotný bod pohybuje ke středu otáčení trubic, je účinek síly Fc = F2 souhlasný s pohybem trubice a její výchylka při oscilacích je větší. Coriolisova síla vyjádřená vztahem (1) působí na poloměru d krouticím momentem TC (2) a způsobuje zkroucení měřicích trubic o úhelθ. vzorec (1)vzorec (2)Dosadí-li se místo hmotnosti m součin hustoty média ρ, vnitřního průřezu S a délky trubky l, kde Coriolisova síla vzniká, a 2Ω×v místo zrychlení aC, získá se vztah, ve kterém lze přeskupením činitelů v součinu osamostatnit hmotnostní průtok Qm = ρSV. Pak vychází, že zkroucení o úhel θ je úměrné krouticímu momentu, který přímo souvisí s hmotnostním průtokem (3). vzorec (3) Pohyb trubic je snímán dvojicí senzorů S1 a S2 umístěných na příčných ramenech trubic (cívka–magnet). Je-li průtok nulový, Coriolisova síla nepůsobí, trubice kmitají paralelně a signály senzorů mají identický sinusový průběh. Nenulový průtok způsobuje zakřivení trubic a signál ze senzoru S2 se proti S1 začíná zpožďovat, viz obr. 5. Vyhodnocením fázového posunu Δφ lze detekovat krouticí moment Coriolisovy síly a tím kvantifikovat hmotnostní průtok. V praxi jsou trubice namáhány nejen na krut, ale také na ohyb, uplatňuje se jejich tvar, který je odlišný od zidealizovaného tvaru U, pro který platí uvedené vztahy. Zavádí se tzv. konstanta senzoru SK (T, p, ρ), zohledňující jeho konstrukci (4). Protože rezonanční frekvence trubic a tím i úhlová rychlost Ω závisejí na hustotě média v trubicích, je tato konstanta senzoru závislá na hustotě a také na teplotě i tlaku. vzorec (4) kdeQm je hmotnostní průtok (kg/h),SK konstanta senzoru (Hz·kg/h),fr   rezonanční frekvence (Hz),φ   zkroucení trubice (rad).Pro potřeby kalibrací a srovnávání průtokoměrů byla zavedena konstanta SK20, udávající hodnotu konstanty při 20 °C, tlaku 100 kPa a hustotě vody. SK20 je přímo úměrná tuhosti trubic K. Pro zjednodušení je ve vztahu (5) uvedena tuhost přímé trubky namáhané na ohyb. vzorec (5) kdeE (T, p) je Youngův modul pružnosti,do vnější průměr trubic,di  vnitřní průměr trubic,l    délka vyložení (poloměr ohybu trubic).Ze vztahu (5), ve kterém vnitřní světlost trubky figuruje ve čtvrté mocnině, je zřejmý zásadní dopad ztenčení stěny trubky na její tuhost a tím i na měření hmotnostního průtoku. Kontrola zdravotního stavu trubicZpůsob periodické kontroly tuhosti trubic (tube health check) je patentově chráněn (JP 4952820 B2). Vychází z poznatku, že rezonanční frekvence fC je dána tuhostí trubic K a hmotností média mf a trubic mt podle vztahu (1). Zmenšující se tuhost má za následek pokles rezonanční frekvence: vzorec (6) Obr. 6. Reakce amplitudy kmitů trubic na změnu zesílení budičeDo vztahu (4) pro hmotnostní průtok Qm vstupuje rezonanční frekvence ve jmenovateli, a tedy pokles tuhosti vede ke kladné chybě průtoku. Vnitřní tvar trubic, jejich strukturu, tuhost i vnitřní objem – tedy hmotnost média v trubicích – ovlivňuje zvláště koroze či eroze. Tuhost má určitou retenční schopnost zachovat stávající amplitudu kmitů do jisté míry na původní úrovni. Zmenší-li se tuhost, je reakce na změnu amplitudy buzení rychlejší – strmost α změny amplitudy kmitů na snímané frekvenci je větší (obr. 6). Jestliže se sníží buzení o určitou hodnotu (na obr. 6 jen informativní hodnota), bude se amplituda na senzorech snižovat po dobu τ, dokud se neustálí na nové hodnotě. Na počátku kontroly se změří referenční tuhost (obr. 7). Obr. 7. Kontrola zdravotního stavu trubicNásledně lze např. s měsíční periodou provádět ověřovací měření, které trvá přibližně 90 s. Protože teplota a tlak mají na tuhost trubic podstatný vliv, doporučuje se vykonávat kontrolu v ustáleném režimu, tedy při přibližně stejné teplotě, tlaku i zavzdušnění. Ideální je měřit při uzavřeném potrubí, ale není to podmínka. Jedno měření nemá žádný význam. Je nutné vykonat několik měření, kdy převodník uchovává trend strmostí α1, α2 a skokových změn budiče G1, G2 a z nich vypočtené referenční tuhosti Kd (7). KF je kalibrační faktor zjištěný při prvotní kalibraci. Pro následné referenční vyhodnocování tuhosti trubic Kd se stanoví KF = 1.vzorec (7) kde fC20 je rezonanční frekvence trubic při 20 °C,Md = mt + mf referenční hmotnost trubice i média.Změna referenční tuhosti o 0,1 % odpovídá nárůstu chyby měření o 0,1 %. Jestliže naměřené výsledky vypadají jako na obr. 8, lze nastavením hraniční hodnoty změny tuhosti indikovat termín nutné rekalibrace, nechce-li uživatel dopustit horší přesnost. Tato funkce bezpečně vyhodnotí nárůst chyby o 0,1 % a limita je nastavitelná od 0,1 do 5 %.Obr. 8. Nastavení limitní chyby a kalibračního intervaluKontrola zdravotního stavu trubic představuje cennou doplňkovou funkci průtokoměru Rotamass TI, která dává celkem reálnou představu o dosahované přesnosti za provozu a je schopna snížit náklady na údržbu a zabránit zbytečnému zastavení výroby.Rotamass TI tak nastavil nový, nejvyšší standard užitných vlastností, robustnosti a přesnosti mezi Coriolisovými průtokoměry na trhu. Vylepšením specifikací při reálných provozních podmínkách a podporou v průběhu životního cyklu přináší novou kvalitu všem uživatelům.Tomáš Zetek, Yokogawa CZ/SK

Provozní plynové chromatografy

Plynovým chromatografem je možné měřit složení plynných směsí nebo i kapalin, které mohou být převedeny do plynného skupenství, aniž se rozložily. Článek popisuje funkce a základní součásti těchto přístrojů, jejichž přehled je uveden na str. 30. Ústředními součástmi plynového chromatografu jsou: chromatografická kolona, ve které se analyzovaná směs dělí na jednotlivé složky, a detektor, kterým se měří množství každé složky vycházející z chromatografické kolony. Z principu plynový chromatograf neposkytuje informaci o koncentraci jednotlivých složek kontinuálně. U laboratorních chromatografů dostáváme výsledky jednorázově a u provozních chromatografů periodicky.1. Princip měření a základní součásti chromatografuSměs plynů je na jednotlivé složky rozkládána v chromatografické koloně obsahující stacionární fázi, což je kapalina nebo i pevná látka, která interaguje se složkami vzorku unášeného proudem nosného plynu, tedy mobilní plynnou fází. Jednotlivé složky analyzovaného plynu se při pohybu kolonou zdržují podle toho, do jaké míry jsou absorbovány kapalinou nebo adsorbovány na povrchu pevných částic stacionární fáze. Na konci chromatografické kolony se tedy dříve objeví složky méně zadržované.Na obr. 1 je ukázáno, že se vzorek dávkuje do proudu nosného plynu (mobilní fáze). Ten unáší vzorek dál kolonou. Složky smísené s nosným plynem opouštějí postupně kolonu a vstupují do detektoru, ve kterém vytvářejí signál, jehož intenzita je úměrná koncentraci (C) příslušné složky. Časový průběh signálu z detektoru představuje chromatogram, ze kterého je možné určit druh i kvantitativní zastoupení složek.2. Vyhodnocení analýzyVýsledkem chromatografické analýzy je chromatogram, který poskytuje mnoho informací o složení analyzované směsi i o vlastnostech chromatografické kolony:úroveň složitosti vzorku je indikována počtem vln (píků), které se na chromatogramu objevují,informace o složení vzorku se získá porovnáním polohy píků se standardy,vyhodnocení relativních koncentrací složek se získá porovnáním plochy píků.Účinnost kolony se hodnotí srovnáním se standardními chromatogramy; především podle úplného oddělení složek, zejména těch obtížně dělitelných.K charakterizaci chování látek v chromatografickém systému se používají tzv. eluční parametry či retenční data.Eluční čas τR (min) je doba průchodu látky chromatografickou kolonou, tj. doba od nástřiku látky na kolonu k dosažení maxima eluční křivky. Když se chromatogram zapisuje na papír, vypočítá se eluční čas z eluční vzdálenosti XR a rychlosti posunu registračního papíru (v cm/min). Eluční vzdálenostXR (cm) je vzdálenost vrcholu píku od počátku chromatogramu. Lze ji přímo přečíst na chromatogramu.Eluční objemVR (ml) je objem mobilní fáze prošlý kolonou za dobu τR při objemovém průtoku mobilní fáze FM (ml/min).Distribuční konstantaKD je poměr rovnovážných koncentrací dělené látky ve stacionární a mobilní fázi za předpokladu, že tato látka je v obou fázích přítomna v téže molekulové formě.Retenční čas je doba, která uplyne od nástřiku vzorku do dosažení maxima křivky (píku).Retenční objem je objem plynu, který prošel kolonou za retenční čas.Retenční čas a retenční objem jsou charakteristické veličiny pro každou separovanou látku v daném systému. Složky se identifikují porovnáváním retenčních dat standardu a identifikované látky. Tato retenční data se získají nástřikem plynů o známém složení, kdy se zjistí, jaké retenční časy mají jednotlivé složky.3. Základní součásti provozního chromatografuKromě kolony a detektoru obsahuje chromatograf i další prvky, které pomáhají zajistit jeho správné fungování (obr. 3). 4. Chromatografická kolonaChromatografická kolona je část chromatografu, ve které se nachází stacionární fáze. Používají se kolony dvou základních typů: kapilární a náplňové. U kapilární kolony je stacionární složka nanesena přímo na stěny trubice, zatímco u náplňové kolony je stacionární složka nanesena na pevné částice, kterými je naplněna trubice kolony. Přechodným typem mezi oběma uvedenými je kolona s trubicí pokrytou na vnitřním povrchu částicemi nosiče, na nichž se nachází stacionární fáze (obr. 5).Trubice kolony jsou nejčastěji vyrobeny ze skla nebo korozivzdorné oceli. Délka kolony se volí podle obtížnosti dělení složek. Čím jsou si vlastnosti dělených složek podobnější, tím musí být kolona delší. Při delší koloně ale trvá jeden analytický cyklus déle.U náplňových kolon je možné pro zadržování dělených složek využít buď adsorpci na povrchu pevné hmoty, nebo adsorpci v tenkém filmu kapaliny na jejím povrchu. V prvním případě (GSC – Gas Solid Chromatography) je pevná hmota ve formě pórovitých zrnek (aktivní uhlí, silikagel, zeolit apod.), v druhém případě jsou zrnka pevné hmoty (nosiče) potažena mikrofilmem stacionární fáze, přičemž vnější průměr zrnek je obvykle 100 až 300 μm. Důležitá je homogenita či procentuální zastoupení velikostí zrnek, jejich chemické složení a pórovitost.Rozhodujícími pro dosažení dobrého oddělení složek jsou: výběr stacionární fáze, vhodný průtok nosného plynu i volba optimální teploty, popř. teplotního průběhu. Na volbu vhodného separačního systému mají vliv tyto význačné vlastnosti:rozsah bodů varu analytů (látek, které mají být v chromatografu stanoveny) a vlastnosti vzniklé parní fáze těchto analytů,počet složek, které mají být rozděleny,přítomnost polárních a nepolárních skupin v analytech a přítomnost nebo absence funkčních skupin,kombinace stacionární fáze a rozměrů kolony, jakož i tloušťka filmu stacionární fáze s ohledem na požadovanou selektivitu a rozlišení,průtok nosného plynu jako parametr pro urychlení celkové analýzy s minimální ztrátou rozlišení u nejvýznamnějších párů sloučenin, které mají být rozděleny,skutečnost, že může být provedena analýza s teplotním programem nebo při konstantní teplotě.Stacionární fáze v plynové chromatografii mohou být rozděleny na základě jejich polárnosti nebo selektivity s ohledem na jednu nebo více fyzikálně-chemických vlastností molekul analytu, jakými jsou molekulární hmotnost a tvar molekul, bod varu nebo přítomnost určitých funkčních skupin. Oddělení složek směsi plynů na nepolárních stacionárních fázích (sorbentech) jako SE-30,OV-1 a Apiezonu-L závisí především na velikosti molekul a jejich tvaru. Tyto stacionární fáze jsou vhodné zvláště pro neutrální a mírně kyselé sloučeniny.Polyetylenglykolové (PEG) stacionární fáze jsou nejčastěji používané polární sorbenty. PEG 400 je sorbent vhodný k dělení alkoholů, éterů, aldehydů a jiných složek s nízkým bodem varu, zatímco Carbowax 20M může být použit k dělení polárních složek s vyšším bodem varu. Tyto stacionární fáze jsou zvláště vhodné pro stanovení silně zásaditých sloučenin.Jinou skupinou polárních stacionárních fází jsou poly(kyanopropylfenyldimetyl)siloxany. Tyto mírně polární sorbenty se používají k dělení sloučenin, které obsahují několik hydroxylových skupin (např. steroidů).Platí také, že při použití omezeného počtu sorbentů je možné dosáhnout požadovaného rozdělení použitím teplotního programu. Účinnost dělení chromatografické kolony lze kvantitativně popsat počtem teoretických pater kolony. Čím větší je počet teoretických pater, tím méně je rozmývána zóna separované látky při průchodu kolonou. Pro tutéž kolonu může být počet teoretických pater pro různé látky různý. Výškový ekvivalent teoretického patra je podíl mezi délkou kolony a počtem teoretických pater; využívá se k porovnání účinnosti kolon různé délky.K řešení složitějších analytických úkolů se, především v provozních plynových chromatografech, řadí několik kolon s různými druhy stacionárnárních fází buď za sebou nebo paralelně. Takové uspořádání se označuje jako víceprůchodová chromatografie. Dosáhne se tím kratší doby analýzy a současně rozdělení složek, které by se na jednom druhu zakotvené fáze nerozdělily. Navíc je možné dílčí kolony provozovat při různých teplotách. Také lze mezi jednotlivé dílčí kolony zařadit další detektor a získat jím další informace potřebné ke stanovení jednotlivých složek směsi. 5. Nosný plynNosný plyn se v plynovém chromatografu označuje jako mobilní fáze. Zdrojem nosného plynu je nejčastěji tlaková láhev. Druh plynu se volí s ohledem na to, že jeho úkolem je unášet vzorek kolonou, aniž by reagoval se složkami analyzované směsi nebo se stacionární fází. Své inertní chování si musí udržet i při vyšších pracovních teplotách. Volba nosného plynu často závisí také na použitém detektoru, protože některé detektory mohou pracovat jen s určitým nosným plynem. Běžně se jako nosné plyny používají dusík, helium nebo argon. Při nižších teplotách může být nosným plynem i vzduch.6. DetektoryDetektory jsou určeny k detekci látek v nosném plynu (signalizují jejich přítomnost).6.1 Tepelně vodivostní detektor (TCD – Thermal Conductivity Detector)Tepelně vodivostní detektor, označovaný také jako katharometr, využívá rozdíl mezi tepelnou vodivostí nosného plynu a tepelnou vodivostí složky dělené směsi. Jeho konstrukce je založena na Schleiermacherově metodě a způsob měření tímto detektorem se označuje jako „metoda s topným drátem“. Základem je komůrka válcového tvaru, v jejíž ose je napjat drátek, obvykle platinový, vytápěný elektrickým proudem.Teplota drátku je dána rovnováhou mezi elektrickým výkonem a tepelným tokem přecházejícím na stěny komůrky. Zanedbá-li se výkon přenášený zářením, je teplotní rozdíl mezi drátkem a stěnou nepřímo úměrný tepelné vodivosti plynu v komůrce. Změna teploty drátku se projeví změnou jeho odporu, který se v jednoduchém obvodu, např. Wheatstonově můstku, převede na elektrické napětí.Použitím techniky MEMS (MicroElectroMechanical Systems) může být komůrka s měřicím drátkem miniaturizována, takže v současnosti existují systémy, ve kterých je objem komůrky pouhých 0,02 μl.Protože je tepelná vodivost plynů nepřímo úměrná velikosti molekul, používá se jako nosný plyn obvykle helium, které má v porovnání s většinou ostatních plynů velkou tepelnou vodivost. Větší tepelnou vodivost má jenom vodík, který se také někdy používá jako nosný plyn. Všechny ostatní plyny mají tepelnou vodivost menší a vyvolávají tak v detektoru výrazný signál. Tepelná vodivost je obecná fyzikální veličina; tepelně vodivostní detektory jsou proto univerzální a používají se zhruba v polovině všech instalovaných provozních chromatografů.6.2 Detektor s ionizací v plamenu (FID – Flame Ionisation Detector)Detekce je založena na vzniku kladných i záporných iontů při hoření analyzované látky ve vodíkovém plamenu. Ionty vznikají především z uhlovodíků (obr. 7). Přítomnost atomů kyslíku, dusíku nebo síry v organické molekule naopak množství vznikajících iontů zmenšuje. Z tohoto pohledu jsou krajními případy CO a CO2, které k proudu vznikajícímu v detektoru nepřispívají a detektorem FID je nelze zachytit.Mezi elektrody se vkládá napětí 300 až 400 V, aby všechny ionty i elektrony byly k elektrodám přitaženy a přispěly tak ke vzniku elektrického proudu. Velikost proudu se pohybuje v pikoampérech, popř. i v nanoampérech, a pro další zpracování musí být signál zesílen. Přesto detektor FID umožňuje citlivější měření než detektor tepelně vodivostní. Z obr. 7 je zřejmé, že k jeho provozu je nutný přívod vodíku a vzduchu. V některých případech může vadit destrukce analytu, jelikož po průchodu detektorem ho již nelze dále analyzovat.6.3 Dusíko-fosforový detektor (NPD – Nitrogen Phosphorus Detector)Dusíko-fosforový detektor (NPD) je modifikace detektoru FID. Konstrukce je podobná, ale princip je odlišný. Pro zvýšení citlivosti ke sloučeninám obsahujícím dusík a fosfor se v detektoru používá vyhřívané tělísko ze soli rubidia nebo cesia, kolem něhož prochází nosný plyn smíchaný s vodíkem (obr. 8). Horké tělísko (600 až 800 °C) emituje elektrony termickou emisí. Mezi tělísko a anodu se vkládá napětí. V základním stavu, bez přítomnosti dalších sloučenin v nosném plynu, jsou vzniklé elektrony přitahovány k anodě a tak produkují konstantní proud. Přijde-li z kolony látka s atomy dusíku nebo fosforu, částečně spálené látky se s dusíkem nebo fosforem adsorbují na povrchu tělíska. Adsorbované složky omezují výstupní práci elektronů na povrchu tělíska, čímž způsobují zvýšení emise elektronů, a tedy nárůst proudu anody. Má-li detektor reagovat na dusík i fosfor, přidává se jen tolik vodíku, aby se u trysky nezapálil plamen. Jestliže má detektor reagovat jen na fosfor, může se použít větší přídavek vodíku a u trysky hoří plamínek.Detektor NPD někteří autoři označují jako TID (thermionic detector) nebo AFID (alkali flame ionisation detector).Obecně je citlivost NPD přibližně 10–12 g/ml pro fosfor a 10–11 g/ml pro dusík. Nepříjemnou vlastností je postupné snižování citlivosti v průběhu provozu. Alkalická sůl, ze které je tělísko vytvořeno, se působením vodní páry z hořícího vodíku mění na hydroxid, který má vyšší tenzi par a postupně se odpařuje. Tělísko se proto musí pravidelně vyměňovat.6.4 Detektor se záchytem elektronů (ECD – Electron Capture Detector)V detektoru se záchytem elektronů se využívá skutečnost, že vodivost plynu v ionizační komůrce se výrazně mění přítomností kontaminujících látek v nosném plynu. Po­užívá se k detekci látek s vysokou elektronegativitou (halogeny, organokovové sloučeniny, nitrily apod.). V případech, kdy lze tuto detekci použít, je její citlivost desetkrát až tisíckrát větší než u detekce FID a milionkrát větší než u TCD.Základem detektoru ECD (obr. 9) je ionizační komůrka obsahující radioaktivní zdroj β-záření – 63Ni a elektrody. Do ionizační komůrky se kromě plynu z kolony přivádí i inertní plyn, obvykle dusík. Napětí mezi elektrodami je nastaveno tak, aby všechny elektrony, které vznikají při ionizaci inertního plynu, dospěly k anodě. Jestliže jsou ve směsi přítomny další molekuly nebo jejich části, navážou se elektrony vzniklé při ionizaci inertního plynu na ně. Takto vytvořené záporné ionty mají větší hmotnost, a tedy menší pohyblivost než samotné elektrony. Tyto pomalé ionty potřebují více času k tomu, aby se dostaly k anodě. Za dobu, než k ní dospějí, je podstatně větší pravděpodobnost jejich rekombinace s kladně nabitými ionty. Proto všechny větší molekuly způsobí zmenšení proudu protékajícího mezi elektrodami. Zmenšení proudu je tak mírou příměsi analytu v nosném plynu.6.5 Ionizační detektor s heliem (HID – Helium Ionisation Detector)Detektor HID je univerzální detektor reagující na všechny molekuly s výjimkou neonu. Je zvláště vhodný pro plynné anorganické látky, na které nereaguje FID nebo jiné selektivní detektory, jako je NOx, CO, CO2, O2, N2, H2S a H2.V detektoru HID se helium ionizuje β-zářením z radioaktivního zdroje. Vznikají při tom nestabilní ionty helia, které pak svůj náboj předávají dalším molekulám přítomným ve směsi. Ionty helia mají energii až 19,8 eV, a mohou tak ionizovat všechny sloučeniny s výjimkou neonu, který má větší ionizační potenciál: 21,56 eV. Vzniklé ionty, které mají delší životnost, přispívají ke vzniku proudu mezi elektrodami detektoru. Proud je pak úměrný koncentraci složky ve směsi s heliem.Předpokladem pro použití detektoru HID je plynový chromatograf, který používá he­lium jako nosný plyn. Nevýhodou HID je použití radioaktivního zdroje, takže pracoviště musí splňovat předpisy pro jeho provoz, dopravu, likvidaci atd.6.6 Detektor s výbojem odděleným dielektrikem (DBDID – Dielectric Barrier Discharge Detector)Detektor DBDID je někdy označován jen zkratkou BID – Barrier Ionisation Discharge Detector. V tomto detektoru se vysokonapěťovým výbojem vytváří plazma, jehož excitované atomy předávají energii molekulám přicházejícím z chromatografické kolony (obr. 11). Přitom je štěpí na ionty a elektrony, které umožní průchod elektrického proudu mezi snímacími elektrodami. Velikost proudu je pak úměrná koncentraci složky vycházející z chromatografické kolony. Plazma vzniká při výboji mezi elektrodami oddělenými dielektrikem od proudu pomocného plynu. Pomocným plynem může být helium nebo argon. Výboj je buzen střídavým proudem (asi 10 kHz) o vysokém napětí (několik kilovoltů). Dielektrikem oddělujícím plyn od elektrod je křemenné sklo. Směs obsahující ionty a volné elektrony pak postupuje ke dvojici elektrod, mezi nimiž je stejnosměrné napětí.Výhodou detektoru s výbojem odděleným dielektrikem je vysoká citlivost, zhruba dvojnásobná v porovnání s plamenoionizačním detektorem. Detektor také reaguje na všechny plyny, s výjimkou neonu.6.7 Plamenový fotometrický detektor (FPD – Flame Photometric Detector)Plamenový fotometrický detektor využívá specifické emise záření při hoření látky v plameni (obr. 12). Tento detektor je určen především k detekci sirných látek a sloučenin obsahujících fosfor. Plyn vystupující z kolony se smísí s vodíkem a v ústí trysky hoří plamínkem před okénkem fotonásobiče. Záření emitované plamínkem nejprve prochází filtrem pro zachycení tepelného podílu. Následuje filtr propouštějící jen danou vlnovou délku a prošlé záření pak přichází do fotonásobiče. Za vhodných podmínek vznikají při hoření látek obsahujících fosfor nebo síru HPO a S2, které poskytují charakteristické emise o vlnové délce 526 a 394 nm.Největším problémem při používání plamenového fotometrického detektoru je jeho kvadratická závislost odezvy v režimu měření síry. Tento jev může rušivě působit např. při změně retenčního času v případě detekce velmi malého množství látky. U lineárních detektorů má prodloužení retenčního času za následek zmenšení velikosti píku, a proto se sníží i detekční limit. Při kvadratickém průběhu odezvy detektoru se však tento efekt násobí a při stanovování stopových množství může pík zaniknout v šumu.6.8 Fotoionizační detektor (PID – Photo Ionisation Detector)Detektor PID používá výbojku produkující ultrafialové záření pro ionizaci molekul (obr. 13). Při srážce fotonu s molekulou se uvolní elektron a vytvoří kladný iont. Aby k rozštěpení došlo, musí být energie fotonu větší než ionizační potenciál molekuly. Výbojky s xenonovou náplní produkují většinu fotonů s energií 8,4 a 9,6 eV. Ty dokážou vytvářet ionty např. z aromatických uhlovodíků a aminů. Výbojky s kryptonovou náplní většinou produkují fotony s energií 10,0 a 10,6 eV. Umožňují detekci amoniaku, etanolu, acetonu apod. Výbojky s argonovou náplní produkují fotony s energií 11,6 a 11,7 eV. Umožňují tak detekci např. acetylenu, formaldehydu a metanolu.Uvolněné elektrony jsou přitahovány k anodě a ionty ke katodě. Vzniká tak elektrický proud, který je po zesílení výstupním signálem detektoru. Nevýhodou těchto detektorů je omezená životnost výbojky.Základní vlastnosti popsaných detektorů uvádí tab. 3. 7. Dávkování vzorkuDávkovač je určen k zavedení vzorku na začátek chromatografické kolony do proudu nosného plynu. U laboratorních přístrojů se zkoumaný vzorek směsi plynů nebo kapalin dávkuje injekčními stříkačkami, ať už ručně, nebo automatickým mechanismem. V provozních plynových chromatografech se po­užívají buď několikacestné kohouty (obr. 14), nebo sada uzavíracích, nejčastěji solenoidových ventilů. V některých případech by mohl výsledek analýzy ovlivnit styk složek analyzované směsi s mazacím prostředkem kohoutu. U provozních chromatografů se často místo vícecestných kohoutů volí bezventilové (valveless) systémy. Protékající proudy směrují pneumatické odpory (clony, kapiláry). Bez ventilů se neobejdou, ale ventily jsou u nich situovány v místech, kde neovlivní složení směsi, především v místech s normální teplotou.8. TermostatTermostat zajišťuje dostatečně vysokou teplotu dávkovače, kolony a detektoru, aby byl vzorek udržen v plynném stavu. Pro určité druhy analýz se používá pracovní režim s proměnnou teplotou. Teplota se pak plynule mění v čase naprogramovaným způsobem.V provozních chromatografech se používají buď klasické vzdušné termostaty (air bath oven), nebo termostaty s přímým kontaktem kolony a vyhřívaného kovového bloku (airless oven nebo heat sink oven). U klasického vzdušného termostatu je kolona i topný prvek v tepelně izolované skříni spolu s ventilátorem, který zajišťuje oběh vzduchu a tím rovnoměrné rozdělení teploty v prostoru skříně. U termostatu s přímým kontaktem ohřívá topný prvek masivní kovový blok, na němž je navinuta kolona obklopená tepelnou izolací. Tepelná kapacita bloku zajišťuje rovnoměrnost a malé kolísání teploty. Kompaktnější provedení zajišťuje nižší tepelné ztráty. Větší tepelná kapacita kovového bloku ale nedovoluje rychlé změny teploty, a proto se tyto typy termostatu používají téměř výhradně pro izotermní režimy analýzy. Literatura:[1] GUIOCHON, G. a C. L. GUILLEMIN. Quantitative Gas Chromatography for Laboratory Analyses and On-Line Process Control. Elsevier, 1988.[2] POOLE, C. F. The Essence of Chromatography, Elsevier, 2012.[3] FOWLIS, I. A. Gas Chromatography. Wiley India Rt. Limited, 2008.[4] STEPHENS, E. R. Valveless Sampling of Ambient Air for Analysis by Capillary Gas Chromatography. JAPCA. 1989, 39(9), 1202 –1205. DOI: 10.1080/08940630.1989.10466612. Dostupné také z: http://dx.doi.org/ 10.1080/08940630.1989.10466612[5] KREISBERG, N. M. Development of an automated high-temperature valveless injection system for online gas chromatography. Atmos. Meas. Tech. Discuss., 2014. [7] Process Analytical Instruments Catalogue AP-01. Siemens AG, 2016.[8] GOKELER, U., F. MUELLER a U. GELLERT. A Miniaturized Process Gas Chromatograph – A Single Analyzer Module. Instrument Society of America, 2002. doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT PrahaObr. 1. Průběh dělení směsi se dvěma složkami v chromatografické koloněObr. 2. Příklad chromatogramu τn– retenční čas složky n, (w1/2)n – šířka vlny v polovině výšky, An – plocha chromatografické vlnyObr. 3. Základní součásti chromatografuObr. 4. Příklad uspořádání provozního plynového chromatografu (model PC5000 firmy ABB)Obr. 5. Druhy chromatografických kolonObr. 6. Schéma tepelně vodivostního detektoru (TCD)Obr. 7. Schéma detektoru s ionizací v plamenu (FID)Obr. 8. Schéma dusíko-fosforového detektoru (NPD)Obr. 9. Schéma detektoru elektronového záchytu (ECD)Obr. 10. Schéma ionizačního detektoru s heliem (HID)Obr. 11. Schéma detektoru s výbojem odděleným dielektrikem (DBDID)Obr. 12. Schéma plamenového fotometrického detektoru (FPD)Obr. 13. Schéma fotoionizačního detektoru (PID)Obr. 14. Schéma vzorkovacího kohoutu a) plnění vzorkovací smyčky, b) převod vzorku do kolonyObr. 15. Schéma vzorkovacího systému pro kapalinyTab. 1. Stacionární fáze pro plynovou chromatografiiStacionární fázeObchodní názevMaximální teplota (°C)Použitípolydimetyl siloxanOV-1, SE-30350obecně použitelné nepolární fáze, uhlovodíky, polynukleární aromatické sloučeniny, drogy, PCBpoly(fenymetyldimetyl)-siloxan (10% fenyl)OV-3, SE-52350metylestery mastných kyselin, alkaloidy, drogy, halogenované sloučeninyObr. 15. Schéma vzorkovacího systému pro kapalinypoly(fenylmetyl)siloxan (50% fenyl)OV-17250drogy, steroidy, pesticidy, glykolypoly(trifluoropropyldimetyl)-siloxanOV-21200chlorované a nitrované aromatické uhlovodíky, alkylované benzenypolyetylenglykolCarbowax 20M250volné kyseliny, alkoholy, étery, nasycené mastné kyseliny, glykolypoly(dikyanoallyldimetyl)siloxanOV-275240polynenasycené mastné kyseliny, pryskyřičné kyseliny, volné kyseliny, alkoholyTab. 2. Stacionární fáze pro kapilární kolony s pokrytými stěnami Stacionární fázeEkvivalentní plněná kolonaStruktura postranních řetězců polysiloxanuPolaritaPoužitíX-1OV-101, SE-30100% metylnepolárnírozpouštědla, ropné produkty, těkavé organické sloučeniny, nečistoty v ovzduší, aminy, drogyX-5SE-545% fenyl, 95% metylnepolárnípolycyklické aromatické uhlovodíky, složky parfémů, nečistoty v ovzduší, drogy X-1701, X-10OV-170114% kyanopropyl, 86% metyl, 50% fenylmírně polárnípesticidy, alkoholy, fenoly, estery, ketonyX-17OV-1750% fenylmírně polárnídrogy, estery, ketony, změkčovadla, organochlorové sloučeninyX-200, X-210OV-21050% trifluoropropyl, 50% metylpolárníselektivní pro sloučeniny s volnými elektronovými páry, steroidy, estery, ketony, drogy, alkoholy, freonyX-WAXCarbowax 20Mpolyetylenglykolsilně polárníalkoholy, metylestery mastných kyselin, rozpouštědla, mastné kyseliny, aminyTab. 3. Vlastnosti detektorů plynových chromatografůDetektorLOQ* (g/s)Rozsah linearityTeplotní rozsah (°C)Poznámkatepelně vodivostní (TCD)10–9104450nedestruktivní, citlivý k teplotě a průtokus ionizací v plamenu (FID)10–12107400destruktivní, výborná stabilitadusíko-fosforový (NPD)10–14105400modifikace detektoru FIDse záchytem elektronů (ECD)10–13103350nedestruktivní, rychle kontaminován, teplotně závislýplamenový fotometrický (FPD)10–12104 destruktivnífotoionizační (PID)10–12103 destruktivníionizační s heliem (HID)10–11104 destruktivní *) Mez stanovitelnosti (LOQ – limit of quantification) odpovídá koncentraci, při které je přesnost stanovení taková, že dovoluje kvantitativní vyhodnocení. Podle standardu IUPAC se v separačních metodách mez stanovitelnosti vyjadřuje jako desetinásobek šumu (směrodatné odchylky kolísání) základní linie. 

Moderní průtokoměry s integrovanými funkcemi monitorování a ověření

Článek představuje základní rozdíly mezi ověřením a kalibrací provozních měřicích přístrojů. Zabývá se zajištěním kvality výsledků měření a předcházením selhání přístrojů v průběhu jejich životnosti. Zvláště popisuje použití kalibrace a ověření u měřicích přístrojů, které mají přímý vliv na kvalitu výsledného produktu a na zajištění funkční bezpečnosti. Popisuje moderní průtokoměry Proline s integrovanou funkcí Heartbeat Technology pro samosledování přístrojů. 1. Úvod Procesní průmysl vyvíjí velké úsilí pro to, aby zajistil vysokou úroveň spolehlivosti řízení procesů, trvalou kvalitu výsledných výrobků a jejich přesné fakturační měření. Roste také potřeba zaručit udržitelnost provozu a shodu s nařízeními o ochraně životního prostředí. Při zajišťování těchto požadavků hrají klíčovou roli moderní průtokoměry, jež dlouhodobě zaručují velmi stabilní měření. Nehledě na spolehlivost průtokoměrů však v současnosti zůstává běžnou praxí prověřovat v pravidelných intervalech funkci měřicích zařízení, zvláště závisí-li na nich kvalita výrobků nebo provozní bezpečnost. Senzory moderních průtokoměrů zpravidla nemají žádné pohyblivé části, které by mohly podléhat opotřebení. Vyznačují se také měřicí elektronikou s funkcí samodiagnostiky. Tyto dvě skutečnosti dohromady umožňují omezit objem práce spojené se správou zařízení a významně snižují množství servisních úkonů, které nejsou skutečně nezbytné – např. je díky nim možné prodloužit kalibrační intervaly. Navíc diagnostické informace podporují rychlé řešení potíží a vzhledem k nepřetržité analýze funkce v systému sledování stavu zařízení (condition monitoring) zabraňují neplánovaným odstávkám výroby. Na základě vnitřních zkoušek průtokoměru je možné vystavit zprávu o ověření měřicí funkce a tímto způsobem dokumentovat stav měřicího zařízení. Automaticky generované zprávy o ověření lze využít také k dokumentování kvality výrobků nebo k prokázání shody s regulatorními požadavky a standardy. Nyní již každý jednotlivý výrobce měřicí techniky integruje do svých průtokoměrů funkce pro diagnostiku, sledování a ověření, které mohou být jednotným způsobem použity pro všechny instalované měřicí přístroje v celém podniku. Příkladem mohou být průtokoměry Proline od firmy Endress+Hauser. Sladěné ovládání a jednotné funkce umožňují uživatelům zjednodušit jejich pracovní postupy standardizací provozních procedur. Díky standardizované implementaci  v široké škále měřicích přístrojů se uživatelé mohou naučit uvedené funkce používat jen jednou. Výsledkem jsou úspory nákladů a zvýšení produktivity práce.Základním požadavkem nutným pro spolehlivou vnitřní diagnostiku a ověření funkce přístroje je zařízení s dlouhodobou stabilitou, které je zkoušeno prostřednictvím vnitřních referenčních veličin s redundancí. Pro zařízení s vnitřním ověřením již není třeba tradiční metoda ověření s vnějším měřicím přístrojem navázaným na firemní etalony. Často je rovněž možné prodloužit interval mezi náročnými rekalibracemi průtokoměrů v laboratoři. Výhodami tohoto procesu jsou snadné použití a možnost integrace do řídicího systému vyšší úrovně nebo systémů AMS (Asset Management System). To vše šetří čas i náklady a současně eliminuje možnost ovlivnění výsledků nesprávným zacházením. 2. Požadavky průmysluV procesním průmyslu rostou požadavky na kvalitu a bezpečnost. Současně ale stoupá tlak na snižování nákladů efektivnějším využíváním zdrojů, omezením těch servisních zásahů, které nejsou nezbytné, a snížením rizika neplánovaných odstávek. Dalším výrazným faktorem ovlivňujícím náklady je specializace zařízení: specializace zvyšuje složitost systému a v důsledku toho i náklady. Jednotliví výrobci měřicí techniky pro automatizaci procesní výroby čelí těmto trendům ucelenou nabídkou, která pomůže snižovat složitost systému. Cílem je dosáhnout sladěných a jednotných řešení bez nutnosti uplatnění speciálních odborných znalostí a zkušeností. Dosažení úspor nákladů na provoz a údržbu vychází ze dvou faktorů, jež jsou popsány v následujících kapitolách. 2.1 StandardizaceStandardizace je založena na jednotnosti řešení úloh (stejné věci se dělají stejným způsobem) a sladěností (stejné řešení lze použít pro různé výrobky). Ovládání všech zařízení jednotným způsobem zvyšuje bezpečnost a zjednodušuje zaškolení obsluhy. Možnost použít stejné řešení pro různé výrobní technologie dovoluje využít funkce měřicích a řídicích zařízení jednotně v celém výrobním závodě. To zjednodušuje průběh výroby. Sladěnost však také znamená, že přiřazení funkcí zůstává stejné po celou dobu životního cyklu měřicí a řídicí techniky – to zaručuje, že jednotlivé postupně uváděné verze zařízení jsou navzájem kompatibilní. Standardizace zaručuje udržitelnost jednou navržených procesů a získaných zkušeností.  2.2 Jednoduché začleněníCílem jednoduchého začlenění do systému je zlepšit tok informací mezi zařízeními a jejich okolím, např. umožnit dokonalou interakci mezi měřicím zařízením a jeho řídicí jednotkou. Diagnostika vestavěná v zařízení nepřetržitě generuje informace o stavu zařízení, upozornění a zprávy o událostech – např. o stavu, kdy aktuální provozní podmínky negativně ovlivňují činnost měřicího přístroje. Jestliže se při každé diagnostické události na displeji objeví také informace o možnostech nápravy, velmi to zrychlí a zjednoduší cílené řešení problémů.    Jestliže zařízení samo generuje a ukládá informace potřebné pro dokumentování jeho činnosti, jsou tyto automaticky dostupné všem operátorským i servisním rozhraním. Zmíněné informace mohou být použity pro dokumentování ověření měřicího zařízení, např. v podobě tištěné zprávy, jak to vyžaduje ISO 9001. Začlenění navíc zvyšuje bezpečnost personálu, protože za určitých podmínek je možné informace předávat z provozu a do něj bez fyzického přístupu k měřicímu přístroji. Moderní průtokoměry, jako např. Proline od Endress+Hauser, již tyto požadavky splňují a umožňují realizovat jednotné, trvalé a začleněné řešení diagnostiky, sledování a ověření přístroje v jednotlivých měřicích bodech bez nutnosti přerušovat proces a bez přímého přístupu do provozu. Popsané funkce jsou založené na integrovaném systému samosledování. Měřicí zařízení určená pro budoucí výrobní linky procesního průmyslu dokážou tyto požadavky splnit za přispění vysoce spolehlivé vestavěné diagnostiky a funkcí pro ověření, jako je např. Heartbeat Technology. Heartbeat Technology vychází z neustálého sledování všech významných vnitřních veličin a stavu mechanických, elektromechanických a elektronických částí. Spolehlivé měření a diagnostika vyžadují, aby tyto části byly dlouhodobě stabilní. U nejmodernějších zařízení je dlouhodobá stabilita zajištěna realizací vysoce stabilních vnitřních referenčních signálů s redundancí. Jejich dlouhodobá stabilita v průběhu životnosti přístroje je také neustále sledována.Následující kapitola to podrobně vysvětlí a poskytne přehled o tom, jak jsou tyto principy realizovány u moderních průtokoměrů.  3. Měření s trvalou kvalitou3.1 Měřicí technika s dlouhodobou stabilitouModerní průtokoměry, které pracují na Coriolisově, magneticko-indukčním, ultrazvukovém nebo termickém principu, nemají žádné pohyblivé části, které by podléhaly opotřebení. Jsou vyzkoušené v tisících úloh a známé dlouhodobě vysoce stabilními výsledky měření.Příčinou dlouhodobé stability je právě nepřítomnost jakýchkoliv pohyblivých částí, které by mohly podléhat opotřebení. Jestliže jsou tedy průtokoměry pracující na těchto měřicích principech správně vybrány, dimenzovány a nainstalovány, lze předpokládat, že jejich funkce bude dlouhodobě stabilní. Správná technická praxe eliminuje systematické odchylky, které mohou vznikat např. špatným výběrem materiálu senzoru, jenž vlivem měřeného média podléhá korozi. Vestavěný systém samosledování umožňuje v čase rozpoznat vznik podmínek ohrožujících bezpečnost nebo kvalitu měření. To je důležité tehdy, jestliže je průtokoměr použit v provozních podmínkách, které mohou ovlivňovat měření nebo způsobit poruchu přístroje. Průtokoměry měřící na základě uvedených principů jsou schopné měřit kromě primární veličiny, tj. průtoku, ještě sekundární veličiny, které jsou užitečné pro sledování a dokumentaci podmínek měření. Na rozdíl od primární veličiny poskytují sekundární veličiny informaci o funkci a celistvosti přístroje a o podmínkách měření, které mohou mít vliv na změřenou hodnotu průtoku (kvalitu řízení procesu). 3.2 Úplná diagnostikaDiagnostika je primárně založena na neustálém sledování funkce vnitřních částí zařízení v průběhu měření. Umožňuje proto rychle reagovat na vznikající události. Uživatel je okamžitě varován, jestliže se zařízení dostane do kritického stavu. Informace jsou obvykle vyhodnocovány v souladu s doporučením NAMUR NE 107 a zobrazovány na displeji zařízení jako diagnostická hlášení (obr. 1). To zahrnuje také přímé instrukce, jaké nápravné akce je třeba učinit.Obr. 1. Diagnostická hlášení podle doporučení NAMUR NE107 (lze použít také jen samotné barvy nebo jen černobílé piktogramy) To zaručuje, že v případě odstávky je možné provoz obnovit co nejdříve, a přitom se omezují ty servisní úkony, které nejsou nezbytné. Diagnostika navíc umožňuje detekovat stav, kdy je výsledek měření ovlivňován provozními podmínkami. Jde o události typu „mimo specifikaci“ nebo „požadavek na údržbu“. Signál „kontrola funkce“ je používán v případě, že v přístroji právě probíhá např. ověřování, a proto aktuálně neposkytuje platnou hodnotu měřené veličiny. Všechny tyto informace zařízení předává prostřednictvím svého rozhraní. Analýza událostí v řídicím systému vyšší úrovně umožňuje operátorům reagovat na specifické diagnostické události stanoveným způsobem. 3.3 Sledování stavu zařízeníStručně řečeno, diagnostika umožňuje rychlou a cílenou odpověď na přerušení funkce během provozu v případě výskytu odchylek nebo selhání měřicího zařízení. To ve většině případů dostačuje pro zaručení bezpečného a spolehlivého provozu. Selhání funkce během provozu, která zůstanou nedetekována nebo jsou detekována pozdě, mohou vést k neplánované odstávce provozu, výrobním ztrátám nebo ke snížení kvality produktu. To platí zejména pro případy, kde lze předpokládat selhání způsobená náročnými provozními podmínkami (tvorba nálepů a úsad, výskyt vícefázových médií) nebo kde je nutné počítat s opotřebením (koroze, abraze). Pro tyto typy úloh je doporučeno použít sledování stavu zařízení (condition monitoring). Funkce sledování stavu zařízení sleduje provozní podmínky, kvalitu měření nebo narušení celistvosti zařízení. Do systému sledování stavu zařízení jsou přenášeny hodnoty popsaných sekundárních veličin. Systém potom sleduje trendy sekundárních diagnostických veličin a vyhodnocuje vazby mezi jednotlivými parametry. Nepřetržité sledování snižuje riziko nečekaného selhání. Systém sledování stavu zařízení také umožňuje zobrazit dočasná selhání způsobená provozními podmínkami, které nelze detekovat ani kalibrací, ani ověřením, protože tyto úkony zjišťují stav přístroje jen v určitém okamžiku.  3.4 Ověřování průtokoměrůOvěřování1 průtokoměrů se používá pro zjištění stavu zařízení v daném okamžiku. Ověřením se prokazuje, že průtokoměr splňuje specifické technické podmínky určené výrobcem nebo uživatelem.V průběhu ověřování jsou aktuální hodnoty sekundárních veličin porovnávány s jejich referenčními hodnotami a tak je určen stav přístroje. Výsledkem ověření je prohlášení, že přístroj vyhovuje nebo nikoliv. Pro zajištění spolehlivosti výsledku jsou využívány vnitřní referenční veličiny navázané na etalon s redundantní architekturou. V případě Coriolisova průtokoměru je referenční signál generován druhým oscilátorem s nezávislou referenční frekvencí. Výsledkem ověření je zpráva, která obsahuje kvalitativní vyhodnocení ověřovaných parametrů ve formě vyhovuje/nevyhovuje.Zpráva o ověření přístroje je generována jeho webovým serverem nebo softwarem AMS. Může být implementována jako součást dokumentace o kvalitě (podle ISO 9001) nebo, jde-li o úlohy se zvýšenými požadavky na funkční bezpečnost, jako dokumentace o zkoušce funkce (pro splnění podmínek SIL). 4. Požadavky spolehlivostiPožadavky jsou vysoké: průtokoměr musí fungovat po celou dobu životnosti beze změn kvality měření. To je nutné k tomu, aby byla:zajištěna bezpečnost provozu závodu,zaručena vysoká kvalita produktů, zvýšena funkčnost a produktivita výrobních zařízení apod.Obr. 2. Předpoklady pro zvýšení provozní spolehlivosti zařízeníPro zvýšení provozní spolehlivosti je třeba splnit velké množství požadavků (obr. 2). Nejlépe jsou tyto požadavky splněny úplnou diagnostikou měřicího zařízení za provozu a metodami údržby podmíněné stavem zařízení. Jak již bylo uvedeno, efektivními metodami pro plánování údržby měřicích zařízení jsou sledování stavu a ověřování přístroje během celé doby provozu zařízení.Pro zajištění dlouhodobé stability měření je třeba splnit ještě další předpoklady. Prvním z nich je použití měřicí techniky, která je sama o sobě dlouhodobě stabilní a není citlivá na rušivé vlivy. Dalším významným předpokladem spolehlivosti moderních průtokoměrů je uplatnění funkcí samosledování podle doporučení NAMUR NE 107 Self-Monitoring and Diagnosis of Field Devices. Nejdůležitějším předpokladem je však to, že výsledky diagnostiky musí být spolehlivé a musí umožňovat uživatelům přijmout odpovídající opatření. V tomto ohledu je špatná diagnostika horší než žádná. Jestliže jsou výsledky diagnostiky nespolehlivé, chybné signály o stavu procesu a měřicího zařízení snižují bezpečnost procesů a funkční spolehlivost systémů. V tomto případě chybná diagnostika nevede ke stabilizaci procesu, ale naopak k jeho přerušení. To samé platí i pro kvalitu výsledků měření: bezpečnost provozu a kvalitu výrobku lze zajistit jen tehdy, je-li měření průtoku spolehlivé. Následující kapitoly proto pojednají o spolehlivém samosledování a měření průtoku.  4.1 Návaznost a dlouhodobá stabilitaMěřit znamená porovnávat aktuální hodnotu s hodnotou referenční. V průtokoměrech je signál aktuální hodnoty vysílán senzorem a v elektronice převodníku je porovnáván s referenční hodnotou. Pro zajištění přesných výsledků měření tedy musí být spolehlivá referenční hodnota. Proto je v průtokoměru implementována samosledovací funkce referenční hodnoty. Aby tato funkce dávala věrohodné výsledky, musí být samosledování založeno na navázaném referenčním systému s osvědčenou dlouhodobou stabilitou. To umožňuje dosáhnout vysoké úrovně stability kvality měření dokonce bez ověření vnějším kalibračním průtokoměrem (obr. 3).  4.1.1 NávaznostTermín návaznost je definován ve vztahu ke kalibraci. Návaznost je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen jejich vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot2.Systém ověření je založen na referenčním signálu a odpovídající referenční hodnotě. Referenční hodnota je permanentně uložena v zařízení již při jeho výrobě.  Referenční systém je kalibrován s návazností na etalon již ve výrobním závodě. V případě Coriolisových průtokoměrů, stejně jako jiných měřicích principů využívajících měření času (jako jsou vírové nebo ultrazvukové průtokoměry), je pro analýzu frekvence měřicí trubice používán referenční oscilátor. U magneticko-indukčních průtokoměrů se používá referenční napětí – měřená hodnota je určována srovnáním napětí na elektrodách senzoru s referenčním napětím. Referenční hodnoty a podmínky v době kalibrace ve výrobním závodě jsou uložené v zabezpečené napěťově nezávislé paměti snímače, která se nazývá HistoROM, a současně v dokumentaci CER (Common Equipment Record). V CER společnost Endress+Hauser bezpečně ukládá data z celého životního cyklu všech zařízení. Uživatelé k nim v případě potřeby mohou přistupovat prostřednictvím nástroje W@MPortal.Výchozí bod vytvořený pro účely kalibrace v závodě představuje zdokumentované hodnoty a podmínky v době, kdy byl přístroj nový, tzn. před dodáním zákazníkovi. Proto jsou tyto informace platné po celou dobu životnosti přístroje a při rekalibraci je není třeba měnit.  4.1.2 Dlouhodobá stabilitaPrimární referenční hodnota je monitorována druhým, redundantním referenčním systémem, čímž je zaručeno, že po celou dobu životnosti přístroje nedojde k její změně. Dva referenční signály z primárního a sekundárního referenčního modulu (např. napětí nebo frekvence) jsou permanentně srovnávány a drift nebo odchylky jsou okamžitě detekovány a oznámeny uživateli prostřednictvím diagnostiky přístroje. Obr. 3. Ověření snímače 4.1.3 Nezávislost na provozních podmínkách a podmínkách okolíPrůtokoměry v průmyslu často pracují po mnoho let. Referenční hodnoty s dlouhodobou stabilitou zaručují, že odchylky způsobené stárnutím přístroje nebo vnějšími vlivy jsou extrémně nepravděpodobné. Ovšem jestliže se vyskytnou, jsou ihned detekovány kontinuálně pracujícím samosledovacím systémem integrovaným v přístroji. To zaručuje vysokou spolehlivost měření. Detekování změn v čase zabraňuje, aby přístroj pracoval mimo tovární specifikaci. To zvyšuje bezpečnost provozu a zaručuje konzistentní kvalitu produktu. 5. Ověření průtokoměruPro zajištění shody (kvality) produktu vyžaduje norma ISO 9001 určit, která měření a sledování je třeba provádět a které měřicí a monitorovací přístroje jsou třeba pro doložení shody výrobku se stanovenými požadavky. Pro zajištění ověřených výsledků musí být měřicí zařízení ve stanovených intervalech nebo před použitím kalibrována nebo ověřována prostřednictvím kalibračních přístrojů navázaných na národní nebo mezinárodní etalony. Záznam s výsledky provedené kalibrace nebo ověření musí být archivován.3Popsané požadavky může kompletně splnit jedině akreditované kalibrační zařízení pro průtokoměry s doloženou návazností. Akreditace znamená formální uznání oprávnění provádět specifické služby popsané v obsahu akreditace (v našem případě tedy kalibrovat průtokoměry) a je klíčová pro transparentnost, důvěryhodnost a srovnatelnost výsledků. Nejistota měření určená neakreditovaným kalibračním pracovištěm je obecně považována za nevěrohodnou. 5.1 Vnější a vnitřní ověřeníPožadavky normy ISO 9001 byly také popudem k zavedení současné běžné praxe požadovat pro ověření měřidla nezávislý referenční systém. Ovšem tak se neověřuje primární měřená veličina (průtok), ale jen to, že zařízení plní svou funkci. V praxi může být ověření průtokoměru provedeno dvěma způsoby: buď prostřednictvím vnějšího ověřovacího přístroje, jehož referenční systém je po celou dobu životnosti sledován a celý přístroj v pravidelných intervalech ověřován rekalibrací, nebo vnitřním ověřením, které je založeno na dlouhodobě stabilní vnitřní referenční hodnotě (viz též obr. 3 v předchozí části článku). V tomto případě jsou tovární hodnoty vnitřních referenčních veličin zaznamenány při kalibraci ve výrobním závodě a bezpečně uloženy v paměti průtokoměru. Tyto referenční hodnoty tvoří základ pro následné ověřování průtokoměru po celou dobu jeho životnosti. Pro průtokoměry existují různé metody ověření již mnoho let. Dříve ale nebyly k dispozici dlouhodobě stabilní vnitřní referenční systémy pro ověření průtokoměrů, a proto se vždy používaly kvalifikované vnější ověřovací přístroje. Nyní, u nejnovější generace průtokoměrů, jsou poprvé k dispozici spolehlivé vnitřní metody ověření. Dále budou porovnány obě metody a uvedeny jejich výhody a nevýhody v praxi. Obě metody ověření jsou ovšem jen doplňkem kalibrace. Ověření přístroje není totéž jako kalibrace průtokoměru, a proto ověření neodstraňuje nutnost kalibrace.5.1.1 Vnější ověřeníK ověření průtokoměru je možné použít vnější ověřovací přístroj. Ten představuje nezávislý referenční systém a podle ISO 9001 je považován za zkušební zařízení, proto musí pravidelně procházet kalibrací. Při ověřování je přístroj připojen k průtokoměru prostřednictvím zkušebního rozhraní, simulují se referenční signály a sleduje odezva systému. Referenční signály pro převodník jsou generovány simulátorem a referenční signály do senzoru prostřednictvím zkušebního modulu senzoru. V obou případech jsou zkoušeny elektrické vlastnosti systému. Výsledky se porovnávají s hraničními hodnotami danými výrobcem. Na obr. 4 je znázorněno ověření magneticko-indukčního průtokoměru Promag od firmy Endress+Hauser prostřednictvím přístroje pro ověření FieldCheck.Obr. 4. Ověření elektromagnetického průtokoměru Promag (Endress+Hauser) Signály převodníku a senzoru jsou simulovány automaticky a navzájem nezávisle. Přístroj automaticky měří odezvu průtokoměru a vyhodnocuje výsledky: jestliže jsou naměřené hodnoty v intervalu daném výrobcem, algoritmus automaticky stanoví, že zařízení vyhovuje. Stav ověření a změřená data jsou následně použity pro dokumentaci výsledků ve zprávě o ověření. Moderní přístroje pro ověření, jako je FieldCheck od firmy Endress+Hauser, se o celý proces postarají automaticky: zkontrolují průtokoměr, simulují měřené hodnoty a zdokumentují data pro další zpracování. Nehledě na to je však vnější ověření průtokoměru velmi složitá procedura, která vyžaduje přístup k měřicímu místu v provozu. V průběhu ověření je nutné převodník otevřít, aby do něj bylo možné prostřednictvím speciálního zkušebního adaptéru zavést vnější vstupní signály. Ověření tedy mohou vykonávat jen zkušení technici a vyžaduje přibližně třicet minut. Jsou nutné specifické znalosti o montáži průtokoměru a jeho údržbě. To je důvod, proč je ověření většinou zajišťováno jako služba, tj. jako součást servisní smlouvy.  5.1.2 Vývoj metod a techniky pro vnitřní ověřeníVnitřní ověření je založeno na schopnosti zařízení ověřit svou vlastní funkci vestavěnými zkušebními procedurami, které lze spustit na vyžádání. Jednotliví výrobci měřicích zařízení do průtokoměru integrují diagnostické, samosledovací a ověřovací funkce, které lze u všech instalovaných přístrojů využívat jednotným způsobem. Příkladem jsou průtokoměry Proline od firmy Endress+Hauser s vestavěnou samodiagnostikou Heartbeat Technology. V průběhu ověřování průtokoměru jsou aktuální hodnoty sekundárních parametrů srovnávány s jejich referenčními hodnotami, z čehož je možné posoudit stav přístroje. Výsledkem ověření je výrok „vyhovuje“ nebo „nevyhovuje“. Jednotlivé zkoušky a jejich výsledky jsou zaznamenány v paměti průtokoměru a mohou být využity pro vytištění zprávy o ověření přístroje.  5.1.3 Spolehlivost metod vnitřního ověřeníSpolehlivost výsledků ověření je založena na využití referenčních hodnot s redundancí, návazných na etalonové hodnoty, které jsou součástí systému pro ověření měřicích zařízení. V případě magneticko-indukčních průtokoměrů je to referenční napětí, které představuje sekundární nezávislou referenční veličinu. Integrovaná autodiagnostika nahrazuje potřebu vnějšího zkušebního zařízení jedině v případě, že je založena na redundantním referenčním systému navázaném na podnikové etalony. Spolehlivost a nezávislost zkušební metody jsou zajištěny kalibrací nebo ověřením referenčních hodnot v závodě a nepřetržitým sledováním jejich dlouhodobé stability v průběhu celé doby života výrobku. Vnitřní ověření přístroje odstraňuje nutnost používat vnější a doplňková zařízení a odstranit možnost špatné manipulace s nimi, proto je v praxi spolehlivější než vnější ověření.  5.2 Diagnostické pokrytíOtázka diagnostického pokrytí může být osvětlena na specifickém příkladu: požadavek na vysoké diagnostické pokrytí je splněn, jestliže je při konstrukci měřicího zařízení počítáno s jeho samosledováním jako s jeho integrální součástí už od samého počátku. Například funkce Heartbeat Technology byly vyvíjeny současně s průtokoměry Proline. Díky tomuto konceptu jsou ve všech elektronických modulech přístroje k dispozici diagnostické zkoušky. V nových průtokoměrech Endress+Hauser je tento koncept plně začleněn, a proto je diagnostické pokrytí srovnatelné nebo vyšší než při vnějším ověření. Základním parametrem je TTC – Total Test Coverage, který uvádí, jak účinné a věrohodné zkoušky jsou. Hodnota faktoru TTC je vyjádřena pro náhodné závady následujícím vzorcem (výpočet je založen na metodě FMEDA podle IEC 61508):TTC = (λTOTλdu) / λTOT kdeλTOT je počet teoreticky možných závad,λdu počet nedetekovaných nebezpečných závad.Jako „nebezpečné“ závady se označují ty, které mohou zkreslit měření nebo je přerušit. Integrované samosledující funkce průtokoměrů Proline obecně detekují více než 95 % všech potenciálních závad (TTC > 95 %). Například Coriolisův průtokoměr Proline Promass 100 má pokrytí TTC = 96 %.  5.3 Případové studieVelké diagnostické pokrytí umožňuje použít funkci ověření pro kontrolu funkčnosti měřicího zařízení v měřicích bodech souvisejících s kvalitou výsledného výrobku a pro průtokoměry použité v systémech souvisejících s funkční bezpečností (SIS). V současné době je běžnou praxí zajišťovat kvalitu měření průtokoměrů pravidelnou kalibrací za použití těchto metod: kontrola měřené hodnoty kalibračním zařízením: měřená hodnota je rekalibrována s využitím kalibračního zařízení, jež splňuje podmínky normy ISO 17025 (všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří), přičemž kalibraci lze provést na místě pomocí mobilního kalibračního zařízení, nebo ve výrobním závodě, což je však spojeno s nutností průtokoměr demontovat a odeslat do laboratoře, kontrola měřené hodnoty přes sumátor průtokoměru: měřeným médiem se naplní kalibrovaná měřicí nádoba, přičemž průtok při plnění odpovídá zhruba limitní hodnotě průtoku, který má být sledován, a poté se odměří množství média v nádobě a údaj se porovná s údajem sumátoru průtokoměru.Kontrola měření kalibrací pokrývá 98 % nebezpečných nedetekovaných poruch. V případě úloh spojených s funkční bezpečností je tedy diagnostické pokrytí PTC (Proof Test Coverage) 98 %. Naproti tomu při použití vnitřního ověření, např. funkcí Heartbeat Technology u průtokoměrů Proline, mohou uživatelé zkoušet průtokoměry instalované v provozu. Protože zkouška je realizována vnitřním diagnostickým systémem, celkové diagnostické pokrytí TTC dosažené touto metodou je 95 % a lepší. Toto pokrytí se týká i dokumentace zkoušek v úlohách, kde se sleduje kvalita výsledného výrobku.  5.4 Ověření senzoruElektronika je navíc schopná na vyžádání také ověřit funkce senzoru. Při tom se ověřuje funkčnost a celistvost senzorového systému. V případě Coriolisových průtokoměrů Promass se zkouší funkce elektrodynamického budiče, elektrodynamických senzorů a senzorů teploty, stav kabelů, konektorů a měřicí trubice. U magneticko-indukčních průtokoměrů Promag se ověřuje budicí systém a proud v cívce. U vírových průtokoměrů Prowirl je předmětem ověření elektrická a mechanická celistvost vírového senzoru a senzoru teploty. Tímto způsobem je možné detekovat systematické chyby způsobené vlastnostmi média nebo provozními podmínkami.  5.5 Další výhody vnitřního ověření Výsledky vnitřního ověření jsou stejné jako v případě ověření vnějšího: je to určení, zda přístroj vyhověl nebo nevyhověl, a zaznamenány jsou také nezpracované naměřené hodnoty. Jestliže však je ověření součástí přístroje, je možné sběr dat a jejich interpretaci realizovat přímo v přístroji. Výhodou je to, že údaje o funkčnosti jsou potom dostupné prostřednictvím všech ovládacích a servisních rozhraní. Postup ověření závisí na měřicím principu a trvá od několika sekund do přibližně deseti minut. Skutečná úspora času ovšem spočívá ve snadném použití, protože pro ověření není třeba žádné složité nastavování a komunikace s měřicím přístrojem. Začlenění funkce ověření do měřicího přístroje přináší množství dalších výhod, které jsou založené na zjednodušení celého procesu ověření.  5.5.1 Bezpečnost a kvalitaOvěření měřicího bodu je možné spustit podle potřeby ze všech ovládacích rozhraní (místního displeje nebo webového serveru), stejně jako ze servisních rozhraní dostupných prostřednictvím komunikačních sítí (HART, Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus nebo EtherNet/IP; obr. 5). Proces ověření je možné spustit také ze systémů vyšší úrovně (AMS nebo PLC). Výsledkem je spolehlivé ověření stavu přístroje. Přitom není třeba přístup do provozního prostředí, což snižuje riziko pro obsluhu. Lepší je také kvalita výsledků ověření, protože se snižuje riziko omylů a lidských chyb.Obr. 5. Možnosti spouštění a ovládání procesu ověřování průtokoměrů Vnitřní ověření je možné realizovat mnohem častěji než vnější – denně nebo před začátkem každé výrobní dávky –, protože je snadno dostupné a celý proces trvá jen několik minut, bez nutnosti přerušit nebo ukončit probíhající výrobní proces. To zvyšuje bezpečnost a spolehlivost provozních zařízení a pomáhá zvýšit kvalitu výsledného produktu.  5.5.2 Vyšší dostupnost provozních zařízeníPřístroje s vnitřním ověřením mohou ukládat výsledky ověření v paměti převodníku. To platí nejen pro výsledek ověření (vyhověl/nevyhověl), ale i pro měřené hodnoty. Výhodou je, že data jsou dostupná pro pozdější dokumentaci a je možné off-line vytvářet zprávy o ověření jako součást dokumentace o kvalitě výrobku. Navíc lze srovnáním výsledků zkoušek v čase detekovat trendy a sledovat je po celou dobu životnosti měřicího zařízení. Tak lze sledovat stav měřicího zařízení v čase a vliv provozních parametrů na výsledky měření. To pomáhá při prevenci neočekávaných poruch. A nakonec, tato data je možné využít také pro lepší plánování údržby. Výsledkem jsou úspory nákladů vyplývající z lepší dostupnosti provozních zařízení a zvýšené efektivity servisu a údržby.  5.6 Elektronická dokumentace výsledků ověření Ruční záznam dat při dokumentaci činnosti systémů pro ověřování je již považován za zastaralý a nahradila jej elektronická dokumentace (obr. 6), odolná proti dodatečné manipulaci a snižující riziko lidských chyb. To, že operátor nemusí výsledky zkoušek zapisovat na papír, celý proces zrychluje a v důsledku toho také snižuje náklady. Zvyšuje se kvalita výsledků ověření, protože se v nich vyskytuje méně chyb způsobených lidskými omyly.Obr. 6. Protokol o ověření průtokoměru Data získaná při ověření mohou být dále předána do softwaru pro správu zařízení – AMS, kde jsou archivována a analyzována: kromě výsledků ověření (vyhovuje/nevyhovuje) se zaznamenávají aktuální hodnoty všech měřených veličin. Tato data mohou být využívána pro sledování trendů po celou dobu životnosti měřicího zařízení – umožňují usuzovat, jaký je stav měřicího zařízení, a omezovat neočekávaná selhání.Velkou výhodou ověření je skutečnost, že pro ně není třeba demontovat průtokoměr z potrubí, a proto může být realizováno bez přerušení procesu. To výrazně snižuje nejen náklady ve srovnání s kalibrací, ale také  počet potřebných odstávek.  6. Kalibrace a ověřeníOvěření je ideálním doplněním rekalibrace průtokoměrů, zvláště tam, kde je nutné počítat s možností výskytu systematických chyb. „Systematickou“ chybou je zde míněna chyba, jejíž příčinou je způsob použití průtokoměru nebo vliv provozních podmínek. Příkladem může být koroze senzoru, jestliže je použit materiál, který pro dané médium není nejvhodnější. Do této kategorie chyb spadají též rostoucí nejistota měření vlivem nepříznivých provozních podmínek nebo nesprávné montáže. Příčina je vždy ve vzájemné vazbě mezi měřicím přístrojem a měřeným mé­diem nebo okolím. Příčiny se navíc zpravidla vyskytují již při instalaci snímače nebo mohou být zjištěny při jeho oživování. Systematickým chybám lze zabránit správným výběrem snímače, jeho správnou montáží a uvedením do provozu. To je také důvod, proč se v praxi vyskytují relativně zřídka. Jestliže se taková chyba přesto vyskytne, je často detekována a odstraněna už na začátku životního cyklu měřicího přístroje. Obr. 7. Vanová křivka pravděpodobnosti selháníNa obr. 7 je vanová křivka, která ilustruje pravděpodobnost selhání přístroje v průběhu jeho životního cyklu. Podle ní k 70 % selhání dochází v počáteční fázi používání přístroje. Potom pravděpodobnost selhání rychle klesá a po dlouhou dobu zůstává nízká a konstantní. Na konci životnosti se pravděpodobnost selhání opět zvyšuje. Nejde ovšem už o vliv systematických chyb, ale projevuje se přirozené stárnutí komponent. Zkušenosti ukazují, že moderní průtokoměry, které nemají žádné pohyblivé části, jež by podléhaly opotřebení, mají zhruba stejnou křivku životního cyklu. Jejich technická životnost může bez problémů přesáhnout deset let. Díky znalosti této křivky mohou uživatelé optimalizovat intervaly kalibrace a ověření svých měřicích zařízení. Jestliže je zařízení již vyzkoušeno v provozu – v praxi k tomu dochází zpravidla po jednom nebo dvou letech –, je možné konstatovat, že potenciál výskytu systematických chyb, zvláště těch, které jsou způsobeny vlivem provozních podmínek působících na senzor, je velmi omezený. To znamená, že se snímač nachází v plochém dnu křivky. V této fázi poskytuje ověření výsledky srovnatelně spolehlivé jako rekalibrace. Je to proto, že spontánní chyby jsou v této fázi životnosti způsobeny nejčastěji elektronickými komponentami a diagnostika elektroniky v převodníku je snadná a spolehlivá. To umožňuje měřicí přístroje zkoušet jen ověřením. Kalibraci sice není možné zcela pominout, ale intervaly mezi rekalibracemi je možné prodlužit např. z jednoho roku na tři. To šetří provozní náklady, protože náklady na rekalibraci jsou tvořeny nejen náklady na vlastní proces zkoušení, ale také náklady na dopravu rekalibrovaného přístroje a zvláště náklady na nutnou odstávku zařízení.   První ověření přístroje, k němuž dochází již při uvedení do provozu a kdy jsou také stanoveny příslušné ověřovací procedury, dokumentuje stav přístroje, který je „jako nový“, a pomáhá odstranit systematické chyby. V první fázi životního cyklu je třeba měřicí schopnosti a celistvost průtokoměru monitorovat záznamem výsledků kalibrací i ověření. Jestliže kalibrace ukazuje, že měřicí schopnosti zůstávají beze změny po několik cyklů rekalibrace, lze systematické chyby vyloučit a přístroj považovat v dané úloze za vyzkoušený a osvědčený. Poté lze intervaly rekalibrace prodloužit, zatímco intervaly ověření zůstanou zachovány.Častější sledování parametrů ověřením (denně nebo před každou novou výrobní dávkou) usnadňuje identifikaci změn měřicích vlastností přístroje a zvyšuje důvěryhodnost výsledků:u přístrojů zkoušených pravidelným ověřením se zvyšuje kvalita výsledků, protože odchylky v provozu jsou odhaleny mnohem dříve, sledováním trendů v čase je možné včas učinit nápravná opatření, dříve, než dojde k selhání přístroje, a tím snížit náklady na údržbu a omezit neplánované odstávky zařízení, protože náklady na ověření jsou výrazně menší než náklady na rekalibraci, je možné přístroje ověřovat mnohem častěji, a tím se zvyšuje spolehlivost měření a kvalita výsledného výrobku, protože ověření lze realizovat u průtokoměrů pracujících na libovolných měřicích principech, lze ji použít i tam, kde by rekalibrace byla ekonomicky nezdůvodnitelná. 7. ZávěrObr. 8. Zajištění vyšší spolehlivosti průtokoměrů autodiagnostikou, sebemonitorováním a ověřenímPrůtokoměry, jejichž nedílnou součástí je funkce samosledování, mají vyšší spolehlivost. Uživatelům přinášejí výhody třemi způsoby (obr. 8).1. Neustálá samodiagnostika umožňuje reagovat rychle a cíleně na poruchu přístroje nebo na problém s danou měřicí úlohou. Jestliže diagnostický systém generuje specifické hlášení a doporučí opravné opatření, je řešení problémů velmi rychlé.2. Jestliže je informace z autodiagnostického systému exportována ze zařízení do nadřazeného systému, lze ji využít pro sledování stavu zařízení. Neustálý dohled nad stavem zařízení a probíhajícími procesy umožňuje na základě sledování trendů realizovat proaktivní opatření a tak omezit neplánovanou údržbu.3. Spolehlivé metody samosledování jsou založené na továrních navázaných referenčních veličinách, které mají velkou a dlouhodobou stabilitu. Tyto metody je možné použít pro vnitřní ověření průtokoměrů a dokumentaci pro účely řízení kvality (ISO 9001) nebo i pro bezpečnostní úlohy (SIL – opakující se funkční zkoušky) a pro ověření metrologických požadavků (stanovená měřidla). Modularita řešení umožňuje přizpůsobit funkce autodiagnostiky, samosledování a ověření požadavkům dané úlohy. Tím, že se pro širokou škálu zařízení využívá jednotná sada funkcí, je zajištěno konzistentní ovládání všech instalovaných měřicích přístrojů. Protože řada převodníků Proline s funkcí Heartbeat Technology je v oblasti měření průtoku vhodná pro všechny instalované průtokoměry, mohou zákazníci optimalizovat své pracovní procesy prostřednictvím důsledné standardizace. To omezuje složitost navrhovaných řešení a umožňuje realizovat další úspory v oblasti inženýrinku, provozu, servisu a údržby.  Gernot Engstler, Endress+Hauser Product Management1 Jde o diagnostické ověření, a ne o metrologické ověření stanovených měřidel.2 Zdroj: Mezinárodní úřad pro míry a váhy BIPM. Úkolem BIPM je zajistit celosvětovou jednotnost měření a její návaznost na etalony mezinárodního systému jednotek SI. Viz http://www.bipm.org3 Zdroj: EN ISO 9001:2008; kapitola Měřicí zařízení.

Murrelektronik na veletrhu Amper 2018

Jako jeden z předních výrobců moderní a inovativní automatizační techniky je společnost Murrelektronik i v tomto roce zastoupena v Brně na veletrhu Amper 2018. Od 20. do 23. března představí v hale V, stánek č. 4.04, nové výrobky a inovativní řešení. Hlavními tématy budou bezpečnost, IO-Link, síťové technologie, napájení, inovativní řešení na cestě k průmyslu 4.0 a nejnovější výsledky vývoje v decentralizované instalační technice. Obr. 1. Manažovatelný ethernetový switch Tree ManagedSpolečnost Murrelektronik v Brně představí řešení pro komunikační sítě orientované do budoucnosti: manažovatelné switche řady Tree Managed (obr. 1), které zajišťují rychlou datovou komunikaci. Manažovatelné switche nabízejí rozsáhlé diagnostické funkce a přispívají k rychlému odstraňování chyb. Nákladné doby odstávek se tak značně zkrátí. Varianty pro Profinet zlepšují dostupnost zařízení pomocí automatického rozpoznávání topologie. Na veletrhu Amper návštěvníci uvidí také nové kompaktní I/O moduly SOLID67 (obr. 2). Usnadňují instalaci v provozu a jsou zvláště atraktivní pro použití se senzory a akčními členy s rozhraním IO-Link. Mají osm portů IO-Link a je možné je umístit v bezprostřední blízkosti řízených strojů a zařízení. Moduly jsou schopné pracovat s různými protokoly: podporují Profinet a EtherNet/IP. Podle koncepce řízení se jen jednoduše přepne přepínač přímo na modulu.Obr. 2. Kompaktní I/O moduly Solid67 Poutavou inovací je indukční vazební člen IO-Link (obr. 3), který bezkontaktně přenáší energii a umožňuje obousměrnou komunikaci. Na místech, kde by se jinak musely velmi často připojovat a odpojovat konektory nebo bylo nutné použít např. sběrné kroužky, může být zajištěn přenos bez opotřebení. Obr. 3. Indukční vazební člen IO-LinkV oboru bezpečnostní techniky nabízí Murrelektronik řešení, která umožňují hospodárným způsobem začlenit bezpečnostní techniku do běžné instalace. Na veletrhu Amper si návštěvníci prohlédnou pasivní bezpečnostní hub IO-Link, s jehož pomocí mohou být propojeny výstupy zařízení s úrovní vlastností až PL d.Obr. 4. Síťový zdroj Emparro Hybrid může být použit v provozních podmínkách Na novinky firma Murrelektronik nezapomněla ani v oblasti napájení. Osvědčený a široce nastavený sortiment, který je garantem pro spolehlivé systémy napájení, je cíleně rozšiřován, např. o Emparro67 Hybrid (obr. 4). Tento síťový zdroj přemísťuje napájení z rozváděče do provozu a díky z podstaty nižším ztrátám ve vedení se osvědčuje jako velmi hospodárné řešení. Síťový zdroj Emparro67 Hybrid pro použití v extrémních prostředích, např. v překládacích zařízeních (spreader) v kontejnerových překladištích, na stavebních jeřábech nebo v intralogistice, je stejně nový jako Emparro ACCUcontrol – systém k zachování strojů v provozu i při výpadcích proudu. Obr. 5. Pasivní rozbočovače Cube v hygienickém provedeníSpolečnost Murrelektronik dále ukazuje, jak je možné jednoduše realizovat koncept plug and play v decentralizované instalační technice. Pasivní rozbočovače Cube s certifikací ATEX umožňují integrovat senzory a akční členy v oblastech s nebezpečím výbuchu. Moduly v hygienickém provedení (obr. 5) rozšiřují možnosti automatizace v potravinářském průmyslu (krytí IP69K dovoluje sanitaci horkou tlakovou vodou). Jako užitečný se u systému Cube osvědčuje princip výměny sběrnice bez výměny systému, protože stroje a zařízení lze uzpůsobit pro nejrůznější řídicí protokoly pouhou výměnou sběrnicového uzlu. Společně se svými zákazníky jde Murrelektronik k průmyslu 4.0. Jedním ze „zlatých hřebů“ expozice na veletrhu bude diagnostická brána Cube, která poskytuje veškerá data a informace z instalačních systémů Cube prostřednictvím OPC UA pro jakoukoliv formu dalšího využívání dat. Pracovníci firmy Murrelektronik se těší na návštěvu ve stánku na veletrhu Amper. Další informace je možné získat také na www.murrelektronik.cz. (Murrelektronik CZ, spol. s r. o.)  

Proudový zdroj pro moduly LED

Společně s rozvojem LED světlometů v automobilovém průmyslu roste i potřeba jejich testování v různých fázích výrobního procesu. Jde nejen o to, zda LED svítí, ale rovněž o kontrolu jasu, odstínu světla a tvaru světelného svazku celého světlometu. Všechny tyto testy je v současnosti možné realizovat automatizovaně pomocí kamer a principů strojového vidění. Hlavním předpokladem testování je ale kvalitní proudový zdroj, který LED napájí. Velké zvlnění výstupního proudu totiž způsobuje kolísání jasu LED, které sice není pozorovatelné lidským okem, ale v kombinaci se snímkovým kmitočtem kamery dokáže i zcela znehodnotit testovací snímky. Další komplikací je moderní trend elektronicky ovládat každou LED ve světlometu zvlášť. Úpravou jasu jednotlivých LED prostřednictvím pulzně šířkové modulace (PWM) se docílí tvarování světelného svazku např. při průjezdu zatáčkou nebo snížení oslnění protijedoucích vozidel.Pulzně šířková modulace, resp. zkratování LED, však představuje skokovou změnu impedance zátěže pro zdroj, což má za následek nežádoucí proudový překmit. V krajním případě, není-li zpětná vazba zdroje dostatečně rychlá a robustní, může dojít k úplnému rozkolísání proudu. Právě pro tuto nectnost nelze pro testování použít většinu běžných laboratorních zdrojů v režimu proudového omezení.Společnost ATEsystem proto podle požadavků předních výrobců světlometů v České republice vyvinula proudový zdroj speciálně pro účely testování LED. Svým rozsahem výstupního proudu 100 mA až 2 A při napětí až 50 V pokrývá široký sortiment modulů s různým počtem LED zapojených v sérii vyráběných v současné době. Kromě nastavení požadovaného proudu zdroj zároveň měří napětí na LED a je vybaven vstupy pro termistory NTC a kódovací rezistory, kterými jsou označovány výrobní šarže LED se stejnými vlastnostmi. Při zachování velmi malých rozměrů zdroj představuje kompletní řešení pro napájení a testování elektrických parametrů modulů LED.Zdroj je vybaven rozhraním Ethernet s veřejně dostupným textovým komunikačním protokolem. Pro usnadnění integrace systému je ke zdroji dodáván přístrojový ovladač v programovacím jazyku LabVIEW od společnosti National Instruments. V systémech s omezenými možnostmi komunikace je výhodou možnost nastavené parametry uložit do vnitřní paměti zdroje a následně ho zjednodušeně ovládat pouze pomocí digitálních vstupů a výstupů.Koncový stupeň proudového zdroje funguje v lineárním režimu, nikoliv ve spínaném, což zajišťuje minimální zvlnění proudu. Díky PID regulaci dokáže rychle reagovat na skokové změny impedance zátěže. K dispozici je i uživatelské nastavení provozních režimů pro maximální přizpůsobení konkrétní úloze. Základní parametry uvádí tab. 1.  Parametr  Hodnota Napájecí napětí  24 V DC ± 10 % Maximální příkon  150 W (závisí na proudu LED) Klidový příkon bez zátěže  4 W Měřené veličiny  výstupní proud, napětí na LED, NTC, kódovací odpor Výstupní proud  100 mA až 2 A Výstupní napětí  2 až 50 V DC Přesnost nastavení proudu  100 mA až 1,5 A: ± 2,5 % *   1,5 A až 2,0 A: ± 3,5 % Zvlnění výstupního proudu  do 10 mA peak-peak Komunikační rozhraní  Ethernet Ochrany  proti přetížení a přehřátí Montáž  lišta DIN (EN 60715) Rozměry  101 ´ 120 ´ 62 mm * Relativní chyby jsou uvedeny z rozsahu měření (maximální hodnoty) dané veličiny. (ATEsystem s. r. o.)

Pro toho, kdo chce být připraven na výzvy Industry 4.0, je nezbytná robotizace výroby

Obráběcí stroje by měly vyrábět stále produktivněji, rychleji a přesněji. Počty kusů ve výrobních sériích se snižují a tím se zvyšují požadavky na úpravu strojů pro jednotlivé operace a také mzdové náklady na vyrobený kus. Podniky na to dosud často reagovaly přenesením výroby do zemí s nižšími výdaji na mzdy. Zákazníci ovšem dnes požadují v široké míře individualizované výrobky s co nejkratším dodacím termínem. Využívání outsorcingu v zemích s nižší mzdovou hladinou je omezováno dlouhými dodacími termíny. Současným trendem je naopak flexibilní výroba v blízkosti zákazníka. Otázka tedy zní: jak je možné při nedostatku odborného personálu hospodárně uspořádat výrobu budoucnosti? Řešením je automatizace založená na průmyslových robotech, která může dlouhodobě a výrazně zvýšit produktivitu obráběcích strojů, zkrátit dodací lhůty a současně odpovídat na výzvy, které před podnikatele staví demografické změny. Pokud jde o stupeň automatizace, má odvětví obráběcích strojů v porovnání s ostatními průmyslovými obory co dohánět, protože je zde stále značně rozšířená manuální činnost. Pouze 5 % výroby je automatizováno a jen 2 % při využití robotů.  Zvýšení výrobní kapacity ze 70 % na téměř 100 % U 20 % všech obráběcích strojů by se mohla využitím robotů výrazně zlepšit hospodárnost a výkonnost výroby. Podle stupně automatizace lze zvýšit produkci obráběcích center dokonce až o 80 %. Protože roboty pracují velmi přesně a dlouhodobě spolehlivě, nevznikají dokonce ani u složitých obrobků téměř žádné vadné díly, které by vyžadovaly opravu nebo musely být z dalšího postupu výroby vyloučeny. Kromě toho mohou roboty pracovat téměř nepřetržitě a jejich výkon je i po 24 h práce stejný jako v prvních minutách po jejich spuštění. Tím také aktivně přispívají k minimalizaci nákladů na prostoje. Přesností manipulace i s těžkými díly zabraňují kolizím a poškozování upínacích systémů, popř. strojů, což významnou měrou přispívá ke snižování nákladů na údržbu. V plně automatizovaných směnách zvyšují roboty vytížení strojů a snižují náklady na mzdy, čímž vycházejí vstříc požadavkům trhu: rostoucí požadavky na kvalitu, kratší dodací lhůty a příznivější ceny. V souhrnu je možné říci, že robot zvyšuje produktivitu i celkovou využitelnost obráběcího stroje. Čísla zde mluví sama za sebe: bez použití robotů se dosahuje vytížení obráběcích strojů kolem 70 %, zatímco s roboty téměř 100 %. Je pravda, že integrace průmyslového robotu k obráběcímu stroji vyžaduje náklady, avšak návratnost zde bývá často kratší než dva roky, a to i v případě rozsáhlého spektra obráběných dílů.Robot a obráběcí stroj si mohou vzájemně pomoci Roboty a obráběcí stroje se rozvíjejí společně a mohou si i navzájem pomáhat. Roboty již v současné době dokážou rychle a precizně zakládat do obráběcích strojů neopracované obrobky a po jejich opracování je odebírat. Moderní koncepty automatizovaného ustavování a upínaní obrobků zohledňují potřeby zkracování doby cyklů, maximální dostupnosti stroje a flexibilní reakce na modifikace výrobků a změny v poptávce. Robot může rovněž efektivně využít dobu, kdy obráběcí stroj pracuje, a vykonávat další činnosti, jako je např. vrtání, odstraňování otřepů a další. V těchto případech přebírá některé činnosti obráběcího stroje, čímž mu odlehčuje, a zkracuje tak dobu běhu vřetene připadající na jeden obrobek. Pokud jde o díly náročné na třískové obrábění, může robot převzít např. hrubování a obráběcí stroj potom vykoná už jen finální opracování. Co se týče ostření nástrojů, je v současnosti již přibližně polovina strojů automatizována za využití robotů. Roboty lze také použít pro spolehlivou kontrolu kvality.  Roboty budou přebírat větší podíl úkolů v oblasti obslužných operací Základní funkce obráběcího stroje robot zpravidla přebírat nemůže a nebude, ale může významně optimalizovat produktivitu stroje tím, že převezme některé přidružené úkoly. Obr. 1. Robot KR 500 L480-3MT umístěný na lineárním dopravníku uchopí pomocí pneumatického chapadla Zimmer odlitek a přemístí jej k jednomu z obráběcích center Heller Zhruba 60 % využití obráběcích strojů připadá na úkony spojené s manipulací s obrobky, tzn. uchopení obrobku, jeho ustavení, upnutí, popř. pootočení, a přibližně 20 % na manipulace spojené s upínacím systémem a nastavením nulového bodu. Pouze asi 5 % úkolů, které v současné době roboty plní, připadá na obráběcí operace nebo dopravu materiálu mezi několika stroji, spojenou s paletizací a nebo s upínáním či vyjímáním obrobků. Podíl společné obsluhy několika obráběcích strojů se bude na základě aktuálních trendů ve výrobě a především v logistice do budoucna významně zvyšovat. Pokud jde o propojování činnosti několika strojů, může být robot buď pevně namontovaný na místě, ze kterého obsáhne několik strojů, nebo může být usazený na tzv. lineární ose (obr. 1). V případě potřeby ještě většího dosahu je možné použít roboty usazené na mobilních platformách vybavených navigací pro autonomní pohyb.Robot využívaný pro výměnu nástrojů Dalším trendem je robotická výměna nástrojů. Zatímco kapacita řetězových zásobníků nástrojů a podobných systémů končí u počtu 250 kusů, mohou roboty obsluhovat zásobníky se 400 i více kusy. Jsou-li mobilní a pohybují-li se od stroje ke stroji, mohou vyměňovat nástroje u několika strojů. Tam, kde se dříve využití robotu u jednoho stroje nevyplatilo, se zkrátí návratnost této investice při obsluze několika strojů jedním robotem.  Společný jazyk pro robot i obráběcí stroj Velká výrobní zařízení se často montují i bez předchozího ověření schopnosti vzájemné komunikace. Pro zlepšení komunikace mezi obráběcím strojem a robotem se jeví jako nezbytné propojení výrobců obráběcích strojů s výrobci robotů již při přípravě objednávky. Sdružení německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) výzvu tohoto průmyslového odvětví akceptovalo a vyvinulo flexibilně použitelný standard, který umožňuje jednoduchou integraci robotů do výrobního systému. Standard uvedený v dokumentu č. 34180 vydaném Svazem německých výrobců strojů a zařízení VDMA (Verband der Deutschen Maschinen und Anlagenbauer ) by se měl stát mezinárodní normou ISO. Poté bude možné jednoduše propojovat do sítě samostatná výrobní zařízení i celé výrobní řetězce. Budou-li jednotlivá rozhraní již od začátku odpovídat jedné normě, komunikace mezi stroji se znatelně zjednoduší. Tento nový standard je všeobecně použitelný, což mu umožňuje vyhovět různým požadavkům, a lze jej implementovat všude tam, kde se vyskytne potřeba přemisťovat obrobky z transportních zařízení k obráběcím strojům.  Integrace robotu Kuka do prostředí obráběcích strojů Společnost Kuka již nyní nabízí vhodné řešení pro komunikaci mezi robotem a obráběcím strojem. Nativní programovací rozhraní zjednodušují programování a integraci robotů Kuka do prostředí obráběcích strojů. S ovládacím softwarem KUKA.PLC mxAutomation mohou externí řídicí systémy se zabudovaným PLC od firmy Kuka ovládat roboty prostřednictvím příkazů k pohybu.Obr. 2. Na veletrhu EMO 2017 v Hannoveru představila společnost Kuka řídicí systém Kuka.PLC mxAutomation pro snadnou komunikaci mezi robotem Kuka a obráběcími stroji To dovoluje snadno realizovat centrální koncept ovládání. Přitom jsou i nadále k dispozici kinematické a bezpečnostně relevantní funkce řídicího systému KUKA KR C4, protože překladač příkazů mxAutomation řídicího systému KR C4 předává povely PLC do modulu pro plánování trasy ramene, který potom uvádí robot do pohybu vykonávaného s obvyklou přesností a spolehlivostí. S výbavou KUKA.PLC mxAutomation stačí mít při programování řídicí aplikace jen minimální znalosti o programování robotů. Funkční moduly systému mxAutomation umožňují vydávat povely pro robot Kuka v běžném programovacím prostředí PLC.  Integrace řízení robotů Kuka do stávajících obslužných panelů obráběcích strojů  Software KUKA.PLC mxAutomation je rovněž společnou platformou, která sjednocuje ovládání robotů a strojů. To umožňuje bez vynaložení většího úsilí integrovat průmyslové roboty KUKA do existujících konceptů obsluhy strojů. Robot je potom možné ovládat prostřednictvím běžného rozhraní člověk–stroj. Za předpokladu realizace odpovídajících bezpečnostnětechnických opatření je možné k ovládání robotu použít také ovládací panel obráběcího stroje.Obr. 3. Prostřednictvím Kuka.PLC mxAutomation je možné pohyby robotu ovládat přímo z operátorského panelu obráběcího stroje  Dobrým příkladem takovéto integrace je zapojení robotů Kuka do prostředí Sinumerik nabízené společností Siemens. Při využití softwaru KUKA.PLC mxAutomation, balíčku rozšířené výbavy Run MyRobot Handling a sběrnice Profinet, která propojuje systémy KRC4 a Siemens Sinumerik 840D sl, lze řídicím systémem Sinumerik ovládat jakýkoliv robot Kuka.  Mobilní robotické systémy pro továrnu budoucnosti Větší podíl individualizace, výrobky v mnoha variantách, odklon od rigidní masové produkce k výrobku, který si zákazník ve svém počítači sám nakonfiguruje – to vše vede k radikální změně výroby, protože v tomto světě individualizované produkce bude požadována mnohem větší míra flexibility, než jaká stačila v minulosti. Aby bylo v budoucnu možné dostát v rámci průmyslu 4.0 tomuto požadavku, bude zapotřebí zavést nové koncepty výroby umožňující mimořádně flexibilní produkci a využívající vzájemné propojení celého výrobního řetězce. Logistika spojená s touto výrobou bude přitom od základu jiná. Nedílnou součástí flexibilní továrny budoucnosti se stanou mobilní robotické systémy, které budou obrobky nejen transportovat, ale také je opracovávat a navíc přímo spolupracovat s člověkem. Budou se rovněž starat o to, aby nebylo nutné integrovat do stávající výrobní linky každý nový pracovní krok. Ten, kdo využije tyto nové možnosti flexibility, získá v době postupující individualizace výrobků rozhodující konkurenční výhodu. Namísto pevné montáže za ochranným oplocením se budou roboty, ve spojení s mobilními platformami, učit pohybovat flexibilně mezi jednotlivými úseky výroby. Nebude už nutné transportovat obrobek k robotu, ale robot sám přijede přímo k obrobku nebo k obráběcímu stroji.Mobilita a spolupráce člověka s robotem Použitím bezpečnostních laserových skenerů se nedocílí pouze toho, že se budou mobilní platformy moci dělit o trasy a pracovní prostředí s obráběcími stroji a pracovníky, ale v kombinaci s robotem kategorie HRC (Human-Robot Collaboration), jako je např. typ LBR iiwa, získá dělník v mobilním robotu nového pracovního kolegu, který mu bude poskytovat přímou podporu v jeho práci.Obr. 4. Ready2Grip je modulární sestava univerzálních chapadel pro roboty, určená pro vysoce flexibilní výrobu a malé a střední firmy Například robot KMR iiwa může samostatně vyzvedávat nástroje ze skladu a ukládat je do zásobníku nástrojů na obráběcím stroji, aniž by byla zapotřebí jakákoliv ochranná zařízení. Obsluhující pracovník má přitom přístup ke svému stroji i nadále zcela volný. Obrobky jsou mezi skladem a strojem nebo mezi jednotlivými stroji transportovány stejným způsobem. Změní-li se výrobní proces, změní se pouze trasa, po které se autonomní vozidlo pohybuje, ale nikoliv rozmístění strojů. Výrobní proces se zde řídí podle maximální produktivity, a nikoliv podle postupů pevně nastavené automatizace.  Robot jako klíčový prvek průmyslu 4.0 Další faktor, který je zapotřebí vzít v úvahu, je význam robotů pro budoucí svět výroby. Robot hraje v průmyslu 4.0, vedle cloudového systému, rozhodující roli. Coby nejflexibilnější prvek této výroby je robot schopen s využitím informací, které získá z cloudu, spolehlivě a bezchybně transportovat i jakkoliv malé výrobní série, počínaje jednotlivými kusy. Informace, které robot při této činnosti shromáždí, může zpětně přenést do cloudu, kde mohou být vyhodnoceny pro optimalizaci, dokumentaci a zabezpečování kvality. Se systémy KUKA.Connect a SmartProduction nabízí společnost Kuka potřebná cloudová řešení. Ke cloudu Kuka je možné připojit nejen robot, ale také obráběcí stroj, popř. další zařízení používaná ve výrobním procesu. Pro toho, kdo chce být připraven na výzvy konceptu Industry 4.0 a s ním spojená řešení výrobních úkolů budoucnosti, je na robotech založená automatizace základní nezbytností.    Winfried Geiger, Market Segment Management WZM, KUKA Roboter GmbH. Foto z archivu: KUKA Roboter CEE GmbH

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů

KADLEC, K., KMÍNEK, M., KADLEC, P. a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů: Díl I. Provozní měření. Ostrava: KEY Publishing, 2017. ISBN 978-80-7418-284-6. KADLEC, K., KMÍNEK, M., KADLEC, P. a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů: Díl II. Řízení technologických procesů. Ostrava: KEY Publishing, 2017. ISBN 978-80-7418-285-3.Barevná publikace, formát B5, brožovaná vazba, Díl I. 584 stran, Díl II. 620 stran.V návaznosti na knihu Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách (2015), která byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, vychází nová, rozšířená kniha stejných autorů Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů ve dvou dílech (Díl I. Provozní měření a Díl II. Řízení technologických procesů).Kniha poskytne čtenářům základní znalosti z oborů automatického řízení a technologického měření. Vychází se ze zásady, že řídit je možné jen ty veličiny, které lze spolehlivě a s dostatečnou přesností měřit. Současná praxe vyžaduje, aby technolog ve výrobě ovládal nejnutnější základy oboru automatického řízení, protože automatizační prostředky jsou nedílnou součástí provozních technologických zařízení i laboratorních aparatur a ve stále větší míře se v praxi uplatňuje i řízení procesů počítačem.Kniha Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů je určena všem zájemcům o odborné znalosti související s měřením a řízením procesů v chemickém, petrochemickém, potravinářském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu a dalších výrobách a měla by sloužit jako zdroj základních informací pro odbornou veřejnost a pracovníky v uvedených oborech.Díl I. Provozní měření je rozdělen do dvou částí:kapitoly 1 až 2 uvádějí základní pojmy a popisují způsoby kreslení a označování měřicích a řídicích obvodů, zmiňují obecné vlastnosti provozních měřicích přístrojů, včetně nejistot měření, dále měření a sběr dat pomocí počítače, internet věcí a průmysl 4.0,kapitoly 3 až 11 jsou věnovány principům a metodám měření technologických veličin a popisují přístrojové vybavení pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku, množství tepla, hmotnosti (průmyslové vážení), vlhkosti, složení a měření velikosti částic.Díl II. Řízení technologických procesů obsahuje 12 kapitol:kapitoly 12 až 14 uvádějí postupy při vytváření matematických modelů regulovaných soustav a při simulaci jejich chování,kapitoly 15 až 20 se zabývají tematikou řízení výrobních procesů, logického řízení, řízení dávkových procesů, počítačových řídicích a informačních systémů, moderních metod řízení a počítačových simulací technologických provozů,kapitoly 21 až 23 uvádějí praktické ukázky měření a řízení modelových a laboratorních stanic a průmyslových zařízení průřezově pokrývající potravinářství, biotechnologie, chemické a ostatní výroby.Ukázkové výtisky obou dílů knihy si zájemci budou moci prohlédnout ve stánku časopisu Automa na veletrhu Amper v Brně (hala V, stánek 5.13). Kniha bude představena na Fóru automatizace ve čtvrtek 22. března v 15:00.(ed)

Nový napájecí kabel Ölflex Chain šetří čas i náklady

Na podzim 2017 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku představila skupina Lapp nový přírůstek do skupiny ÖLFLEX® kabel ÖLFLEX® CHAIN TM. Kabel vyhovuje normám UL a c(UL) pro USA a Kanadu, jako např. MTW (kabely pro obráběcí stroje), TC-ER (kabely pro použití v průmyslovém prostředí v otevřeném uložení), WTTC (kabely pro větrné elektrárny) a CIC (kabely pro přístrojovou a řídicí techniku), a dále požadavkům NEC (National Electrical Code) a NFPA (americké sdružení National Fire Protection Association). Je tedy možné jej použít v mnoha úlohách a oblastech techniky bez zdlouhavých schvalovacích procesů. Široké možnosti použití kabelu Ölflex Chain TM navíc šetří náklady a usnadňují správu zásob. Kabel patří do výkonnostní třídy Core Line a je vhodný pro použití ve vlečných řetězech. Další využití najde např. v pohyblivých částech strojů, v robotech a ve větrných turbínách. Kabel Ölflex Chain TM a jeho stíněná varianta Ölflex Chain TM CY jsou přizpůsobené pro severoamerická provozní napětí 600 nebo 1 000 V. Vodič je vyroben z měděných drátů třídy 6 a jeho vnější plášť je z termoplastu. Kabel je odolný proti mazivům na bázi oleje a dalším chemickým látkám. Kromě toho je ohnivzdorný (podle CSA FT4). Rozsah teplot u pevných instalací kabelu je od –40 do +90 °C, což znamená, že kabel je vhodný i pro venkovní prostředí. LAPP KABEL s. r. o., tel.: +420 573 501 011, info@lappgroup.cz, https://lappczech.lappgroup.com